,,Funkcjonowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle badań aktowych.'' Podtytuł I: ,,Wpływ trybów konsensualnych na wybór środka reakcji karnej'' Współautor: Konrad Wolny Podtytuł II: ,,Struktura orzekanych kar w świetle zmian legislacyjnych'' Współautorzy: Daria Kucyper, Wojciech Płóciennik

master
dc.abstract.enThe master’s thesis is a part of the complex elaboration, which deals with the issue of the functioning of the conditional suspension of the execution of imprisonment.The master’s thesis is divided into two parts – theoretical and empirical (research).The first part of the master's thesis contains detailed analysis of conciliatory mechanisms in a historical and current legal context. Subsequently co-authors tried to find a relationship between a conciliatory mechanisms used by the court and a punishment with the particular emphasis on probation measures. The second part of the master's thesis is dedicated to the comparison of judicial practice in the area of ​​punishment and the application of conditional suspension of imprisonment against the perpetrators of the most common offenses. The main aim of the research was to verify how the amendment of The Polish Penal Code, which entered into force on 1st July 2015 affected frequency of application of the conditional suspension and the structure of imposing penalties.pl
dc.abstract.plPraca stanowi część pracy zbiorowej dotyczącej kompleksowego przedstawienia funkcjonowania instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Opracowanie zostało podzielone na część teoretyczną oraz część badawczą (empiryczną). W pierwszej części przedstawiona została analiza trybów konsensualnych w ujęciu historycznym oraz na gruncie obecnego stanu prawnego. W dalszej kolejności autorzy próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy istnieje zależność między zastosowanym trybem konsensualnym, a wyborem środka reakcji karnej, ze szczególnym nastawieniem na środki probacyjne. Druga część pracy została poświęcona porównaniu praktyki orzeczniczej sądów w zakresie wymierzanych kar oraz stosowania instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary wobec sprawców najpowszechniejszych występków. Porównany został okres sprzed nowelizacji kodeksu karnego, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 r. z okresem po tej nowelizacji. Celem badań empirycznych przeprowadzonych w tym obszarze, było zweryfikowanie rzeczywistego wpływu nowelizacji na częstotliwość stosowania instytucji warunkowego zawieszenia kary oraz strukturę wymierzanych kar.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKardas, Piotr - 128658 pl
dc.contributor.authorKoczułap, Sebastianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.contributor.reviewerKardas, Piotr - 128658 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:57:27Z
dc.date.available2020-07-27T07:57:27Z
dc.date.submitted2017-06-29pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-115464-146705pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220813
dc.languagepolpl
dc.subject.enconditional suspension of imprisonment, conciliatory mechanisms, files researchpl
dc.subject.plwarunkowe zawieszenie wykonania kary, tryby konsensualne, badania aktowepl
dc.title,,Funkcjonowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle badań aktowych.'' Podtytuł I: ,,Wpływ trybów konsensualnych na wybór środka reakcji karnej'' Współautor: Konrad Wolny Podtytuł II: ,,Struktura orzekanych kar w świetle zmian legislacyjnych'' Współautorzy: Daria Kucyper, Wojciech Płóciennikpl
dc.title.alternativeThe functioning of the institution of conditional suspension of imprisonment in the light of files research. Subtitle I:The influence of conciliatory machanisms on a punishment. Co-author: Konrad Wolny Subtitle II: The structure of penalties in the light of legislative changes. Co-authors: Daria Kucyper, Wojciech Płóciennikpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master’s thesis is a part of the complex elaboration, which deals with the issue of the functioning of the conditional suspension of the execution of imprisonment.The master’s thesis is divided into two parts – theoretical and empirical (research).The first part of the master's thesis contains detailed analysis of conciliatory mechanisms in a historical and current legal context. Subsequently co-authors tried to find a relationship between a conciliatory mechanisms used by the court and a punishment with the particular emphasis on probation measures. The second part of the master's thesis is dedicated to the comparison of judicial practice in the area of ​​punishment and the application of conditional suspension of imprisonment against the perpetrators of the most common offenses. The main aim of the research was to verify how the amendment of The Polish Penal Code, which entered into force on 1st July 2015 affected frequency of application of the conditional suspension and the structure of imposing penalties.
dc.abstract.plpl
Praca stanowi część pracy zbiorowej dotyczącej kompleksowego przedstawienia funkcjonowania instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Opracowanie zostało podzielone na część teoretyczną oraz część badawczą (empiryczną). W pierwszej części przedstawiona została analiza trybów konsensualnych w ujęciu historycznym oraz na gruncie obecnego stanu prawnego. W dalszej kolejności autorzy próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy istnieje zależność między zastosowanym trybem konsensualnym, a wyborem środka reakcji karnej, ze szczególnym nastawieniem na środki probacyjne. Druga część pracy została poświęcona porównaniu praktyki orzeczniczej sądów w zakresie wymierzanych kar oraz stosowania instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary wobec sprawców najpowszechniejszych występków. Porównany został okres sprzed nowelizacji kodeksu karnego, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 r. z okresem po tej nowelizacji. Celem badań empirycznych przeprowadzonych w tym obszarze, było zweryfikowanie rzeczywistego wpływu nowelizacji na częstotliwość stosowania instytucji warunkowego zawieszenia kary oraz strukturę wymierzanych kar.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.contributor.authorpl
Koczułap, Sebastian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.contributor.reviewerpl
Kardas, Piotr - 128658
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:57:27Z
dc.date.available
2020-07-27T07:57:27Z
dc.date.submittedpl
2017-06-29
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-115464-146705
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220813
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
conditional suspension of imprisonment, conciliatory mechanisms, files research
dc.subject.plpl
warunkowe zawieszenie wykonania kary, tryby konsensualne, badania aktowe
dc.titlepl
,,Funkcjonowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle badań aktowych.'' Podtytuł I: ,,Wpływ trybów konsensualnych na wybór środka reakcji karnej'' Współautor: Konrad Wolny Podtytuł II: ,,Struktura orzekanych kar w świetle zmian legislacyjnych'' Współautorzy: Daria Kucyper, Wojciech Płóciennik
dc.title.alternativepl
The functioning of the institution of conditional suspension of imprisonment in the light of files research. Subtitle I:The influence of conciliatory machanisms on a punishment. Co-author: Konrad Wolny Subtitle II: The structure of penalties in the light of legislative changes. Co-authors: Daria Kucyper, Wojciech Płóciennik
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available