Charakterystyka wielokanałowego źródła prądowego

licenciate
dc.abstract.enOne of the most important electronic components used in experimental systems isa current source. They generate current which is used in many experiments, thus itis important for them to generate current with precision as high as possible. Systemswith current sources are used in many different branches of physics, for example opticalphysics, nanotechnology and solid-state physics, but also in interdisciplinary fields, forexample electrochemistry and biophysics.In case of Department of Photonics of the Institute of Physics of the JagiellonianUniversity current sources are used to generate magnetic fields, which are then employed for controlling light-matter interactions, but also in testing new techniques ofmeasuring magnetic fields. To develovep such schemes it is important to ensure if thecurrent sources have enough precision and low enough noise. Determining performance of a given current source is possible by examination of its specific characteristics:long-term noise, drift, and accuracy, interpreted as equality between value of currentset on source and actually generated current.The topic of this thesis is a development of a method of measuring current sourcesaccuracy and demonstration of their application in studies of performance of a multichannel current source produced by DM Technologies.pl
dc.abstract.plJednym z najważniejszych elementów elektronicznych wykorzystywanych w układach doświadczalnych są źródła prądowe. To od nich zależy to, jaki prąd dostarczonybędzie reszcie układu, dlatego ważne jest, aby prąd ten generowany był z jak największą precyzją. Układy ze źródłami prądowymi stosowane są w wielu różnych działachfizyki, takich jak np. fizyka optyczna, nanotechnologia czy fizyka ciała stałego, ale teżdziedzinach wykraczających poza fizykę, jak np. elektrochemia czy biofizyka.W przypadku Zakładu Fotoniki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego układytakie stosuje się do wytwarzania precyzyjnych pól magnetycznych, które z kolei wykorzystywane są do kontrolowania oddziaływania światła z materią, ale także testowanianowych technik pomiaru pola magnetycznego. Aby eksperymenty te mogły odbywaćsię poprawnie ważne jest więc zapewnienie, że używane źródła posiadają odpowiedniodużą precyzję. O precyzji danego źródła przekonać się można badając konkretne jegowłaściwości, do których należą szum, dryf wolnoczasowy oraz dokładność, przez którąrozumiana jest równość między żądaną wartością generowanego prądu, a wartościąjaka faktycznie jest generowana.Tematem niniejszej pracy jest właśnie opracowanie metody badania dokładnościźródeł prądowych i zademonstrowanie ich działania w na przykładzie wielokanałowegoźródła prądowego firmy DM Technologies.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorPustelny, Szymon - 102458 pl
dc.contributor.authorProściński, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerPustelny, Szymon - 102458 pl
dc.contributor.reviewerDzierżęga, Krzysztof - 127858 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T19:42:20Z
dc.date.available2020-10-20T19:42:20Z
dc.date.submitted2020-09-18pl
dc.fieldofstudyfizyka doświadczalnapl
dc.identifier.apddiploma-142848-244078pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249363
dc.languagepolpl
dc.subject.encurrent source, elecric current, noise, drift, electronic component, electrical network, electronics, multichannel sourcepl
dc.subject.plźródło prądowe, natężenie prądu, prąd elektryczny, szum, dryf, elektronika, element elektroniczny, obwód elektryczny, źródło wielokanałowepl
dc.titleCharakterystyka wielokanałowego źródła prądowegopl
dc.title.alternativeCharacteristics of multichannel current sourcepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
One of the most important electronic components used in experimental systems isa current source. They generate current which is used in many experiments, thus itis important for them to generate current with precision as high as possible. Systemswith current sources are used in many different branches of physics, for example opticalphysics, nanotechnology and solid-state physics, but also in interdisciplinary fields, forexample electrochemistry and biophysics.In case of Department of Photonics of the Institute of Physics of the JagiellonianUniversity current sources are used to generate magnetic fields, which are then employed for controlling light-matter interactions, but also in testing new techniques ofmeasuring magnetic fields. To develovep such schemes it is important to ensure if thecurrent sources have enough precision and low enough noise. Determining performance of a given current source is possible by examination of its specific characteristics:long-term noise, drift, and accuracy, interpreted as equality between value of currentset on source and actually generated current.The topic of this thesis is a development of a method of measuring current sourcesaccuracy and demonstration of their application in studies of performance of a multichannel current source produced by DM Technologies.
dc.abstract.plpl
Jednym z najważniejszych elementów elektronicznych wykorzystywanych w układach doświadczalnych są źródła prądowe. To od nich zależy to, jaki prąd dostarczonybędzie reszcie układu, dlatego ważne jest, aby prąd ten generowany był z jak największą precyzją. Układy ze źródłami prądowymi stosowane są w wielu różnych działachfizyki, takich jak np. fizyka optyczna, nanotechnologia czy fizyka ciała stałego, ale teżdziedzinach wykraczających poza fizykę, jak np. elektrochemia czy biofizyka.W przypadku Zakładu Fotoniki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego układytakie stosuje się do wytwarzania precyzyjnych pól magnetycznych, które z kolei wykorzystywane są do kontrolowania oddziaływania światła z materią, ale także testowanianowych technik pomiaru pola magnetycznego. Aby eksperymenty te mogły odbywaćsię poprawnie ważne jest więc zapewnienie, że używane źródła posiadają odpowiedniodużą precyzję. O precyzji danego źródła przekonać się można badając konkretne jegowłaściwości, do których należą szum, dryf wolnoczasowy oraz dokładność, przez którąrozumiana jest równość między żądaną wartością generowanego prądu, a wartościąjaka faktycznie jest generowana.Tematem niniejszej pracy jest właśnie opracowanie metody badania dokładnościźródeł prądowych i zademonstrowanie ich działania w na przykładzie wielokanałowegoźródła prądowego firmy DM Technologies.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Pustelny, Szymon - 102458
dc.contributor.authorpl
Prościński, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Pustelny, Szymon - 102458
dc.contributor.reviewerpl
Dzierżęga, Krzysztof - 127858
dc.date.accessioned
2020-10-20T19:42:20Z
dc.date.available
2020-10-20T19:42:20Z
dc.date.submittedpl
2020-09-18
dc.fieldofstudypl
fizyka doświadczalna
dc.identifier.apdpl
diploma-142848-244078
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249363
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
current source, elecric current, noise, drift, electronic component, electrical network, electronics, multichannel source
dc.subject.plpl
źródło prądowe, natężenie prądu, prąd elektryczny, szum, dryf, elektronika, element elektroniczny, obwód elektryczny, źródło wielokanałowe
dc.titlepl
Charakterystyka wielokanałowego źródła prądowego
dc.title.alternativepl
Characteristics of multichannel current source
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Krakow
10
Gdynia
5
Wroclaw
3
Dublin
2
Rzeszów
2
Szczecin
2
Warsaw
2
Andrespol
1
Bayreuth
1
Cieszkow
1

No access

No Thumbnail Available