Wzorzec relacji z rodzeństwem u dzieci w wieku szkolnym a obecność i nasilenie zachowań agresywnych. Norma rozwojowa a ADHD.

master
dc.abstract.enThe purpose of this study was to investigate the relationship between siblings’ relationship pattern and the severity of aggressive behavior among school-age children. Both normatively developing children and a group with a diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) were included. The study was conducted on a group of 459 individuals aged 10 to 13 years (normatively developing children = 341, children with ADHD = 118).The following tools and methods were used: General Questionnaire, developed for the purpose of the study by I. Markevych and associates, the Conners 3-R questionnaire by C. Keith Conners, in the Polish adaptation of R. Wujcik and E. Wrocławska-Warchaly, Child Behavioral-Checklist (CBCL) and Youth Self-Report (YSR) questionnaires by T.M. Achenbach and C. Edelbrock in the Polish adaptation by T. Wolańczyk and the Questionnaire of Relations with Siblings (KRR) elaborated by Aleksandra Lewandowska-Walter, Piotr Połomski and Aleksandra Peplińska.All components of sibling relationships construct (communication, cohesion and rivalry), were shown to be statistically significantly associated with the severity of aggressive behavior. For both the group of typically developing children and children with ADHD, sibling rivalry was proved to be the most important risk factor of aggressive behavior, and despite initial assumptions, no differences were shown between these two groups. However, this relationship was not observed when aggressive behaviors were assessed by parents. For the group of developmentally normal children, it was also shown that the higher the level of cohesion in the sibling dyad, the lower the intensity of aggressive behavior. However, this relationship was only observed when children made self-assessments of aggressive behavior. In the ADHD group, on the other hand, a cohesion relationship was observed only when aggression was assessed by parents. For the typically developing group, it was further shown that the higher the level of communication, the lower the level of aggressive behavior. This relationship was observed when both children and their parents made the assessment and it was the strongest and most consistent of all sibling relationship components. For the group of children with ADHD, no relationship between communication in the sibling dyad and aggressive behavior was observed.The analyses made in this study are preliminary and form the basis for future publication on this topic.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej było zbadanie związków pomiędzy wzorcem relacji z rodzeństwem a przejawianiem i nasileniem zachowań agresywnych u dzieci w późniejszym wieku szkolnym. Uwzględniono zarówno dzieci normatywnie rozwijające się, jak i grupę dzieci z diagnozą zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Badania przeprowadzono na grupie 459 osób w wieku od 10 do 13 lat (dzieci w normie rozwojowej = 341, dzieci z ADHD = 118).Wykorzystano następujące narzędzia oraz metody: Kwestionariusz Ogólny, opracowany na potrzeby badania przez I. Markevych i współpracowników, kwestionariusz Conners 3-R autorstwa C.Keith Connersa, w polskiej adaptacji R. Wujcika i E.Wrocławskiej-Warchaly, kwestionariusze Child Behavioral-Checklist (CBCL) i Youth Self-Report (YSR) autorstwa T.M. Achenbacha i C. Edelbrocka, w polskiej adaptacji T. Wolańczyka oraz Kwestionariusz Relacji z Rodzeństwem (KRR) opracowany przez Aleksandrę Lewandowską-Walter, Piotra Połomskiego oraz Aleksandrę Peplińską.Wykazano, że wszystkie komponenty konstruktu jakim są relacje z rodzeństwem (komunikacja, spójność i rywalizacja), wyjaśniają w statystycznie istotnym stopniu nasilenie zachowań agresywnych. Zarówno dla grupy dzieci typowo rozwijających się i dzieci z ADHD czynnikiem ryzyka zachowań agresywnych okazała się rywalizacja w rodzeństwie i mimo początkowych założeń, nie wykazano różnic między