Fotokatalityczna degradacja herbicydów: kontrola fotoaktywności TiO2 poprzez domieszkowanie tlenkami wolframu i molibdenu.

master
dc.abstract.enOver the past few decades a rapid increase in standard of living is observed. Rapid urbanization and development of new technologies, which are focused on the needs of a modern society, influence negatively the environment. The present policy of sustainable development is focused on the principles of rational use of scarce resources and raw materials. New technologies should comply with a number of requirements: efficiency, low costs and a low impact on the environment. Photocatalytic processes are the answer for these requirements. Photocatalysis can be used in many aspects of everyday life, offering self-cleaning surfaces, photo-drugs (e.g. for photodynamic therapy) and even photovoltaic devices.Photocatalytic degradation of pollutants in the presence of inorganic photocatalysts (e.g. TiO2 or ZnO) is one of the available methods of removing impurities from aqueous and gaseous phases. The main advantage of this process is the lack of wastes and formation of carbon dioxide, water and simple inorganic ions as end-products.The aim of our work was to develop new TiO2-based photocatalysts doped with tungsten and molybdenum oxides. A series of materials with different content of the dopants, calcined at various temperatures, was prepared. The photocatalytic activity of the materials was determined following the degradation of two model herbicides: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) and 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T). These compounds are used for the control of weed growth on crop plantations, but in a high dosage they can lead to destruction of the plants. They are readily soluble in water, therefore their use is simple, but brings a great risk to aquatic organisms and people.pl
dc.abstract.plW ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się gwałtowny wzrost poziomu życia. Gwałtowna urbanizacja i rozwój nowych technologii, które są ukierunkowane na potrzeby społeczeństwa, niosą negatywny wpływ na środowisko. Obecna polityka zrównoważonego rozwoju koncentruje się na zasadach racjonalnego wykorzystania ograniczonych zasobów i surowców. Nowe technologie powinny spełniać szereg wymagań takich jak: wydajność, niskie koszty i mały wpływ na środowisko. Procesy fotokatalityczne są odpowiedzią na te wymagania. Fotokataliza może być wykorzystywana w różny sposób. Procesy fotokatalityczne są podstawą działania między innymi powierzchni samoczyszczących, fotoleków (np. dla terapii fotodynamicznej) czy niektórych urządzeń fotowoltaicznych.Fotokatalityczna degradacja zanieczyszczeń w obecności nieorganicznych fotokatalizatorów (np. TiO2 albo ZnO) jest jedną z dostępnych metod usuwania zanieczyszczeń z fazy ciekłej i gazowej. Zaletą tego procesu jest brak odpadów, a produktami końcowymi są dwutlenek węgla, woda i proste jony nieorganiczne.Celem pracy było opracowanie nowych fotokatalizatorów TiO2 domieszkowanych tlenkami wolframu i molibdenu. Szereg materiałów o różnej zawartości domieszek kalcynowano w różnych temperaturach. Aktywność fotokatalityczną tych materiałów określano monitorując degradację dwóch herbicydów: kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) i kwasu 2,4,5-trichlorofenoksyoctowego (2,4,5-T). Związki te stosuje się do zwalczania wzrostu chwastów na plantacjach roślin uprawnych, ale w wysokim dawkowaniu mogą spowodować zniszczenie roślin. Są one łatwo rozpuszczalne w wodzie, dlatego ich stosowanie jest proste, jednak przynosi wielkie zagrożenia dla organizmów wodnych i ludzi.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorMacyk, Wojciech - 130162 pl
dc.contributor.authorOżóg, Sabinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerHąc-Wydro, Katarzyna - 128297 pl
dc.contributor.reviewerMacyk, Wojciech - 130162 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:39:07Z
dc.date.available2020-07-25T06:39:07Z
dc.date.submitted2015-09-18pl
dc.fieldofstudychemia środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-93219-135296pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201078
dc.languagepolpl
dc.subject.enphotocatalysis , TiO2 , additives , herbicides ,pl
dc.subject.plfotokataliza, TiO2, domieszki, herbicydy,pl
dc.titleFotokatalityczna degradacja herbicydów: kontrola fotoaktywności TiO2 poprzez domieszkowanie tlenkami wolframu i molibdenu.pl
