People with Learning Difficulties in Poland: A Postmodern Disability Theory Analysis

master
dc.abstract.otherThe overall goal of the thesis is to provide a new way of thinking about people with learning difficulties in Poland where there are approximately 210,000 people with learning difficulties living currently. The author will analyze the reports on their quality of life using the postmodern disability theory. The postmodern disability theory states that disability and impairment are socially constructed to exclude these people from their communities. Housing, education, employment and legal status are used as indicators to evaluate Poland's public policy towards this population. By exposing underlying prejudices the author hopes to ultimately provide solutions to integrate people with learning difficulties into Polish society.pl
dc.abstract.plOgólnym celem pracy jest przedstawienie nowego sposobu myślenia o ludziach mających trudności w nauce w Polsce, gdzie żyje obecnie około 210000 osób z trudnościami w uczeniu się. W pracy podejmuje analizę raportów na temat jakości ich życia, korzystając z postmodernistycznej teorii niepełnosprawności. Teoria postmodernistyczna niepełnosprawności stwierdza, że niepełnosprawność i upośledzenie są społecznie skonstruowane, tak by wykluczać tych ludzi z ich społeczności. Mieszkalnictwo, edukacja, zatrudnienie oraz status prawny są wykorzystywane jako wskaźniki do oceny polskiej polityki wobec niepełnosprawności. Poprzez pokazanie podstawowych uprzedzeń mam nadzieję ostatecznie pokazać rozwiązania wspomagające integrację osób z trudnościami w nauce w polskim społeczeństwie.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKucia, Marek - 100400 pl
dc.contributor.authorChandler, Katherinepl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerNiedźwiedzki, Dariusz - 130936 pl
dc.contributor.reviewerKucia, Marek - 100400 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:04:22Z
dc.date.available2020-07-21T23:04:22Z
dc.date.submitted2011-10-19pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-62414-118125pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176005
dc.subject.otherPoland, learning difficulties, intellectual disabilities, housing, education, employment, legal statuspl
dc.subject.plPolska, trudności w uczeniu się, niepełnosprawność umysłowa, postmodernistyczna teoria niepełnosprawności, mieszkalnictwo, edukacja, zatrudnienie, status prawnypl
dc.titlePeople with Learning Difficulties in Poland: A Postmodern Disability Theory Analysispl
dc.title.alternativeLudzie z trudnościami w nauce w Polsce: Analiza i Teoria Postmodernistycznapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.otherpl
The overall goal of the thesis is to provide a new way of thinking about people with learning difficulties in Poland where there are approximately 210,000 people with learning difficulties living currently. The author will analyze the reports on their quality of life using the postmodern disability theory. The postmodern disability theory states that disability and impairment are socially constructed to exclude these people from their communities. Housing, education, employment and legal status are used as indicators to evaluate Poland's public policy towards this population. By exposing underlying prejudices the author hopes to ultimately provide solutions to integrate people with learning difficulties into Polish society.
dc.abstract.plpl
Ogólnym celem pracy jest przedstawienie nowego sposobu myślenia o ludziach mających trudności w nauce w Polsce, gdzie żyje obecnie około 210000 osób z trudnościami w uczeniu się. W pracy podejmuje analizę raportów na temat jakości ich życia, korzystając z postmodernistycznej teorii niepełnosprawności. Teoria postmodernistyczna niepełnosprawności stwierdza, że niepełnosprawność i upośledzenie są społecznie skonstruowane, tak by wykluczać tych ludzi z ich społeczności. Mieszkalnictwo, edukacja, zatrudnienie oraz status prawny są wykorzystywane jako wskaźniki do oceny polskiej polityki wobec niepełnosprawności. Poprzez pokazanie podstawowych uprzedzeń mam nadzieję ostatecznie pokazać rozwiązania wspomagające integrację osób z trudnościami w nauce w polskim społeczeństwie.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kucia, Marek - 100400
dc.contributor.authorpl
Chandler, Katherine
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Niedźwiedzki, Dariusz - 130936
dc.contributor.reviewerpl
Kucia, Marek - 100400
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:04:22Z
dc.date.available
2020-07-21T23:04:22Z
dc.date.submittedpl
2011-10-19
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-62414-118125
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176005
dc.subject.otherpl
Poland, learning difficulties, intellectual disabilities, housing, education, employment, legal status
dc.subject.plpl
Polska, trudności w uczeniu się, niepełnosprawność umysłowa, postmodernistyczna teoria niepełnosprawności, mieszkalnictwo, edukacja, zatrudnienie, status prawny
dc.titlepl
People with Learning Difficulties in Poland: A Postmodern Disability Theory Analysis
dc.title.alternativepl
Ludzie z trudnościami w nauce w Polsce: Analiza i Teoria Postmodernistyczna
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Sofia
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available