tymi grupami. Zależność ta nie była jednak obserwowana, gdy oceny zachowań agresywnych dokonywali rodzice. Dla grupy dzieci w normie rozwojowej wykazano również, że im wyższy poziom spójności w diadzie z rodzeństwem, tym mniejsze nasilenie zachowań agresywnych. Zależność ta została jednak zaobserwowana tylko wtedy, gdy dzieci dokonywały samooceny zachowań agresywnych. W grupie ADHD natomiast zaobserwowano wpływ spójności jedynie wtedy, gdy agresję oceniali rodzice. Dla grupy w normie rozwojowej wykazano ponadto, że im wyższy poziom komunikacji, tym niższy poziom zachowań agresywnych. Zależność tę obserwowano zarówno gdy oceny dokonywały dzieci, jak i ich rodzice i była ona najsilniejszym oraz najbardziej spójnym ze wszystkich komponentów relacji z rodzeństwem. Dla grupy dzieci z ADHD nie zauważono związku pomiędzy komunikacją w diadzie rodzeństwa a zachowaniami agresywnymi.Poczynione w ramach pracy analizy mają charakter wstępny i stanowią podstawę przyszłej publikacji w tym temacie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorIzydorczyk, Bernadettapl
dc.contributor.authorGulbinowicz, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerIzydorczyk, Bernadettapl
dc.contributor.reviewerSitnik-Warchulska, Katarzynapl
dc.date.accessioned2022-06-22T21:34:23Z
dc.date.available2022-06-22T21:34:23Z
dc.date.submitted2022-06-22pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-157365-244694pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293279
dc.languagepolpl
dc.subject.ensibling relationship pattern, school-age children, ADHD, aggressive behaviorpl
dc.subject.plrelacje z rodzeństwem, późny wiek szkolny, ADHD, zachowania agresywnepl
dc.titleWzorzec relacji z rodzeństwem u dzieci w wieku szkolnym a obecność i nasilenie zachowań agresywnych. Norma rozwojowa a ADHD.pl
dc.title.alternativeSiblings’ relationship pattern among school-aged children with and without ADHD and the presence and intensity of aggressive behavior.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study was to investigate the relationship between siblings’ relationship pattern and the severity of aggressive behavior among school-age children. Both normatively developing children and a group with a diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) were included. The study was conducted on a group of 459 individuals aged 10 to 13 years (normatively developing children = 341, children with ADHD = 118).The following tools and methods were used: General Questionnaire, developed for the purpose of the study by I. Markevych and associates, the Conners 3-R questionnaire by C. Keith Conners, in the Polish adaptation of R. Wujcik and E. Wrocławska-Warchaly, Child Behavioral-Checklist (CBCL) and Youth Self-Report (YSR) questionnaires by T.M. Achenbach and C. Edelbrock in the Polish adaptation by T. Wolańczyk and the Questionnaire of Relations with Siblings (KRR) elaborated by Aleksandra Lewandowska-Walter, Piotr Połomski and Aleksandra Peplińska.All components of sibling relationships construct (communication, cohesion and rivalry), were shown to be statistically significantly associated with the severity of aggressive behavior. For both the group of typically developing children and children with ADHD, sibling rivalry was proved to be the most important risk factor of aggressive behavior, and despite initial assumptions, no differences were shown between these two groups. However, this relationship was not observed when aggressive behaviors were assessed by parents. For the group of developmentally normal children, it was also shown that the higher the level of cohesion in the sibling dyad, the lower the intensity of aggressive behavior. However, this relationship was only observed when children made self-assessments of aggressive behavior. In the ADHD group, on the other hand, a cohesion relationship was observed only when aggression was assessed by parents. For the typically developing group, it was further shown that the higher the level of communication, the lower the level of aggressive behavior. This relationship was observed when both children and their parents made the assessment and it was the strongest and most consistent of all sibling relationship components. For the group of children with ADHD, no relationship between communication in the sibling dyad and aggressive behavior was observed.The analyses made in this study are preliminary and form the basis for future publication on this topic.