Modele relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej

master
dc.abstract.enThe master thesis presents models of the relationship between the state and churches and religious communities The development and formation of the relationship between state and church authority from ancient times to the present is described first. This is followed by an analysis of EU religious law. Chapters three, four and five deal with individual models of relations between the state and churches and religious communities. The models of relations are presented on the example of the Kingdom of Denmark, the Republic of Greece, the Republic of Malta (confessional states), the French Republic, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Ireland (states of strict separation) and the Federal Republic of Germany, the Republic of Bulgaria and the Republic of Poland (states of basic separation).pl
dc.abstract.plPraca magisterska przedstawia modele relacji pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w krajach członkowskich unii europejskiej. Na początku opisany został rozwój i kształtowanie się stosunków między władzą państwową i kościelną od czasów starożytnych aż do współczesności. Następnie analizie poddane zostało unijne prawo wyznaniowe. Rozdziały trzeci, czwarty i piąty dotyczą poszczególnych modelów relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi. Modele relacji ukazane zostały na przykładzie Królestwa Danii, Republiki Greckiej, Republiki Malty (państw wyznaniowych), Republiki Francuskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Irlandii (państw separacji wrogiej) oraz Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Bułgarii i Rzeczpospolitej Polskiej (państw separacji przyjaznej).pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKrzysztofek-Strzała, Katarzynapl
dc.contributor.authorJakubiak, Danielpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKrzysztofek-Strzała, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerMikuła, Maciej - 134655 pl
dc.date.accessioned2022-09-13T21:40:57Z
dc.date.available2022-09-13T21:40:57Z
dc.date.submitted2022-09-13pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-160817-246021pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299282
dc.languagepolpl
dc.subject.enstate, church, religious communities, relationship models, confessional state, strict separation, coordinated separation, EU, European Union, religious law, state and church in EU, Denmark, Greece, Malta, France, the Netherlands, Ireland, Germany, Bulgaria, Polandpl
dc.subject.plpaństwo, kościół, związek wyznaniowy, państwo wyznaniowe, separacja wroga, separacja skoordynowana, UE, Unia Europejska, prawo wyznaniowe, państwo i kościół w UE, Dania, Grecja, Malta, Francja, Niderlandy, Irlandia, Niemcy, Bułgaria, Polskapl
dc.titleModele relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w krajach członkowskich Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeModels of relations between the state and churches and religious communities in the member states of the European Unionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master thesis presents models of the relationship between the state and churches and religious communities The development and formation of the relationship between state and church authority from ancient times to the present is described first. This is followed by an analysis of EU religious law. Chapters three, four and five deal with individual models of relations between the state and churches and religious communities. The models of relations are presented on the example of the Kingdom of Denmark, the Republic of Greece, the Republic of Malta (confessional states), the French Republic, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Ireland (states of strict separation) and the Federal Republic of Germany, the Republic of Bulgaria and the Republic of Poland (states of basic separation).
dc.abstract.plpl
Praca magisterska przedstawia modele relacji pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w krajach członkowskich unii europejskiej. Na początku opisany został rozwój i kształtowanie się stosunków między władzą państwową i kościelną od czasów starożytnych aż do współczesności. Następnie analizie poddane zostało unijne prawo wyznaniowe. Rozdziały trzeci, czwarty i piąty dotyczą poszczególnych modelów relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi. Modele relacji ukazane zostały na przykładzie Królestwa Danii, Republiki Greckiej, Republiki Malty (państw wyznaniowych), Republiki Francuskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Irlandii (państw separacji wrogiej) oraz Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Bułgarii i Rzeczpospolitej Polskiej (państw separacji przyjaznej).
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Krzysztofek-Strzała, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Jakubiak, Daniel
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Krzysztofek-Strzała, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Mikuła, Maciej - 134655
dc.date.accessioned
2022-09-13T21:40:57Z
dc.date.available
2022-09-13T21:40:57Z
dc.date.submittedpl
2022-09-13
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-160817-246021
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299282
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
state, church, religious communities, relationship models, confessional state, strict separation, coordinated separation, EU, European Union, religious law, state and church in EU, Denmark, Greece, Malta, France, the Netherlands, Ireland, Germany, Bulgaria, Poland
dc.subject.plpl
państwo, kościół, związek wyznaniowy, państwo wyznaniowe, separacja wroga, separacja skoordynowana, UE, Unia Europejska, prawo wyznaniowe, państwo i kościół w UE, Dania, Grecja, Malta, Francja, Niderlandy, Irlandia, Niemcy, Bułgaria, Polska
dc.titlepl
Modele relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
Models of relations between the state and churches and religious communities in the member states of the European Union
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Sokołów Małopolski
3
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections