Zarządzanie procesem repatriacji Polaków zza wschodniej granicy po roku 1989 (aspekty administracyjno-społeczno-kulturowe)

master
dc.abstract.enThe subject of the master thesis is an analysis of the management process of the repatriation of the Poles from the former part of Poland (the Borderland) after 1989 in terms of administrative, social and cultural aspects. The aim of the present study was to investigate whether the current policy of the Polish government in relation to the repatriates from the former Soviet Union is satisfactory. The principal issues raised relate to cultural integration of the repatriates with the Polish community, administrative and legal situation and the variables determining their satisfaction with the repatriation process. The thesis consists of three parts: two theoretical and empirical. In the first there are discussed the premises of the presence of Poles on the Russian territories, the history of deportation as well the process of repatriation since 1944 up to the present day. The second chapter represents administrative and legal aspects of the repatriation process and the foreign policy regarding Poles from behind the eastern border of Poland. The empirical part includes a research methodology and the results obtained by means of a survey conducted among the repatriates. The indicate that the policy of the Polish government relating to the repatriation has many negative sides. The level of the satisfaction of the repatriates depends largely on the degree of the assistance provided by the Polish state.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest analiza zarządzania procesem repatriacji Polaków zza wschodniej granicy po roku 1989 pod względem administracyjnym, społecznym i kulturowym. Celem pracy było zbadanie, czy obecna polityka polskiego rządu w stosunku do repatriantów z krajów byłego ZSRR jest zadowalająca. Głównymi aspektami poruszanymi w pracy jest integracja kulturowa repatriantów ze społecznością polską, ich sytuacja administracyjno-prawna oraz zmienne uwarunkowujące zadowolenie z procesu repatriacji. Praca składa się z trzech części: dwóch teoretycnych i empirycznej. W pierwszej części pracy zostały przedstawione przesłanki obecności Polaków na ziemiach rosyjskich oraz historia deportacji, a także proces repatriacji od 1944 roku do chwili obecnej. W drugiej części poruszono administracyjno-prawne aspekty procesu repatriacji oraz polityki zagranicznej w stosunku do Polaków zza wschodniej granicy Polski. Część empiryczna zawiera metodologię badań oraz analizę ich wyników uzyskanych dzięki przeprowadzeniu ankiet wśród repatriantów. Z badań wynika, że polityka polskiego rządu w stosunku do repatriacji ma sporo negatywnych stron. Poziom zadowolenia repatriantów zależy w dużej mierze od stopnia pomocy udzielanej przez państwo polskie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorLubecka, Anna - 130023 pl
dc.contributor.authorMayeuskaya, Karalinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.reviewerLubecka, Anna - 130023 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T19:42:42Z
dc.date.available2020-07-24T19:42:42Z
dc.date.submitted2013-09-18pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-81337-87947pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190943
dc.languagepolpl
dc.subject.enTHE PROCESS OF THE REPATRIATION, CULTURAL INTEGRATION, FOREIGN POLICYpl
dc.subject.plPROCES REPATRIACJI, INTEGRACJA KULTUROWA, POLITYKA ZAGRANICZNApl
dc.titleZarządzanie procesem repatriacji Polaków zza wschodniej granicy po roku 1989 (aspekty administracyjno-społeczno-kulturowe)pl
dc.title.alternativeThe management process of the repatriation of the Poles from the eastern border after 1989 (in terms of administrative, social and cultural aspects).pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the master thesis is an analysis of the management process of the repatriation of the Poles from the former part of Poland (the Borderland) after 1989 in terms of administrative, social and cultural aspects. The aim of the present study was to investigate whether the current policy of the Polish government in relation to the repatriates from the former Soviet Union is satisfactory. The principal issues raised relate to cultural integration of the repatriates with the Polish community, administrative and legal situation and the variables determining their satisfaction with the repatriation process. The thesis consists of three parts: two theoretical and empirical. In the first there are discussed the premises of the presence of Poles on the Russian territories, the history of deportation as well the process of repatriation since 1944 up to the present day. The second chapter represents administrative and legal aspects of the repatriation process and the foreign policy regarding Poles from behind the eastern border of Poland. The empirical part includes a research methodology and the results obtained by means of a survey conducted among the repatriates. The indicate that the policy of the Polish government relating to the repatriation has many negative sides. The level of the satisfaction of the repatriates depends largely on the degree of the assistance provided by the Polish state.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza zarządzania procesem repatriacji Polaków zza wschodniej granicy po roku 1989 pod względem administracyjnym, społecznym i kulturowym. Celem pracy było zbadanie, czy obecna polityka polskiego rządu w stosunku do repatriantów z krajów byłego ZSRR jest zadowalająca. Głównymi aspektami poruszanymi w pracy jest integracja kulturowa repatriantów ze społecznością polską, ich sytuacja administracyjno-prawna oraz zmienne uwarunkowujące zadowolenie z procesu repatriacji. Praca składa się z trzech części: dwóch teoretycnych i empirycznej. W pierwszej części pracy zostały przedstawione przesłanki obecności Polaków na ziemiach rosyjskich oraz historia deportacji, a także proces repatriacji od 1944 roku do chwili obecnej. W drugiej części poruszono administracyjno-prawne aspekty procesu repatriacji oraz polityki zagranicznej w stosunku do Polaków zza wschodniej granicy Polski. Część empiryczna zawiera metodologię badań oraz analizę ich wyników uzyskanych dzięki przeprowadzeniu ankiet wśród repatriantów. Z badań wynika, że polityka polskiego rządu w stosunku do repatriacji ma sporo negatywnych stron. Poziom zadowolenia repatriantów zależy w dużej mierze od stopnia pomocy udzielanej przez państwo polskie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Lubecka, Anna - 130023
dc.contributor.authorpl
Mayeuskaya, Karalina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.reviewerpl
Lubecka, Anna - 130023
dc.date.accessioned
2020-07-24T19:42:42Z
dc.date.available
2020-07-24T19:42:42Z
dc.date.submittedpl
2013-09-18
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-81337-87947
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190943
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
THE PROCESS OF THE REPATRIATION, CULTURAL INTEGRATION, FOREIGN POLICY
dc.subject.plpl
PROCES REPATRIACJI, INTEGRACJA KULTUROWA, POLITYKA ZAGRANICZNA
dc.titlepl
Zarządzanie procesem repatriacji Polaków zza wschodniej granicy po roku 1989 (aspekty administracyjno-społeczno-kulturowe)
dc.title.alternativepl
The management process of the repatriation of the Poles from the eastern border after 1989 (in terms of administrative, social and cultural aspects).
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Krakow
7
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available