Przedstawienia księżniczek amarneńskich.

master
dc.abstract.enThis paper describes times of the great Amarna revolution, which took place when of the throne of Egypt sat the tenth ruler of the eighteen dynasty- Akhenaten. On the basis presentation of Amarna princesses, is described the idea of the changes made in the art of Egypt. Chapter I describes the circum stances in which Amenophis IV ascended the throne, the policy which he led and how his reforms ended. Chapter II discusses the changes that have occourred in Egyptian art during the Amarna revolution, and the stigma that these changes imprinted, on later times. Chapter III provides information about Amarna princesses (in which circum stances were born, what function they served at the royal court). In this section, on example of their presentations in art , is described the role which they played in the worship of the sun. The work includes cat alog of works mainly from ancient Achetaton, depicting Akhenaten’s daughters. The whole is dosed with the summary and list of used literature.pl
dc.abstract.plW pracy zostały opisane czasy wielkiej rewolucji amarneńskiej, która miała miejsce,w czasch kiedy na egipskim tronie, zasiadał dziesiąty władca XVIII dynastii- Echnaton. Na podstawie przedstawień księżniczek amarneńskich, została opisana idea zmian wprowadzonych w sztuce egipskiej. W rozdziale I opisano w jakich okolicznościach Amenofis IV wstąpił na tron, polityka jaką prowadził i w jaki sposób zakończyły się jego reformy.W rozdziale II omówiono zmiany, jakie zaszły w sztuce egipskiej w czasie trwania rewolucji amarneńskiej, oraz piętno, jakie zmiany te odcisnęły na czasach późniejszych. W rozdziale III zawarto informacje na temat księżniczek amarneńskich, (w jakich okolicznościach przyszły na świat, jaką funkcję pełniły na dworze królewskim). W dalszej części rozdziału, na przykładzie przedstawień w sztuce, opisana została ich rola, jaką odgrywały w kulcie słonecznym. Praca zawiera katalog dzieł, pochodzących głównie ze starożytnego Achetaton, przedstawiających córki Echnatona. Całość zamyka podsumowanie oraz spis wykorzystanej literatury.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.contributor.advisorŚliwa, Joachim - 132315 pl
dc.contributor.authorMarcinkowska, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerJucha, Mariusz - 128543 pl
dc.contributor.reviewerŚliwa, Joachim - 132315 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:47:40Z
dc.date.available2020-07-21T23:47:40Z
dc.date.submitted2011-11-28pl
dc.fieldofstudycywilizacje starożytne światapl
dc.identifier.apddiploma-63199-10171pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176695
dc.languagepolpl
dc.subject.enAkhenaten, Amarna princesses, Amarna period, Aton, reform, art.pl
dc.subject.plEchnaton, księżniczki amarneńskie, okres amarneński, reforma, sztuka.pl
dc.titlePrzedstawienia księżniczek amarneńskich.pl
dc.title.alternativePresentation of amarna princesses.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper describes times of the great Amarna revolution, which took place when of the throne of Egypt sat the tenth ruler of the eighteen dynasty- Akhenaten. On the basis presentation of Amarna princesses, is described the idea of the changes made in the art of Egypt. Chapter I describes the circum stances in which Amenophis IV ascended the throne, the policy which he led and how his reforms ended. Chapter II discusses the changes that have occourred in Egyptian art during the Amarna revolution, and the stigma that these changes imprinted, on later times. Chapter III provides information about Amarna princesses (in which circum stances were born, what function they served at the royal court). In this section, on example of their presentations in art , is described the role which they played in the worship of the sun. The work includes cat alog of works mainly from ancient Achetaton, depicting Akhenaten’s daughters. The whole is dosed with the summary and list of used literature.
dc.abstract.plpl
W pracy zostały opisane czasy wielkiej rewolucji amarneńskiej, która miała miejsce,w czasch kiedy na egipskim tronie, zasiadał dziesiąty władca XVIII dynastii- Echnaton. Na podstawie przedstawień księżniczek amarneńskich, została opisana idea zmian wprowadzonych w sztuce egipskiej. W rozdziale I opisano w jakich okolicznościach Amenofis IV wstąpił na tron, polityka jaką prowadził i w jaki sposób zakończyły się jego reformy.W rozdziale II omówiono zmiany, jakie zaszły w sztuce egipskiej w czasie trwania rewolucji amarneńskiej, oraz piętno, jakie zmiany te odcisnęły na czasach późniejszych. W rozdziale III zawarto informacje na temat księżniczek amarneńskich, (w jakich okolicznościach przyszły na świat, jaką funkcję pełniły na dworze królewskim). W dalszej części rozdziału, na przykładzie przedstawień w sztuce, opisana została ich rola, jaką odgrywały w kulcie słonecznym. Praca zawiera katalog dzieł, pochodzących głównie ze starożytnego Achetaton, przedstawiających córki Echnatona. Całość zamyka podsumowanie oraz spis wykorzystanej literatury.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.contributor.advisorpl
Śliwa, Joachim - 132315
dc.contributor.authorpl
Marcinkowska, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Jucha, Mariusz - 128543
dc.contributor.reviewerpl
Śliwa, Joachim - 132315
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:47:40Z
dc.date.available
2020-07-21T23:47:40Z
dc.date.submittedpl
2011-11-28
dc.fieldofstudypl
cywilizacje starożytne świata
dc.identifier.apdpl
diploma-63199-10171
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176695
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Akhenaten, Amarna princesses, Amarna period, Aton, reform, art.
dc.subject.plpl
Echnaton, księżniczki amarneńskie, okres amarneński, reforma, sztuka.
dc.titlepl
Przedstawienia księżniczek amarneńskich.
dc.title.alternativepl
Presentation of amarna princesses.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Poznan
3
Wroclaw
3
Dublin
1
London
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available