Budowa geologiczna płaszczowiny śląskiej w rejonie Tarnawy - Starego Rybia (Pogórze Wiśnickie)

master
dc.abstract.enThe study area is located near Tarnawa and Stare Rybie villages on the Wiśnicz Foothils. Rock formations belong to the building this area to the Silesian Nappe and building of the area of investigations. Taking into account a field work as well as the availability of the cartographic materials such as maps, LIDAR, digital terrain model, seeks to identify the geological structure of this area. For this purpose, a geological map was made at the scale of 1: 10 000. Moreover, there were prepared two representative geological cross - sections and lithostratigraphic profile covering the unit of the research area. In this area, the rocks that were found belong to the Cretaceous and Paleogene such as: Lgota Beds (Albian - Cenomanian), Godula Beds with the levels of variegated shales (Turonian - Santonian), Lower Istebna Sandstone (Santon - Maastrichtian), Lower Istebna Shale (Maastrichtian - Paleocene), Upper Istebna Sandstone (Paleocene) and Upper Istebna Shale (Late Paleocene). On the basis of the field observations and photos from LIDAR also developed a geological map with the landslides occurring in the area. Within the investigated part of the Silesian Nappe there are three tectonic structures. Most in the south of the investigated area is a Stare Rybie Syncline, north of the overturned Tarnawa - Kępanów Anticline and the most northerly located southern part of the Tarnawa Syncline. In the eastern part of the area it is characteristic of a right strike - slip fault slide that crosses all the litostratigraphic unite in the area. Within the influence of a slide, there are especially smaller tectonic structures such as small slides or joints. The ridges are made primarily of harder sandstones, however shales are mainly found in the valley bottoms.pl
dc.abstract.plObszar badań znajduje się w okolicach Tarnawy i Starego Rybia na Pogórzu Wiśnickim. Utwory skalne budujące ten rejon należą do płaszczowiny śląskiej. W opracowaniu za pomocą pracy terenowej jak również dostępnych materiałów kartograficznych (mapy, LIDAR, numeryczny model terenu) starano się przedstawić budowę geologiczną tego obszaru. W tym celu opracowano mapę geologiczną w skali 1: 10 000, a także dwa reprezentatywne przekroje i profil litostratygraficzny obejmujący utwory znajdujące się w terenie badań. Na obszarze tym odnaleziono skały należące wiekowo do kredy i paleogenu, takie jak: warstwy lgockie (alb - cenoman), warstwy godulskie z poziomem łupków pstrych (turon - santon), piaskowce istebniańskie dolne (santon – mastrycht), łupki istebniańskie dolne (mastrycht – paleocen), piaskowce istebniańskie górne (paleocen) i łupki istebniańskie górne (późny paleocen). Na podstawie obserwacji terenowych i zdjęć z LIDARU opracowano również mapę półodkryta z występującymi na tym terenie osuwiskami. W obrębie badanego fragmentu płaszczowiny śląskiej występują 3 struktury tektoniczne. Najbardziej na południu badanego terenu jest to synklina Starego Rybia, na północ od niej obalona antyklina Tarnawy – Kępanowa i najbardziej wysunięta na północ znajduje się południowa część synkliny Tarnawy. We wschodniej części obszaru charakterystyczny jest prawoskrętny uskok przesuwczy, przecinający wszystkie utwory znajdujące się na tym terenie. W obrębie oddziaływania uskoku szczególnie zaznaczają się mniejsze struktury tektoniczne takie jak małe uskoki, spękania ciosowe. Grzbiety zbudowane są przede wszystkim z twardszych piaskowców, natomiast łupki występują głównie w dnach dolin.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorChodyń, Rafał - 127536 pl
dc.contributor.authorStarzak, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerCieszkowski, Marek - 127581 pl
dc.contributor.reviewerChodyń, Rafał - 127536 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:44:49Z
dc.date.available2020-07-25T06:44:49Z
dc.date.submitted2015-10-12pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.identifier.apddiploma-93332-131888pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201168
dc.languagepolpl
dc.subject.enCarpathians, Silesian Nappe, flysch, synkline Starego Rybia, anticline Tarnawa - Kępanów, synkline Tarnawa, strike – slip fault, digital terrain modelpl
dc.subject.plKarpaty, płaszczowina śląska, flisz, synklina Starego Rybia, antyklina Tarnawy – Kępanowa, synklina Tarnawy, uskok przesuwczy, numeryczny model terenupl
dc.titleBudowa geologiczna płaszczowiny śląskiej w rejonie Tarnawy - Starego Rybia (Pogórze Wiśnickie)pl