dc.title.alternativeThe photocatalytic degradation of herbicides : control photoactivity of TiO2 by doping oxides of tungsten and molybdenumpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Over the past few decades a rapid increase in standard of living is observed. Rapid urbanization and development of new technologies, which are focused on the needs of a modern society, influence negatively the environment. The present policy of sustainable development is focused on the principles of rational use of scarce resources and raw materials. New technologies should comply with a number of requirements: efficiency, low costs and a low impact on the environment. Photocatalytic processes are the answer for these requirements. Photocatalysis can be used in many aspects of everyday life, offering self-cleaning surfaces, photo-drugs (e.g. for photodynamic therapy) and even photovoltaic devices.Photocatalytic degradation of pollutants in the presence of inorganic photocatalysts (e.g. TiO2 or ZnO) is one of the available methods of removing impurities from aqueous and gaseous phases. The main advantage of this process is the lack of wastes and formation of carbon dioxide, water and simple inorganic ions as end-products.The aim of our work was to develop new TiO2-based photocatalysts doped with tungsten and molybdenum oxides. A series of materials with different content of the dopants, calcined at various temperatures, was prepared. The photocatalytic activity of the materials was determined following the degradation of two model herbicides: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) and 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T). These compounds are used for the control of weed growth on crop plantations, but in a high dosage they can lead to destruction of the plants. They are readily soluble in water, therefore their use is simple, but brings a great risk to aquatic organisms and people.
dc.abstract.plpl
W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się gwałtowny wzrost poziomu życia. Gwałtowna urbanizacja i rozwój nowych technologii, które są ukierunkowane na potrzeby społeczeństwa, niosą negatywny wpływ na środowisko. Obecna polityka zrównoważonego rozwoju koncentruje się na zasadach racjonalnego wykorzystania ograniczonych zasobów i surowców. Nowe technologie powinny spełniać szereg wymagań takich jak: wydajność, niskie koszty i mały wpływ na środowisko. Procesy fotokatalityczne są odpowiedzią na te wymagania. Fotokataliza może być wykorzystywana w różny sposób. Procesy fotokatalityczne są podstawą działania między innymi powierzchni samoczyszczących, fotoleków (np. dla terapii fotodynamicznej) czy niektórych urządzeń fotowoltaicznych.Fotokatalityczna degradacja zanieczyszczeń w obecności nieorganicznych fotokatalizatorów (np. TiO2 albo ZnO) jest jedną z dostępnych metod usuwania zanieczyszczeń z fazy ciekłej i gazowej. Zaletą tego procesu jest brak odpadów, a produktami końcowymi są dwutlenek węgla, woda i proste jony nieorganiczne.Celem pracy było opracowanie nowych fotokatalizatorów TiO2 domieszkowanych tlenkami wolframu i molibdenu. Szereg materiałów o różnej zawartości domieszek kalcynowano w różnych temperaturach. Aktywność fotokatalityczną tych materiałów określano monitorując degradację dwóch herbicydów: kwasu 2,4-dichlorofenoksyoctowego (2,4-D) i kwasu 2,4,5-trichlorofenoksyoctowego (2,4,5-T). Związki te stosuje się do zwalczania wzrostu chwastów na plantacjach roślin uprawnych, ale w wysokim dawkowaniu mogą spowodować zniszczenie roślin. Są one łatwo rozpuszczalne w wodzie, dlatego ich stosowanie jest proste, jednak przynosi wielkie zagrożenia dla organizmów wodnych i ludzi.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Macyk, Wojciech - 130162
dc.contributor.authorpl
Ożóg, Sabina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Hąc-Wydro, Katarzyna - 128297
dc.contributor.reviewerpl
Macyk, Wojciech - 130162
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:39:07Z
dc.date.available
2020-07-25T06:39:07Z
dc.date.submittedpl
2015-09-18
dc.fieldofstudypl
chemia środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-93219-135296
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201078
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
photocatalysis , TiO2 , additives , herbicides ,
dc.subject.plpl
fotokataliza, TiO2, domieszki, herbicydy,
dc.titlepl
Fotokatalityczna degradacja herbicydów: kontrola fotoaktywności TiO2 poprzez domieszkowanie tlenkami wolframu i molibdenu.
dc.title.alternativepl
The photocatalytic degradation of herbicides : control photoactivity of TiO2 by doping oxides of tungsten and molybdenum
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Radom
1
Shanghai
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available