Ocena poziomu wiedzy kobiet w ciąży na temat otyłości wśród dzieci

master
dc.abstract.enIntroduction. Child obesity is a chronic, metabolic disease that is one of the most modern health problems. According to the WHO report, over 340 million people aged 5-19 years have excessive body mass. Estimates show that there will be 1,3 million overweight children, including 300,000 with obesity.Aim. Assessment of the level of knowledge on obesity in children (definition of obesity, causes of obesity, obesity effects, myths concerning the problem of obesity) among pregnant women, and comparison of women's knowledge depending on their age and the number of children they have.Method and techniques. The research, which was conducted in April and May 2019 in the form of a diagnostics survey among 66 pregnant women, who had gynecological consultation in medical center “Chiramed” in Rabka-Zdrój. The research tool was the author's questionnaire survey. Results. Less than 1/3 of the respondents knew that obesity is a chronic disease. In addition, only 15% of respondents knew that a low birth weight of a child could contribute to obesity. Only 40% of future mothers knew that a lack of breastfeeding could result in excessive body weight in children. Less than half of the respondents knew that indexes for the assessment of disorders and body weight in children were centile charts for BMI. Worrying is the fact that as many as 60% of women do not want to increase their knowledge about childhood obesity. The knowledge was good in terms of such issues as the recommended breastfeeding time, child nutrition, time of physical activity of children or issues related to weight measurements. People with at least one child were more knowledgeable than women who were pregnant for the first time. In addition, future mothers who have turned 30 have shown lower levels of knowledge than younger women.Conclusions. The pregnant women surveyed showed a rather unsatisfactory level of knowledge about obesity, its causes and effects. People with at least one child were more knowledgeable than women who were pregnant for the first time. In addition, future mothers who have turned 30 have shown lower levels of knowledge than younger women. It is important to raise parents awareness of obesity in children, as this will reduce the number of young people with excessive weight. It is necessary to introduce preventive programs and increase the role of medical people in educating parents and children.pl
dc.abstract.plWprowadzenie. Otyłość dzieci jest przewlekłą, metaboliczną chorobą, która jest jednym z najczęściej występujących współczesnych problemów zdrowotnych. Według raportu WHO ponad 340 mln. osób wieku 5-19 lat posiada nadmierną masę ciała. Szacunki pokazują, że co roku będzie przybywać 1,3 miliona dzieci z nadwagą, w tym aż 300 000 z otyłością. Najważniejszą rolę w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci pełnią rodzice, dlatego istotne jest, aby przyszłe mamy posiadały wysoki poziom wiedzy na temat otyłości wśród dzieci.Cel. Ocena poziomu wiedzy na temat otyłości u dzieci (definicja otyłości, przyczyny otyłości, skutki otyłości, mity dotyczące problemu otyłości) wśród kobiet w ciąży, i porównanie wiedzy kobiet w zależności od ich wieku i liczby posiadanych dzieci. Metody i techniki badawcze. Badanie, które zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2019 roku metodą sondażu diagnostycznego wśród 66 kobiet w ciąży. Badaną grupę stanowiły wszystkie kolejno zgłaszające się pacjentki w przychodni ginekologicznej „Chiramed” w Rabce - Zdroju. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety.Wyniki. Niespełna 1/3 respondentek wiedziała, że otyłość jest chorobą przewleką. Ponadto zaledwie 15% badanych wiedziała, że niska masa urodzeniowa dziecka może przyczynić się do otyłości. Zaledwie 40% przyszłych mam wiedziała, że brak karmienia piersią może skutkować nadmierną masą ciała u dzieci. Niecała połowa ankietowanych wiedziała, że wskaźnikiem służącym do oceny zaburzeń i masy ciała u dzieci są siatki centylowe dla BMI. Niepokojący jest fakt, że aż 60% kobiet nie chce zwiększać swojej wiedzy na temat otyłości dzieci. Wiedza była dobra w zakresie takich zagadnień jak zalecany czas karmienia piersią, żywienie dzieci, czas aktywności fizycznej dzieci czy też kwestie związane z pomiarami masy ciała. Osoby posiadające co najmniej jedno dziecko przejawiały większą wiedzę, niż kobiety, które są w ciąży po raz pierwszy. Ponadto przyszłe mamy, które skończyły 30 lat wykazywały niższy poziom wiedzy niż młodsze kobiety.Wnioski. Ankietowane kobiety w ciąży wykazywały raczej niezadawalający poziom wiedzy na temat otyłości, jej przyczyn a także skutków. Ważne jest aby zwiększyć świadomość rodziców na temat otyłości u dzieci, gdyż pozwoli to zredukować liczbę osób młodych z nadmierną masą ciała. Konieczne jest wprowadzenie programów profilaktycznych oraz zwiększenie roli osób medycznych w edukowaniu rodziców i dzieci.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorStepaniak, Urszula - 128749 pl
dc.contributor.authorWrzeszczak, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerStepaniak, Urszula - 128749 pl
dc.contributor.reviewerPająk, Andrzej - 133069 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:25:12Z
dc.date.available2020-07-28T01:25:12Z
dc.date.submitted2019-07-01pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-134208-197593pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236437
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: obesity, knowledge, pregnancy, childrenpl
dc.subject.plotyłość, wiedza, ciąża, dziecipl
dc.titleOcena poziomu wiedzy kobiet w ciąży na temat otyłości wśród dziecipl
