Relacje między krajami romańskimi a wybranymi krajami arabskimi basenu Morza Śródziemnego jako tło wzajemnych wpływów językowych

master
dc.abstract.enThe work analyzes the relations between Romance countries, mainly France, Italy, Spain and Portugal, and selected Arab countries of the Mediterranean basin, such as Morocco, Tunisia, Algeria, Libya, Egypt, Lebanon, Syria, emphasizing mutual linguistic influences throughout history and at present. The work also includes a description of Malta, Sicily and Latin America - regions where Arab and Roman cultures had great contact. The work describes the history of each of the above-mentioned Arab countries and examines the linguistic situation in this country, as well as presenting both the influence of the Arabic language on the Romance languages ​​and the influence of selected Romance languages ​​on the Arabic language.pl
dc.abstract.plPraca analizuje relacje między krajami romańskimi, głównie Francją, Włochami, Hiszpanią i Portugalią, a wybranymi krajami arabskimi basenu Morza Śródziemnego takimi jak Maroko, Tunezja, Algieria, Libia, Egipt, Liban, Syria, kładąc nacisk na wzajemne wpływy językowe. W pracy znajduje się również opis Malty, Sycylii i Ameryki Łacińskiej - regionów, w których kultury arabska i romańska miały duży kontakt. Praca opisuje historię każdego z wyżej wymienionych krajów arabskich bądź Morza Śródziemnego oraz bada sytuację językową w tym kraju, a także przedstawia zarówno wpływ języka arabskiego na języki romańskie, jak i wpływ wybranych języków romańskich na język arabski.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGórska, Elżbieta - 128152 pl
dc.contributor.authorPączek, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerGórska, Elżbieta - 128152 pl
dc.contributor.reviewerPałka-Lasek, Agnieszka - 129860 pl
dc.date.accessioned2023-10-02T21:48:22Z
dc.date.available2023-10-02T21:48:22Z
dc.date.submitted2023-09-28pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - arabistykapl
dc.identifier.apddiploma-170021-262169pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320352
dc.languagepolpl
dc.subject.enArabic culture, Romance culture, linguistic influences, loanwords, Morocco, Tunisia, Algeria, Libya, Egypt, Lebanon, Syria, Malta, Sicily, France, Italy, Spain, Portugal, Latin America, French language, Spanish language, Italian language, Romanian language, Portuguese language, Arabic language, linguistic situation, re-arabization, historypl
dc.subject.plkultura arabska, kultura romańska, wpływy językowe, zapożyczenia, Maroko, Tunezja, Algieria, Libia, Egipt, Liban, Syria, Malta, Sycylia, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Ameryka Łacińska, język francuski, język hiszpański, język włoski, język rumuński, język portugalski, język arabski, sytuacja językowa, rearabizacja, historiapl
dc.titleRelacje między krajami romańskimi a wybranymi krajami arabskimi basenu Morza Śródziemnego jako tło wzajemnych wpływów językowychpl
dc.title.alternativeRelations between Romance countries and selected Arab countries of the Mediterranean basin as a background of mutual linguistic influencespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work analyzes the relations between Romance countries, mainly France, Italy, Spain and Portugal, and selected Arab countries of the Mediterranean basin, such as Morocco, Tunisia, Algeria, Libya, Egypt, Lebanon, Syria, emphasizing mutual linguistic influences throughout history and at present. The work also includes a description of Malta, Sicily and Latin America - regions where Arab and Roman cultures had great contact. The work describes the history of each of the above-mentioned Arab countries and examines the linguistic situation in this country, as well as presenting both the influence of the Arabic language on the Romance languages ​​and the influence of selected Romance languages ​​on the Arabic language.
dc.abstract.plpl
Praca analizuje relacje między krajami romańskimi, głównie Francją, Włochami, Hiszpanią i Portugalią, a wybranymi krajami arabskimi basenu Morza Śródziemnego takimi jak Maroko, Tunezja, Algieria, Libia, Egipt, Liban, Syria, kładąc nacisk na wzajemne wpływy językowe. W pracy znajduje się również opis Malty, Sycylii i Ameryki Łacińskiej - regionów, w których kultury arabska i romańska miały duży kontakt. Praca opisuje historię każdego z wyżej wymienionych krajów arabskich bądź Morza Śródziemnego oraz bada sytuację językową w tym kraju, a także przedstawia zarówno wpływ języka arabskiego na języki romańskie, jak i wpływ wybranych języków romańskich na język arabski.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Górska, Elżbieta - 128152
dc.contributor.authorpl
Pączek, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Górska, Elżbieta - 128152
dc.contributor.reviewerpl
Pałka-Lasek, Agnieszka - 129860
dc.date.accessioned
2023-10-02T21:48:22Z
dc.date.available
2023-10-02T21:48:22Z
dc.date.submittedpl
2023-09-28
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - arabistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-170021-262169
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320352
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Arabic culture, Romance culture, linguistic influences, loanwords, Morocco, Tunisia, Algeria, Libya, Egypt, Lebanon, Syria, Malta, Sicily, France, Italy, Spain, Portugal, Latin America, French language, Spanish language, Italian language, Romanian language, Portuguese language, Arabic language, linguistic situation, re-arabization, history
dc.subject.plpl
kultura arabska, kultura romańska, wpływy językowe, zapożyczenia, Maroko, Tunezja, Algieria, Libia, Egipt, Liban, Syria, Malta, Sycylia, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Ameryka Łacińska, język francuski, język hiszpański, język włoski, język rumuński, język portugalski, język arabski, sytuacja językowa, rearabizacja, historia
dc.titlepl
Relacje między krajami romańskimi a wybranymi krajami arabskimi basenu Morza Śródziemnego jako tło wzajemnych wpływów językowych
dc.title.alternativepl
Relations between Romance countries and selected Arab countries of the Mediterranean basin as a background of mutual linguistic influences
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections