Stres w pracy pielęgniarek - instrumentariuszek .

master
dc.abstract.enIntroduction. Work experience is a very important part in the life of anyone who wants to grow, a modern man. It can be a source of satisfaction and a positive experience, but it can also give rise to negative emotions and negative impact on health. The environment in which nurses work and the nature of their work is very stressful and burdensome both physically and mentally. Job satisfaction is a component of many complex factors.The aim. The aim of this study was to access the intensity level of stress that is experienced during their work the operating theater nurses.Methods and materials. The study used a method of diagnostic survey questionnaire technique. The study was used to test two tools: a questionnaire of our own design and standardized scale of perceived stress- PSS-10 according to S. Cohen, T. Kamrack and R. Mermelstein. The study was conducted in 3 hospitals in Nowy Sącz, Krynica Zdrój and Limanowa on the total group of 100 nurses.The results. The most stressful factor nurses work is rush. According to the surveyed nurses the most common symptom that affects their stress is shaking hands and legs. The most common effect of stressful work in the nurses are errors and mistakes on the job. The survey shows that stress is a strong motivator to work for the most of nurses. Independent variables significantly affect the levels of stress in the study group were age and seniority on the job.The conclusions. Levels of stress in the operating theater nurses remained at a moderate level.pl
dc.abstract.plWstęp: Praca zawodowa jest bardzo ważnym elementem w życiu każdego, pragnącego się rozwijać, współczesnego człowieka. Może być ona źródłem satysfakcji i pozytywnych doświadczeń, ale też może budzić negatywne emocje i niekorzystnie wpływać na zdrowie. Środowisko, w jakim pracują pielęgniarki oraz charakter ich pracy jest bardzo stresujący i obciążający zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Satysfakcja z pracy zawodowej jest elementem wielu złożonych uwarunkowań.Cel pracy: Celem pracy była próba oceny natężenia poziomu stresu, który przeżywają podczas swojej pracy pielęgniarki – instrumentariuszki. Metoda i materiał: W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankietową. W pracy posłużono się dwoma narzędziami badawczymi: kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji oraz standaryzowana skala odczuwanego stresu – PSS-10 według S. Cohena, T. Kamracka i R. Mermelsteina. Badania zostały przeprowadzone w trzech szpitalach – w Nowym Sączu, Krynicy Zdroju i Limanowej na łącznej grupie 100 instrumentariuszek. Wyniki: Czynnikiem najbardziej stresującym w pracy instrumentariuszek jest pośpiech. Według ankietowanych pielęgniarek najczęstszym występującym u nich objawem stresu jest drżenie rąk i nóg. Najczęstszym skutkiem stresującej pracy u badanych instrumentariuszek są błędy i pomyłki podczas pracy. Z przeprowadzonej ankiety własnej konstrukcji wynika, iż stres jest zdecydowanym motywatorem do pracy dla większości badanych. Zmiennymi niezależnymi istotnie wpływającymi na poziom odczuwanego stresu w badanej grupie były wiek i staż pracy na stanowisku instrumentariuszki.Wnioski: Poziom odczuwanego stresu w pracy instrumentariuszek oscyluje wokół średniego poziomu na Skali Stresu- PSS-10.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZalewska-Puchała, Joanna - 133885 pl
dc.contributor.authorFlik, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerZalewska-Puchała, Joanna - 133885 pl
dc.contributor.reviewerCzupryna, Antoni - 129129 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:37:23Z
dc.date.available2020-07-24T10:37:23Z
dc.date.submitted2012-10-16pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-69354-134415pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182513
dc.languagepolpl
dc.subject.enStress, the operating theater nurses, the scale of PSS-10pl
dc.subject.plstres, instrumentariuszka, skala PSS-10pl
dc.titleStres w pracy pielęgniarek - instrumentariuszek .pl
