WIZERUNEK KOBIETY IDEALNEJ W LITERATURZE POLSKIEJ XVI WIEKU.

licenciate
dc.abstract.enThe main subject of the dissertation is an attempt to recreate the image of the ideal lady, depicted in the works of Polish 16th century novelists. The object is to present the exemplar of the perfect daughter, wife and mother, the social roles commonly fulfilled by women; to depict the collection of the most noble characteristics, showed in the 16th century literature, that influenced the attractiveness, appreciation and admiration that women could be bestowed on.The timespan of the thesis cover the 16th century period, when more attention was brought to the subject of women. Remarkable interest with the issue can be observed in the 1630s. Chronologically latest source employed in the coverage of the topic comes from 1600.The research basis are printed sources, available in sufficient amounts for an attempt to crystalize the main topics of the thesis. When possible, the citations are quoted in original. The starting point for comprehension of the image of the ideal woman presented in the 16th century is the polish moralistic literature and lyric poetry. Numerous works were used from novelists such as Marcin Czechowic, Ludwik Decjusz, probably Jędrzej Glaber, Erazm Gliczner, Łukasz Górnicki, Jan Kochanowski, Marcin Kromer, Andrzej Frycz Modrzewski, Szymon Marycjusz, Jan Mrowiński Płoczywłos, Erazm Otwinowski, Mikołaj Rej, Piotr Zbylitowski and works from unknown authors.The dissertation consists of an introduction, three main chapters, a summary and a bibliography. The first chapter concentrates on the scheme of education of an exemplary daughter, while in the second chapter the model of an ideal fiancée and wife was presented. The focus of the third chapter is the perfect mother. The thesis is summarized by the ending, followed by the bibliography.pl
dc.abstract.plGłównym przedmiotem badań jest próba odtworzenia wizerunku doskonałej białogłowy, zarysowanego w dziełach XVI wiecznych twórców literatury polskiej.Celem pracy jest ukazanie wzoru perfekcyjnej córki, żony i matki, czyli ról społecznych powszechnie spełnianych przez kobiety; przedstawienie sprzężenia najlepszych cech, jakie pojawiały się i wyrażane były w dziełach XVI – wiecznych twórców literatury polskiej, które wpływały na atrakcyjność, publiczne poszanowanie i podziw, jaki mogły wzbudzać niewiasty w omawianym czasie.Ramy chronologiczne niniejszej pracy obejmują XVI wiek - okres kiedy szerzej zaczęto się interesować i poruszać problematykę związaną z kobietą. Szczególne zamiłowanie tą kwestią pojawia się w latach 30. Ostatnie źródło wykorzystane na potrzeby tematu pochodzi z roku 1600.Podstawą badawczą są źródła drukowane, których ilość jest wystarczająca by móc podjąć próbę skrystalizowania ogółu zagadnień obecnej rozprawy. Tam, gdzie było to możliwe cytaty przytaczane są w oryginale. Bazą wyjściową służącą skomasowaniu wizerunku idealnej kobiety, jaki opisywany był w XVI stuleciu jest polska literatura moralizatorska oraz liryka. W pracy wykorzystane zostały dzieła Marcina Czechowica, Ludwika Decjusza, prawdopodobnie Jędrzeja Glabera, Erazma Glicznera, Łukasza Górnickiego, Jana Kochanowskiego, Marcina Kromera, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Szymona Marycjusza, Jana Mrowińskiego Płoczywłosa, Erazma Otwinowskiego, Mikołaja Reja, Piotra Zbylitowskiego, jak również utwory nieznanych autorów. Niniejsza praca składa się ze wstępu, trzech podstawowych rozdziałów, podsumowania oraz bibliografii. Rozdział pierwszy omawia model wychowania wzorowej córki, podczas gdy w drugim opisany został wzorzec idealnej narzeczonej i żony. W rozdziale trzecim zaprezentowany został obraz doskonałej matki. Pracę zamyka zakończenie oraz wykaz źródeł i literatury.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNagirnyy, Vitaliy - 173739 pl
dc.contributor.authorCabaj, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerFerenc, Marek - 127891 pl
dc.contributor.reviewerNagirnyy, Vitaliy - 173739 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:25:49Z
dc.date.available2020-07-24T10:25:49Z
dc.date.submitted2012-09-12pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-69166-104853pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182338
dc.languagepolpl
dc.subject.enIdeal woman, 16th century literaturepl
dc.subject.plKobieta idealna, literatura XVI wiekupl
dc.titleWIZERUNEK KOBIETY IDEALNEJ W LITERATURZE POLSKIEJ XVI WIEKU.pl