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej było zbadanie związków pomiędzy wzorcem relacji z rodzeństwem a przejawianiem i nasileniem zachowań agresywnych u dzieci w późniejszym wieku szkolnym. Uwzględniono zarówno dzieci normatywnie rozwijające się, jak i grupę dzieci z diagnozą zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Badania przeprowadzono na grupie 459 osób w wieku od 10 do 13 lat (dzieci w normie rozwojowej = 341, dzieci z ADHD = 118).Wykorzystano następujące narzędzia oraz metody: Kwestionariusz Ogólny, opracowany na potrzeby badania przez I. Markevych i współpracowników, kwestionariusz Conners 3-R autorstwa C.Keith Connersa, w polskiej adaptacji R. Wujcika i E.Wrocławskiej-Warchaly, kwestionariusze Child Behavioral-Checklist (CBCL) i Youth Self-Report (YSR) autorstwa T.M. Achenbacha i C. Edelbrocka, w polskiej adaptacji T. Wolańczyka oraz Kwestionariusz Relacji z Rodzeństwem (KRR) opracowany przez Aleksandrę Lewandowską-Walter, Piotra Połomskiego oraz Aleksandrę Peplińską.Wykazano, że wszystkie komponenty konstruktu jakim są relacje z rodzeństwem (komunikacja, spójność i rywalizacja), wyjaśniają w statystycznie istotnym stopniu nasilenie zachowań agresywnych. Zarówno dla grupy dzieci typowo rozwijających się i dzieci z ADHD czynnikiem ryzyka zachowań agresywnych okazała się rywalizacja w rodzeństwie i mimo początkowych założeń, nie wykazano różnic między tymi grupami. Zależność ta nie była jednak obserwowana, gdy oceny zachowań agresywnych dokonywali rodzice. Dla grupy dzieci w normie rozwojowej wykazano również, że im wyższy poziom spójności w diadzie z rodzeństwem, tym mniejsze nasilenie zachowań agresywnych. Zależność ta została jednak zaobserwowana tylko wtedy, gdy dzieci dokonywały samooceny zachowań agresywnych. W grupie ADHD natomiast zaobserwowano wpływ spójności jedynie wtedy, gdy agresję oceniali rodzice. Dla grupy w normie rozwojowej wykazano ponadto, że im wyższy poziom komunikacji, tym niższy poziom zachowań agresywnych. Zależność tę obserwowano zarówno gdy oceny dokonywały dzieci, jak i ich rodzice i była ona najsilniejszym oraz najbardziej spójnym ze wszystkich komponentów relacji z rodzeństwem. Dla grupy dzieci z ADHD nie zauważono związku pomiędzy komunikacją w diadzie rodzeństwa a zachowaniami agresywnymi.Poczynione w ramach pracy analizy mają charakter wstępny i stanowią podstawę przyszłej publikacji w tym temacie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Izydorczyk, Bernadetta
dc.contributor.authorpl
Gulbinowicz, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Izydorczyk, Bernadetta
dc.contributor.reviewerpl
Sitnik-Warchulska, Katarzyna
dc.date.accessioned
2022-06-22T21:34:23Z
dc.date.available
2022-06-22T21:34:23Z
dc.date.submittedpl
2022-06-22
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-157365-244694
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293279
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sibling relationship pattern, school-age children, ADHD, aggressive behavior
dc.subject.plpl
relacje z rodzeństwem, późny wiek szkolny, ADHD, zachowania agresywne
dc.titlepl
Wzorzec relacji z rodzeństwem u dzieci w wieku szkolnym a obecność i nasilenie zachowań agresywnych. Norma rozwojowa a ADHD.
dc.title.alternativepl
Siblings’ relationship pattern among school-aged children with and without ADHD and the presence and intensity of aggressive behavior.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
3
Warsaw
3
Dęblin
1
Goleniów
1
Kolkata
1
Krakow
1
Lipsko
1
Lublin
1
Luborzyca
1
Maruszyna
1

No access

No Thumbnail Available
Collections