dc.title.alternativeGeological building of the Silesian Nappe in Tarnawa - Stare Rybie surrounding area (Wiśnicz Foothils)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study area is located near Tarnawa and Stare Rybie villages on the Wiśnicz Foothils. Rock formations belong to the building this area to the Silesian Nappe and building of the area of investigations. Taking into account a field work as well as the availability of the cartographic materials such as maps, LIDAR, digital terrain model, seeks to identify the geological structure of this area. For this purpose, a geological map was made at the scale of 1: 10 000. Moreover, there were prepared two representative geological cross - sections and lithostratigraphic profile covering the unit of the research area. In this area, the rocks that were found belong to the Cretaceous and Paleogene such as: Lgota Beds (Albian - Cenomanian), Godula Beds with the levels of variegated shales (Turonian - Santonian), Lower Istebna Sandstone (Santon - Maastrichtian), Lower Istebna Shale (Maastrichtian - Paleocene), Upper Istebna Sandstone (Paleocene) and Upper Istebna Shale (Late Paleocene). On the basis of the field observations and photos from LIDAR also developed a geological map with the landslides occurring in the area. Within the investigated part of the Silesian Nappe there are three tectonic structures. Most in the south of the investigated area is a Stare Rybie Syncline, north of the overturned Tarnawa - Kępanów Anticline and the most northerly located southern part of the Tarnawa Syncline. In the eastern part of the area it is characteristic of a right strike - slip fault slide that crosses all the litostratigraphic unite in the area. Within the influence of a slide, there are especially smaller tectonic structures such as small slides or joints. The ridges are made primarily of harder sandstones, however shales are mainly found in the valley bottoms.
dc.abstract.plpl
Obszar badań znajduje się w okolicach Tarnawy i Starego Rybia na Pogórzu Wiśnickim. Utwory skalne budujące ten rejon należą do płaszczowiny śląskiej. W opracowaniu za pomocą pracy terenowej jak również dostępnych materiałów kartograficznych (mapy, LIDAR, numeryczny model terenu) starano się przedstawić budowę geologiczną tego obszaru. W tym celu opracowano mapę geologiczną w skali 1: 10 000, a także dwa reprezentatywne przekroje i profil litostratygraficzny obejmujący utwory znajdujące się w terenie badań. Na obszarze tym odnaleziono skały należące wiekowo do kredy i paleogenu, takie jak: warstwy lgockie (alb - cenoman), warstwy godulskie z poziomem łupków pstrych (turon - santon), piaskowce istebniańskie dolne (santon – mastrycht), łupki istebniańskie dolne (mastrycht – paleocen), piaskowce istebniańskie górne (paleocen) i łupki istebniańskie górne (późny paleocen). Na podstawie obserwacji terenowych i zdjęć z LIDARU opracowano również mapę półodkryta z występującymi na tym terenie osuwiskami. W obrębie badanego fragmentu płaszczowiny śląskiej występują 3 struktury tektoniczne. Najbardziej na południu badanego terenu jest to synklina Starego Rybia, na północ od niej obalona antyklina Tarnawy – Kępanowa i najbardziej wysunięta na północ znajduje się południowa część synkliny Tarnawy. We wschodniej części obszaru charakterystyczny jest prawoskrętny uskok przesuwczy, przecinający wszystkie utwory znajdujące się na tym terenie. W obrębie oddziaływania uskoku szczególnie zaznaczają się mniejsze struktury tektoniczne takie jak małe uskoki, spękania ciosowe. Grzbiety zbudowane są przede wszystkim z twardszych piaskowców, natomiast łupki występują głównie w dnach dolin.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Chodyń, Rafał - 127536
dc.contributor.authorpl
Starzak, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Cieszkowski, Marek - 127581
dc.contributor.reviewerpl
Chodyń, Rafał - 127536
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:44:49Z
dc.date.available
2020-07-25T06:44:49Z
dc.date.submittedpl
2015-10-12
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-93332-131888
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201168
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Carpathians, Silesian Nappe, flysch, synkline Starego Rybia, anticline Tarnawa - Kępanów, synkline Tarnawa, strike – slip fault, digital terrain model
dc.subject.plpl
Karpaty, płaszczowina śląska, flisz, synklina Starego Rybia, antyklina Tarnawy – Kępanowa, synklina Tarnawy, uskok przesuwczy, numeryczny model terenu
dc.titlepl
Budowa geologiczna płaszczowiny śląskiej w rejonie Tarnawy - Starego Rybia (Pogórze Wiśnickie)
dc.title.alternativepl
Geological building of the Silesian Nappe in Tarnawa - Stare Rybie surrounding area (Wiśnicz Foothils)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Głowienka
1

No access

No Thumbnail Available