Zmienność występowania burz w Polsce w świetle różnych danych meteorologicznych.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the dissertation is to evaluate the usefulness of traditional meteorological data (storm observations) and remote sensing data for climatological and spatial analyses of storm occurence.The characteristic of spatial and temporal variability of storms in the country has been made based on the results of previous studies using both traditional and modern methods (teledetection and geostatistical). The comparisons made clearly indicate relatively good quality of the remote sensing data and the possibility of their usage in analyses of spatial differentiation of the phenomenon and in storms forecasting.In order to assess the long-term variability traditional data are still irreplaceable because of too short measurement series (remote sensing or gridded data) which do not provide full information about the temporal variability of storms in Poland.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest ocena przydatności naziemnych danych tradycyjnych (obserwacje) i danych teledetekcyjnych do analiz zmienności występowania burz w Polsce. Na podstawie wyników dotychczasowych badań dokonano charakterystyki zróżnicowania czasowego i przestrzennego burz na terenie kraju, którą zestawiono z przykładowymi wynikami uzyskanymi metodami współczesnymi (zarówno pomiarowymi, jak i geostatystycznymi). Dokonane porównania wyraźnie wskazują na stosunkowo dobrą jakość danych teledetekcyjnych i możliwość ich zastosowania w analizach zróżnicowania przestrzennego występowania zjawiska oraz w prognozowaniu burz. W celu oceny zmienności wieloletniej nadal niezastąpione są dane tradycyjne, gdyż zbyt krótkie serie pochodzące z pomiarów teledetekcyjnych lub danych gridowych nie dają pełnej informacji o zróżnicowaniu czasowym występowania burz w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorWypych, Agnieszka - 132804 pl
dc.contributor.authorWojtas, Marcelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerWypych, Agnieszka - 132804 pl
dc.contributor.reviewerKowanetz, Leszek - 102539 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:45:09Z
dc.date.available2020-07-26T15:45:09Z
dc.date.submitted2015-07-14pl
dc.fieldofstudybiologia i geografiapl
dc.identifier.apddiploma-98770-168381pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206064
dc.languagepolpl
dc.subject.enstorms, storm observations, detection systems, variability, Polandpl
dc.subject.plburze, obserwacje naziemne, systemy detekcji, zmienność, Polskapl
dc.titleZmienność występowania burz w Polsce w świetle różnych danych meteorologicznych.pl
dc.title.alternativeVariability of storm occurrence in Poland in the light of various meteorological data.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the dissertation is to evaluate the usefulness of traditional meteorological data (storm observations) and remote sensing data for climatological and spatial analyses of storm occurence.The characteristic of spatial and temporal variability of storms in the country has been made based on the results of previous studies using both traditional and modern methods (teledetection and geostatistical). The comparisons made clearly indicate relatively good quality of the remote sensing data and the possibility of their usage in analyses of spatial differentiation of the phenomenon and in storms forecasting.In order to assess the long-term variability traditional data are still irreplaceable because of too short measurement series (remote sensing or gridded data) which do not provide full information about the temporal variability of storms in Poland.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest ocena przydatności naziemnych danych tradycyjnych (obserwacje) i danych teledetekcyjnych do analiz zmienności występowania burz w Polsce. Na podstawie wyników dotychczasowych badań dokonano charakterystyki zróżnicowania czasowego i przestrzennego burz na terenie kraju, którą zestawiono z przykładowymi wynikami uzyskanymi metodami współczesnymi (zarówno pomiarowymi, jak i geostatystycznymi). Dokonane porównania wyraźnie wskazują na stosunkowo dobrą jakość danych teledetekcyjnych i możliwość ich zastosowania w analizach zróżnicowania przestrzennego występowania zjawiska oraz w prognozowaniu burz. W celu oceny zmienności wieloletniej nadal niezastąpione są dane tradycyjne, gdyż zbyt krótkie serie pochodzące z pomiarów teledetekcyjnych lub danych gridowych nie dają pełnej informacji o zróżnicowaniu czasowym występowania burz w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Wypych, Agnieszka - 132804
dc.contributor.authorpl
Wojtas, Marcelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wypych, Agnieszka - 132804
dc.contributor.reviewerpl
Kowanetz, Leszek - 102539
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:45:09Z
dc.date.available
2020-07-26T15:45:09Z
dc.date.submittedpl
2015-07-14
dc.fieldofstudypl
biologia i geografia
dc.identifier.apdpl
diploma-98770-168381
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206064
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
storms, storm observations, detection systems, variability, Poland
dc.subject.plpl
burze, obserwacje naziemne, systemy detekcji, zmienność, Polska
dc.titlepl
Zmienność występowania burz w Polsce w świetle różnych danych meteorologicznych.
dc.title.alternativepl
Variability of storm occurrence in Poland in the light of various meteorological data.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Krakow
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Lodz
2
Jedlicze
1
Kielczow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available