"Badania molekularne a systematyka ssaków"

master
dc.abstract.enTopology of the phylogenetic tree of mammals has changed in many important respects over the past years. Development of science and technology has allowed the use of new, efficient research techniques of molecular biology. This allowed the researchers to use data that were not available so far, which gave a new direction of research phylogeny of mammals. This paper describes the main advantages of molecular techniques and their primary division. It presents the techniques, which influenced the image of modern systematics of mammals. Also compared the classical topology of trees based on morphological characteristics with trees based on molecular markers. The discovery and use of new techniques of molecular biology led to the introduction of many changes on the relationships and taxonomy of mammals. In addition, also was described attempts to support these hypotheses by morphological studies. The paper also present a new molecular classification of mammals and a description of both the whole group of mammals, as well as various groups belonging to them. The focus is on presenting the characteristics of the group, its distribution, also contains photographs of its main representatives.pl
dc.abstract.otherTopologia drzewa filogenetycznego ssaków zmieniła się w wielu istotnych aspektach na przestrzeni minionych lat. Rozwój nauki i technologii umożliwił wykorzystanie nowych, efektywnych technik badawczych biologii molekularnej. Pozwoliło to badaczom na wykorzystanie danych, które nie były do tej pory dostępne, co nadało nowy kierunek badaniom filogenezy ssaków. W niniejszej pracy opisane zostały najważniejsze zalety technik molekularnych oraz ich podstawowy podział. Przedstawiono w nim również techniki, które miały wpływ na obraz współczesnej systematyki ssaków. Porównano również klasyczną topologię drzewa opartego na cechach morfologicznych z drzewami opartymi na markerach molekularnych. Odkrycie i wykorzystanie nowych technik biologii molekularnej zaowocowało wprowadzeniem wielu zmian na temat pokrewieństwa i taksonomii ssaków. Ponadto opisano również próby poparcia tych hipotez przez wyniki badań morfologicznych. W pracy przedstawiona została również nowa molekularna klasyfikacja ssaków oraz opis zarówno całej grupy ssaków, jak i poszczególnych grup do nich należących. Skupiono się na przedstawieniu charakterystycznych cech danej grupy, jej występowania, zamieszczono także fotografie głównych jej przedstawicieli.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorHofman, Sebastian - 128333 pl
dc.contributor.authorMikosz, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerPecio, Anna - 131325 pl
dc.contributor.reviewerHofman, Sebastian - 128333 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:29:38Z
dc.date.available2020-07-20T20:29:38Z
dc.date.submitted2011-10-21pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-61762-67394pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175308
dc.subject.enmammals, systematic, molecular markers, phylogenetic treepl
dc.subject.otherssaki, systematyka, markery molekularne, drzewo filogenetycznepl
dc.title"Badania molekularne a systematyka ssaków"pl
dc.title.alternativeMolecular studies of mammalian systematicpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Topology of the phylogenetic tree of mammals has changed in many important respects over the past years. Development of science and technology has allowed the use of new, efficient research techniques of molecular biology. This allowed the researchers to use data that were not available so far, which gave a new direction of research phylogeny of mammals. This paper describes the main advantages of molecular techniques and their primary division. It presents the techniques, which influenced the image of modern systematics of mammals. Also compared the classical topology of trees based on morphological characteristics with trees based on molecular markers. The discovery and use of new techniques of molecular biology led to the introduction of many changes on the relationships and taxonomy of mammals. In addition, also was described attempts to support these hypotheses by morphological studies. The paper also present a new molecular classification of mammals and a description of both the whole group of mammals, as well as various groups belonging to them. The focus is on presenting the characteristics of the group, its distribution, also contains photographs of its main representatives.
dc.abstract.otherpl
Topologia drzewa filogenetycznego ssaków zmieniła się w wielu istotnych aspektach na przestrzeni minionych lat. Rozwój nauki i technologii umożliwił wykorzystanie nowych, efektywnych technik badawczych biologii molekularnej. Pozwoliło to badaczom na wykorzystanie danych, które nie były do tej pory dostępne, co nadało nowy kierunek badaniom filogenezy ssaków. W niniejszej pracy opisane zostały najważniejsze zalety technik molekularnych oraz ich podstawowy podział. Przedstawiono w nim również techniki, które miały wpływ na obraz współczesnej systematyki ssaków. Porównano również klasyczną topologię drzewa opartego na cechach morfologicznych z drzewami opartymi na markerach molekularnych. Odkrycie i wykorzystanie nowych technik biologii molekularnej zaowocowało wprowadzeniem wielu zmian na temat pokrewieństwa i taksonomii ssaków. Ponadto opisano również próby poparcia tych hipotez przez wyniki badań morfologicznych. W pracy przedstawiona została również nowa molekularna klasyfikacja ssaków oraz opis zarówno całej grupy ssaków, jak i poszczególnych grup do nich należących. Skupiono się na przedstawieniu charakterystycznych cech danej grupy, jej występowania, zamieszczono także fotografie głównych jej przedstawicieli.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Hofman, Sebastian - 128333
dc.contributor.authorpl
Mikosz, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Pecio, Anna - 131325
dc.contributor.reviewerpl
Hofman, Sebastian - 128333
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:29:38Z
dc.date.available
2020-07-20T20:29:38Z
dc.date.submittedpl
2011-10-21
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-61762-67394
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175308
dc.subject.enpl
mammals, systematic, molecular markers, phylogenetic tree
dc.subject.otherpl
ssaki, systematyka, markery molekularne, drzewo filogenetyczne
dc.titlepl
"Badania molekularne a systematyka ssaków"
dc.title.alternativepl
Molecular studies of mammalian systematic
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Wroclaw
8
Gdansk
6
Tychy
4
Ashburn
1
Dublin
1
Lodz
1
Olsztyn
1
Poznan
1
Radzionkow
1
Trzemeszno
1

No access

No Thumbnail Available