dc.title.alternativeStress in nurses workingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Work experience is a very important part in the life of anyone who wants to grow, a modern man. It can be a source of satisfaction and a positive experience, but it can also give rise to negative emotions and negative impact on health. The environment in which nurses work and the nature of their work is very stressful and burdensome both physically and mentally. Job satisfaction is a component of many complex factors.The aim. The aim of this study was to access the intensity level of stress that is experienced during their work the operating theater nurses.Methods and materials. The study used a method of diagnostic survey questionnaire technique. The study was used to test two tools: a questionnaire of our own design and standardized scale of perceived stress- PSS-10 according to S. Cohen, T. Kamrack and R. Mermelstein. The study was conducted in 3 hospitals in Nowy Sącz, Krynica Zdrój and Limanowa on the total group of 100 nurses.The results. The most stressful factor nurses work is rush. According to the surveyed nurses the most common symptom that affects their stress is shaking hands and legs. The most common effect of stressful work in the nurses are errors and mistakes on the job. The survey shows that stress is a strong motivator to work for the most of nurses. Independent variables significantly affect the levels of stress in the study group were age and seniority on the job.The conclusions. Levels of stress in the operating theater nurses remained at a moderate level.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Praca zawodowa jest bardzo ważnym elementem w życiu każdego, pragnącego się rozwijać, współczesnego człowieka. Może być ona źródłem satysfakcji i pozytywnych doświadczeń, ale też może budzić negatywne emocje i niekorzystnie wpływać na zdrowie. Środowisko, w jakim pracują pielęgniarki oraz charakter ich pracy jest bardzo stresujący i obciążający zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Satysfakcja z pracy zawodowej jest elementem wielu złożonych uwarunkowań.Cel pracy: Celem pracy była próba oceny natężenia poziomu stresu, który przeżywają podczas swojej pracy pielęgniarki – instrumentariuszki. Metoda i materiał: W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankietową. W pracy posłużono się dwoma narzędziami badawczymi: kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji oraz standaryzowana skala odczuwanego stresu – PSS-10 według S. Cohena, T. Kamracka i R. Mermelsteina. Badania zostały przeprowadzone w trzech szpitalach – w Nowym Sączu, Krynicy Zdroju i Limanowej na łącznej grupie 100 instrumentariuszek. Wyniki: Czynnikiem najbardziej stresującym w pracy instrumentariuszek jest pośpiech. Według ankietowanych pielęgniarek najczęstszym występującym u nich objawem stresu jest drżenie rąk i nóg. Najczęstszym skutkiem stresującej pracy u badanych instrumentariuszek są błędy i pomyłki podczas pracy. Z przeprowadzonej ankiety własnej konstrukcji wynika, iż stres jest zdecydowanym motywatorem do pracy dla większości badanych. Zmiennymi niezależnymi istotnie wpływającymi na poziom odczuwanego stresu w badanej grupie były wiek i staż pracy na stanowisku instrumentariuszki.Wnioski: Poziom odczuwanego stresu w pracy instrumentariuszek oscyluje wokół średniego poziomu na Skali Stresu- PSS-10.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zalewska-Puchała, Joanna - 133885
dc.contributor.authorpl
Flik, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Zalewska-Puchała, Joanna - 133885
dc.contributor.reviewerpl
Czupryna, Antoni - 129129
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:37:23Z
dc.date.available
2020-07-24T10:37:23Z
dc.date.submittedpl
2012-10-16
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-69354-134415
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182513
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Stress, the operating theater nurses, the scale of PSS-10
dc.subject.plpl
stres, instrumentariuszka, skala PSS-10
dc.titlepl
Stres w pracy pielęgniarek - instrumentariuszek .
dc.title.alternativepl
Stress in nurses working
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
277
Views per month
Views per city
Warsaw
55
Krakow
17
Wroclaw
12
Lublin
11
Poznan
11
Katowice
7
Szczecin
6
Kielce
5
Lodz
5
Sochaczew
5

No access

No Thumbnail Available