dc.title.alternativeThe image of ideal woman in Polish 16th century literaturepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main subject of the dissertation is an attempt to recreate the image of the ideal lady, depicted in the works of Polish 16th century novelists. The object is to present the exemplar of the perfect daughter, wife and mother, the social roles commonly fulfilled by women; to depict the collection of the most noble characteristics, showed in the 16th century literature, that influenced the attractiveness, appreciation and admiration that women could be bestowed on.The timespan of the thesis cover the 16th century period, when more attention was brought to the subject of women. Remarkable interest with the issue can be observed in the 1630s. Chronologically latest source employed in the coverage of the topic comes from 1600.The research basis are printed sources, available in sufficient amounts for an attempt to crystalize the main topics of the thesis. When possible, the citations are quoted in original. The starting point for comprehension of the image of the ideal woman presented in the 16th century is the polish moralistic literature and lyric poetry. Numerous works were used from novelists such as Marcin Czechowic, Ludwik Decjusz, probably Jędrzej Glaber, Erazm Gliczner, Łukasz Górnicki, Jan Kochanowski, Marcin Kromer, Andrzej Frycz Modrzewski, Szymon Marycjusz, Jan Mrowiński Płoczywłos, Erazm Otwinowski, Mikołaj Rej, Piotr Zbylitowski and works from unknown authors.The dissertation consists of an introduction, three main chapters, a summary and a bibliography. The first chapter concentrates on the scheme of education of an exemplary daughter, while in the second chapter the model of an ideal fiancée and wife was presented. The focus of the third chapter is the perfect mother. The thesis is summarized by the ending, followed by the bibliography.
dc.abstract.plpl
Głównym przedmiotem badań jest próba odtworzenia wizerunku doskonałej białogłowy, zarysowanego w dziełach XVI wiecznych twórców literatury polskiej.Celem pracy jest ukazanie wzoru perfekcyjnej córki, żony i matki, czyli ról społecznych powszechnie spełnianych przez kobiety; przedstawienie sprzężenia najlepszych cech, jakie pojawiały się i wyrażane były w dziełach XVI – wiecznych twórców literatury polskiej, które wpływały na atrakcyjność, publiczne poszanowanie i podziw, jaki mogły wzbudzać niewiasty w omawianym czasie.Ramy chronologiczne niniejszej pracy obejmują XVI wiek - okres kiedy szerzej zaczęto się interesować i poruszać problematykę związaną z kobietą. Szczególne zamiłowanie tą kwestią pojawia się w latach 30. Ostatnie źródło wykorzystane na potrzeby tematu pochodzi z roku 1600.Podstawą badawczą są źródła drukowane, których ilość jest wystarczająca by móc podjąć próbę skrystalizowania ogółu zagadnień obecnej rozprawy. Tam, gdzie było to możliwe cytaty przytaczane są w oryginale. Bazą wyjściową służącą skomasowaniu wizerunku idealnej kobiety, jaki opisywany był w XVI stuleciu jest polska literatura moralizatorska oraz liryka. W pracy wykorzystane zostały dzieła Marcina Czechowica, Ludwika Decjusza, prawdopodobnie Jędrzeja Glabera, Erazma Glicznera, Łukasza Górnickiego, Jana Kochanowskiego, Marcina Kromera, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Szymona Marycjusza, Jana Mrowińskiego Płoczywłosa, Erazma Otwinowskiego, Mikołaja Reja, Piotra Zbylitowskiego, jak również utwory nieznanych autorów. Niniejsza praca składa się ze wstępu, trzech podstawowych rozdziałów, podsumowania oraz bibliografii. Rozdział pierwszy omawia model wychowania wzorowej córki, podczas gdy w drugim opisany został wzorzec idealnej narzeczonej i żony. W rozdziale trzecim zaprezentowany został obraz doskonałej matki. Pracę zamyka zakończenie oraz wykaz źródeł i literatury.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nagirnyy, Vitaliy - 173739
dc.contributor.authorpl
Cabaj, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Ferenc, Marek - 127891
dc.contributor.reviewerpl
Nagirnyy, Vitaliy - 173739
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:25:49Z
dc.date.available
2020-07-24T10:25:49Z
dc.date.submittedpl
2012-09-12
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-69166-104853
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182338
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Ideal woman, 16th century literature
dc.subject.plpl
Kobieta idealna, literatura XVI wieku
dc.titlepl
WIZERUNEK KOBIETY IDEALNEJ W LITERATURZE POLSKIEJ XVI WIEKU.
dc.title.alternativepl
The image of ideal woman in Polish 16th century literature
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
71
Views per month
Views per city
Warsaw
27
Krakow
10
Lubin
9
Poznan
5
Wroclaw
4
Baltimore
2
Dublin
2
Gdansk
2
Banino
1
Bierutow
1

No access

No Thumbnail Available