Zachowania agresywne w środowisku dorastającej młodzieży. Perspektywa pedagogiczna

licenciate
dc.abstract.enTheme of this essay is aggressive behavior in environment of teenagers. The purpose was learnt to specificity of aggression and diagnosis this type of behavior. In theoretical part are include definitions of aggression, violence and mobbing and their description. In this part of essay are present reasons of aggressive behavior and the proposal prevention of aggression. Next, represented methodology of research and research results. The test results showed that relationship with other people and life experience is very important and may lead to aggressive behavior in adolescent- in the prevention the pedagogues have to work with young people and their family, school and reer groups.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy są zachowania agresywne w środowisku dorastającej młodzieży. Jej celem było lepsze poznanie specyfiki zachowań agresywnych wśród adolescentów oraz diagnoza ich nasilenia na wybranym obszarze. W części teoretycznej zaprezentowane zostały rozważania dotyczące sposobu definiowania agresji i zjawisk pokrewnych tj. przemoc oraz mobbing oraz ich charakterystyka. Wskazano również przyczyny i uwarunkowania ich występowania oraz określono możliwe sposoby oddziaływań, które mają służyć eliminowaniu tego problemu. W dalszej części pracy przedstawiono założenia metodologiczne dotyczące badań własnych oraz dane zebrane w ich toku. Uzyskany materiał empiryczny stanowił podstawę do zaprezentowania wniosków oraz zaproponowania możliwych rozwiązań profilaktycznych obejmujących zarówno jednostki, jak i środowisko szkolne oraz rodzinne. Ustalono, że na kształtowanie się agresywnego zachowania ma wpływ wiele czynników, a dobre relacje z innymi można uznać za istotny czynnik chroniący. Konieczne jest zatem prowadzenie oddziaływań profilaktycznych zarówno skierowanych na jednostkę, jak i środowisko, w którym funkcjonuje.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.authorKozub, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.reviewerBylica, Jacek - 173714 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:34:01Z
dc.date.available2020-07-26T22:34:01Z
dc.date.submitted2016-06-28pl
dc.fieldofstudyresocjalizacjapl
dc.identifier.apddiploma-105855-181957pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212192
dc.languagepolpl
dc.subject.enaggressive behavior, aggression, the reasons of aggression, preventionpl
dc.subject.plagresja, zachowania agresywne, przyczyny agresji, profilaktykapl
dc.titleZachowania agresywne w środowisku dorastającej młodzieży. Perspektywa pedagogicznapl
dc.title.alternativeAggressive behavior in environment of teenagers. Pedagogical perspectivepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Theme of this essay is aggressive behavior in environment of teenagers. The purpose was learnt to specificity of aggression and diagnosis this type of behavior. In theoretical part are include definitions of aggression, violence and mobbing and their description. In this part of essay are present reasons of aggressive behavior and the proposal prevention of aggression. Next, represented methodology of research and research results. The test results showed that relationship with other people and life experience is very important and may lead to aggressive behavior in adolescent- in the prevention the pedagogues have to work with young people and their family, school and reer groups.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy są zachowania agresywne w środowisku dorastającej młodzieży. Jej celem było lepsze poznanie specyfiki zachowań agresywnych wśród adolescentów oraz diagnoza ich nasilenia na wybranym obszarze. W części teoretycznej zaprezentowane zostały rozważania dotyczące sposobu definiowania agresji i zjawisk pokrewnych tj. przemoc oraz mobbing oraz ich charakterystyka. Wskazano również przyczyny i uwarunkowania ich występowania oraz określono możliwe sposoby oddziaływań, które mają służyć eliminowaniu tego problemu. W dalszej części pracy przedstawiono założenia metodologiczne dotyczące badań własnych oraz dane zebrane w ich toku. Uzyskany materiał empiryczny stanowił podstawę do zaprezentowania wniosków oraz zaproponowania możliwych rozwiązań profilaktycznych obejmujących zarówno jednostki, jak i środowisko szkolne oraz rodzinne. Ustalono, że na kształtowanie się agresywnego zachowania ma wpływ wiele czynników, a dobre relacje z innymi można uznać za istotny czynnik chroniący. Konieczne jest zatem prowadzenie oddziaływań profilaktycznych zarówno skierowanych na jednostkę, jak i środowisko, w którym funkcjonuje.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.authorpl
Kozub, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.reviewerpl
Bylica, Jacek - 173714
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:34:01Z
dc.date.available
2020-07-26T22:34:01Z
dc.date.submittedpl
2016-06-28
dc.fieldofstudypl
resocjalizacja
dc.identifier.apdpl
diploma-105855-181957
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212192
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
aggressive behavior, aggression, the reasons of aggression, prevention
dc.subject.plpl
agresja, zachowania agresywne, przyczyny agresji, profilaktyka
dc.titlepl
Zachowania agresywne w środowisku dorastającej młodzieży. Perspektywa pedagogiczna
dc.title.alternativepl
Aggressive behavior in environment of teenagers. Pedagogical perspective
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
44
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Lublin
3
Busko-Zdrój
2
Dublin
2
Katowice
2
Kornowac
2
Krakow
2
Rzeszów
2
Wroclaw
2
Zabrze
2

No access

No Thumbnail Available