Model pielęgnowania pacjenta z chorobą Parkinsona

licenciate
dc.abstract.enThis bachelor’s thesis concerns the model of nursing the sick people with Parkinson's disease in the nursing and medical establishment.The point of this study is to identify health problems and provide a method of solving them exampled of patient being in the progressive stage of the disease. The bachelor’s thesis is based on the method of the individual case. The model of nursing is created on the basis of nursing theory created by Dorothea Orem which aims to facilitate and streamline the work of nurses who take care of patients with this type of illness.The bachelor’s thesis consists of three parts. The first part presents the clinical form of Parkinson's disease and the definition, history, epidemiology, aetiology and pathogenesis, as well as the symptoms associated with the disease and methods of diagnosis and treatment.The second part concerns the methodology of own analysis, which outlines the aim, issues and research methods, organization of research and the cumulative results of research in the form of a description of the patient with Parkinson's disease.The third section presents the assumptions of the nursing model created by Dorothea Orem. Thirteen health problems of the patient with Parkinson's disease were characterized, methods of solution and the evaluation and execution of actions taken. The bachelor’s thesis was ended with the summary which consists of conclusions and a list of references, from which the information on Parkinson's disease were derived .pl
dc.abstract.plTematyka poniższej pracy dotyczy modelu pielęgnowania osoby z chorobą Parkinsona przebywającej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.Celem pracy było rozpoznanie problemów zdrowotnych oraz przedstawienie sposobu ich rozwiązywania na przykładnie pacjentki będącej w postępującym stadium choroby. Praca została oparta na metodzie indywidualnego przypadku. Model opieki stworzony na podstawie teorii pielęgnowania według Dorothei Orem ma na celu ułatwienie i usprawnienie pracy pielęgniarek, które przejmują opiekę nad chorymi z tego typu chorobami w pracy.Praca składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawiono kliniczną postać choroby Parkinsona, jej definicję, historię, epidemiologię, etiologię i patogenezę, a także objawy towarzyszące chorobie oraz metody jej diagnostyki i leczenia. Druga część pracy dotyczy metodologii badań własnych, w której przedstawiono cel pracy, problemy i metody badawcze, organizację badań oraz zbiorcze wyniki badań w postaci opisu przypadku pacjenta z chorobą Parkinsona. W trzeciej części przedstawiono założenia modelu pielęgnowania według Dorothei Orem. Scharakteryzowano 11 problemów zdrowotnych pacjentki z chorobą Parkinsona, metody ich rozwiązywania oraz ocenę i realizację podjętych działań pielęgnacyjnych. Pracę zakończono podsumowaniem i wnioskami oraz wykazem piśmiennictwa, z którego zaczerpnięto informacje na temat choroby Parkinsona.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorChmiel, Izabela - 129000 pl
dc.contributor.authorNizioł, Jagodapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerChmiel, Izabela - 129000 pl
dc.contributor.reviewerBodys-Cupak, Iwona - 128804 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:44:23Z
dc.date.available2020-07-25T00:44:23Z
dc.date.submitted2014-10-23pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-87066-135878pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195649
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe Parkinson's disease, health problems, the elderly,pl
dc.subject.plchoroba Parkinsona, problemy zdrowotne, osoby starsze.pl
dc.titleModel pielęgnowania pacjenta z chorobą Parkinsonapl
dc.title.alternativeModel of care for patient with Parkinson's diseasepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This bachelor’s thesis concerns the model of nursing the sick people with Parkinson's disease in the nursing and medical establishment.The point of this study is to identify health problems and provide a method of solving them exampled of patient being in the progressive stage of the disease. The bachelor’s thesis is based on the method of the individual case. The model of nursing is created on the basis of nursing theory created by Dorothea Orem which aims to facilitate and streamline the work of nurses who take care of patients with this type of illness.The bachelor’s thesis consists of three parts. The first part presents the clinical form of Parkinson's disease and the definition, history, epidemiology, aetiology and pathogenesis, as well as the symptoms associated with the disease and methods of diagnosis and treatment.The second part concerns the methodology of own analysis, which outlines the aim, issues and research methods, organization of research and the cumulative results of research in the form of a description of the patient with Parkinson's disease.The third section presents the assumptions of the nursing model created by Dorothea Orem. Thirteen health problems of the patient with Parkinson's disease were characterized, methods of solution and the evaluation and execution of actions taken. The bachelor’s thesis was ended with the summary which consists of conclusions and a list of references, from which the information on Parkinson's disease were derived .
dc.abstract.plpl
Tematyka poniższej pracy dotyczy modelu pielęgnowania osoby z chorobą Parkinsona przebywającej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.Celem pracy było rozpoznanie problemów zdrowotnych oraz przedstawienie sposobu ich rozwiązywania na przykładnie pacjentki będącej w postępującym stadium choroby. Praca została oparta na metodzie indywidualnego przypadku. Model opieki stworzony na podstawie teorii pielęgnowania według Dorothei Orem ma na celu ułatwienie i usprawnienie pracy pielęgniarek, które przejmują opiekę nad chorymi z tego typu chorobami w pracy.Praca składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawiono kliniczną postać choroby Parkinsona, jej definicję, historię, epidemiologię, etiologię i patogenezę, a także objawy towarzyszące chorobie oraz metody jej diagnostyki i leczenia. Druga część pracy dotyczy metodologii badań własnych, w której przedstawiono cel pracy, problemy i metody badawcze, organizację badań oraz zbiorcze wyniki badań w postaci opisu przypadku pacjenta z chorobą Parkinsona. W trzeciej części przedstawiono założenia modelu pielęgnowania według Dorothei Orem. Scharakteryzowano 11 problemów zdrowotnych pacjentki z chorobą Parkinsona, metody ich rozwiązywania oraz ocenę i realizację podjętych działań pielęgnacyjnych. Pracę zakończono podsumowaniem i wnioskami oraz wykazem piśmiennictwa, z którego zaczerpnięto informacje na temat choroby Parkinsona.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Chmiel, Izabela - 129000
dc.contributor.authorpl
Nizioł, Jagoda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Chmiel, Izabela - 129000
dc.contributor.reviewerpl
Bodys-Cupak, Iwona - 128804
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:44:23Z
dc.date.available
2020-07-25T00:44:23Z
dc.date.submittedpl
2014-10-23
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-87066-135878
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195649
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the Parkinson's disease, health problems, the elderly,
dc.subject.plpl
choroba Parkinsona, problemy zdrowotne, osoby starsze.
dc.titlepl
Model pielęgnowania pacjenta z chorobą Parkinsona
dc.title.alternativepl
Model of care for patient with Parkinson's disease
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
285
Views per month
Views per city
Warsaw
38
Krakow
17
Poznan
17
Wroclaw
17
Lublin
15
Radom
9
Grudziądz
6
Katowice
6
Kielce
6
Lodz
6

No access

No Thumbnail Available