Metodyki zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of the thesis is to study the effectiveness of applying agile and traditional methodologies to the software development process in IT industry. The initial part of the thesis, the theoretical background is provided so that the reader can fully understand the topic. The definition of computer software and the main goals associated with the software development process are given. The historical background of the issue is presented, the impact of software development on the global economy is examined, and the key assumptions of the two methodologies studied, Waterfall and Agile, are presented. In the following, research part of the thesis, the purpose of the conducted study is defined and described. A hypothesis is formulated suggesting that it is agile methodologies that have a positive impact on the quality of the final product and promote the optimization of business benefits. A key aspect of the study is to understand and compare agile methodologies, such as Scrum and Kanban, with traditional methodologies such as Waterfall and examining how the differences in how these methodologies approach project execution affects their effectiveness. The final part of the thesis focuses on the presentation of the results of the conducted study, their analysis and the formulation of conclusions which are then confronted with the research hypothesis.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zbadanie efektywności zastosowania metodyk zwinnych i tradycyjnych w procesie tworzenia oprogramowania w ramach prowadzenia projektów w branży IT. W początkowej części pracy dostarczono tło teoretyczne, które pozwoli czytelnikowi na pełne zrozumienie badanego tematu. Podano definicję oprogramowania komputerowego i główne cele związane z procesem jego tworzenia. Przedstawiono historyczne tło zagadnienia, zbadano wpływ tworzenia oprogramowania na ekonomię globalną oraz zaprezentowano kluczowe założenia dwóch badanych metodyk: Waterfall i Agile. W dalszej, badawczej części pracy, określony i opisany został cel prowadzonego badania. Sformułowana została hipoteza sugerującą, że to metodyki zwinne mają korzystny wpływ na jakość końcowego produktu oraz sprzyjają optymalizacji korzyści biznesowych. Kluczowym aspektem badania jest zrozumienie i porównanie zwinnych metodologii, takich jak Scrum i Kanban, z tradycyjnymi metodykami, takimi jak Waterfall oraz zbadanie jak różnice w podejściu tych metodyk do realizacji projektów wpływają na ich efektywność. Końcowa część pracy skupia się na prezentacji wyników przeprowadzonego badania, ich analizie oraz sformułowaniu wniosków, które następnie zostały skonfrontowane z postawioną hipotezą badawczą.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.authorPaszkot, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2023-07-10T21:45:02Z
dc.date.available2023-07-10T21:45:02Z
dc.date.submitted2023-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-164975-286991pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315176
dc.languagepolpl
dc.subject.encomputer software, Agile methodologies, traditional methodologiespl
dc.subject.ploprogramowanie komputerowe, metodyki Agile, metodyki tradycyjnepl
dc.titleMetodyki zarządzania procesem wytwarzania oprogramowaniapl
dc.title.alternativeMethodologies for managing the software development processpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the thesis is to study the effectiveness of applying agile and traditional methodologies to the software development process in IT industry. The initial part of the thesis, the theoretical background is provided so that the reader can fully understand the topic. The definition of computer software and the main goals associated with the software development process are given. The historical background of the issue is presented, the impact of software development on the global economy is examined, and the key assumptions of the two methodologies studied, Waterfall and Agile, are presented. In the following, research part of the thesis, the purpose of the conducted study is defined and described. A hypothesis is formulated suggesting that it is agile methodologies that have a positive impact on the quality of the final product and promote the optimization of business benefits. A key aspect of the study is to understand and compare agile methodologies, such as Scrum and Kanban, with traditional methodologies such as Waterfall and examining how the differences in how these methodologies approach project execution affects their effectiveness. The final part of the thesis focuses on the presentation of the results of the conducted study, their analysis and the formulation of conclusions which are then confronted with the research hypothesis.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zbadanie efektywności zastosowania metodyk zwinnych i tradycyjnych w procesie tworzenia oprogramowania w ramach prowadzenia projektów w branży IT. W początkowej części pracy dostarczono tło teoretyczne, które pozwoli czytelnikowi na pełne zrozumienie badanego tematu. Podano definicję oprogramowania komputerowego i główne cele związane z procesem jego tworzenia. Przedstawiono historyczne tło zagadnienia, zbadano wpływ tworzenia oprogramowania na ekonomię globalną oraz zaprezentowano kluczowe założenia dwóch badanych metodyk: Waterfall i Agile. W dalszej, badawczej części pracy, określony i opisany został cel prowadzonego badania. Sformułowana została hipoteza sugerującą, że to metodyki zwinne mają korzystny wpływ na jakość końcowego produktu oraz sprzyjają optymalizacji korzyści biznesowych. Kluczowym aspektem badania jest zrozumienie i porównanie zwinnych metodologii, takich jak Scrum i Kanban, z tradycyjnymi metodykami, takimi jak Waterfall oraz zbadanie jak różnice w podejściu tych metodyk do realizacji projektów wpływają na ich efektywność. Końcowa część pracy skupia się na prezentacji wyników przeprowadzonego badania, ich analizie oraz sformułowaniu wniosków, które następnie zostały skonfrontowane z postawioną hipotezą badawczą.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.authorpl
Paszkot, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2023-07-10T21:45:02Z
dc.date.available
2023-07-10T21:45:02Z
dc.date.submittedpl
2023-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-164975-286991
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315176
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
computer software, Agile methodologies, traditional methodologies
dc.subject.plpl
oprogramowanie komputerowe, metodyki Agile, metodyki tradycyjne
dc.titlepl
Metodyki zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania
dc.title.alternativepl
Methodologies for managing the software development process
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Częstochowa
2
Krakow
2
Olsztyn
2
Poznan
2
Rydzyna
2
Chorzów
1
Gdansk
1
Lodz
1
Otwock
1

No access

No Thumbnail Available