dc.title.alternativeAssessment of the level of knowledge of pregnant women on the subject of obesity among childrenpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Child obesity is a chronic, metabolic disease that is one of the most modern health problems. According to the WHO report, over 340 million people aged 5-19 years have excessive body mass. Estimates show that there will be 1,3 million overweight children, including 300,000 with obesity.Aim. Assessment of the level of knowledge on obesity in children (definition of obesity, causes of obesity, obesity effects, myths concerning the problem of obesity) among pregnant women, and comparison of women's knowledge depending on their age and the number of children they have.Method and techniques. The research, which was conducted in April and May 2019 in the form of a diagnostics survey among 66 pregnant women, who had gynecological consultation in medical center “Chiramed” in Rabka-Zdrój. The research tool was the author's questionnaire survey. Results. Less than 1/3 of the respondents knew that obesity is a chronic disease. In addition, only 15% of respondents knew that a low birth weight of a child could contribute to obesity. Only 40% of future mothers knew that a lack of breastfeeding could result in excessive body weight in children. Less than half of the respondents knew that indexes for the assessment of disorders and body weight in children were centile charts for BMI. Worrying is the fact that as many as 60% of women do not want to increase their knowledge about childhood obesity. The knowledge was good in terms of such issues as the recommended breastfeeding time, child nutrition, time of physical activity of children or issues related to weight measurements. People with at least one child were more knowledgeable than women who were pregnant for the first time. In addition, future mothers who have turned 30 have shown lower levels of knowledge than younger women.Conclusions. The pregnant women surveyed showed a rather unsatisfactory level of knowledge about obesity, its causes and effects. People with at least one child were more knowledgeable than women who were pregnant for the first time. In addition, future mothers who have turned 30 have shown lower levels of knowledge than younger women. It is important to raise parents awareness of obesity in children, as this will reduce the number of young people with excessive weight. It is necessary to introduce preventive programs and increase the role of medical people in educating parents and children.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie. Otyłość dzieci jest przewlekłą, metaboliczną chorobą, która jest jednym z najczęściej występujących współczesnych problemów zdrowotnych. Według raportu WHO ponad 340 mln. osób wieku 5-19 lat posiada nadmierną masę ciała. Szacunki pokazują, że co roku będzie przybywać 1,3 miliona dzieci z nadwagą, w tym aż 300 000 z otyłością. Najważniejszą rolę w kształtowaniu zachowań zdrowotnych dzieci pełnią rodzice, dlatego istotne jest, aby przyszłe mamy posiadały wysoki poziom wiedzy na temat otyłości wśród dzieci.Cel. Ocena poziomu wiedzy na temat otyłości u dzieci (definicja otyłości, przyczyny otyłości, skutki otyłości, mity dotyczące problemu otyłości) wśród kobiet w ciąży, i porównanie wiedzy kobiet w zależności od ich wieku i liczby posiadanych dzieci. Metody i techniki badawcze. Badanie, które zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2019 roku metodą sondażu diagnostycznego wśród 66 kobiet w ciąży. Badaną grupę stanowiły wszystkie kolejno zgłaszające się pacjentki w przychodni ginekologicznej „Chiramed” w Rabce - Zdroju. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety.Wyniki. Niespełna 1/3 respondentek wiedziała, że otyłość jest chorobą przewleką. Ponadto zaledwie 15% badanych wiedziała, że niska masa urodzeniowa dziecka może przyczynić się do otyłości. Zaledwie 40% przyszłych mam wiedziała, że brak karmienia piersią może skutkować nadmierną masą ciała u dzieci. Niecała połowa ankietowanych wiedziała, że wskaźnikiem służącym do oceny zaburzeń i masy ciała u dzieci są siatki centylowe dla BMI. Niepokojący jest fakt, że aż 60% kobiet nie chce zwiększać swojej wiedzy na temat otyłości dzieci. Wiedza była dobra w zakresie takich zagadnień jak zalecany czas karmienia piersią, żywienie dzieci, czas aktywności fizycznej dzieci czy też kwestie związane z pomiarami masy ciała. Osoby posiadające co najmniej jedno dziecko przejawiały większą wiedzę, niż kobiety, które są w ciąży po raz pierwszy. Ponadto przyszłe mamy, które skończyły 30 lat wykazywały niższy poziom wiedzy niż młodsze kobiety.Wnioski. Ankietowane kobiety w ciąży wykazywały raczej niezadawalający poziom wiedzy na temat otyłości, jej przyczyn a także skutków. Ważne jest aby zwiększyć świadomość rodziców na temat otyłości u dzieci, gdyż pozwoli to zredukować liczbę osób młodych z nadmierną masą ciała. Konieczne jest wprowadzenie programów profilaktycznych oraz zwiększenie roli osób medycznych w edukowaniu rodziców i dzieci.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Stepaniak, Urszula - 128749
dc.contributor.authorpl
Wrzeszczak, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Stepaniak, Urszula - 128749
dc.contributor.reviewerpl
Pająk, Andrzej - 133069
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:25:12Z
dc.date.available
2020-07-28T01:25:12Z
dc.date.submittedpl
2019-07-01
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-134208-197593
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236437
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: obesity, knowledge, pregnancy, children
dc.subject.plpl
otyłość, wiedza, ciąża, dzieci
dc.titlepl
Ocena poziomu wiedzy kobiet w ciąży na temat otyłości wśród dzieci
dc.title.alternativepl
Assessment of the level of knowledge of pregnant women on the subject of obesity among children
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
71
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Krakow
7
Gdansk
5
Bydgoszcz
3
Wroclaw
3
Kalisz
2
Katowice
2
Lodz
2
Poznan
2
Andrespol
1

No access

No Thumbnail Available