Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach.

licenciate
dc.abstract.enThe following thesis presents the phenomenon of the knowledge management, which is currently the basis of every enterprise’s functioning. The first chapter constitutes the theoretical base of the considerations. It shows the key aspects of the knowledge management, i.e. components of the knowledge, definitions of the knowledge management, typologies, process of knowledge management and three approaches to the subject. Then analyzed the tools supporting the process of the knowledge management from the perspective of the knowledge’s transfer in the human aspect, the IT tools of the knowledge management and the others integrated methods and techniques. The last part includes an analysis of the knowledge management in the large company – PBG Group. It contains the basic information about the firm, the information management policy and the applied methods and techniques of the knowledge management.The listed aspects have been presented on the basis of the polish and foreign literature and the PBG’s records.pl
dc.abstract.plPoniższa praca traktuje o zarządzaniu wiedzą, które jest obecnie podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Pierwszy rozdział stanowi bazę teoretyczną rozważań. Ukazano w nim kluczowe aspekty zarządzania wiedzą, tj. elementy wchodzące w skład wiedzy, definicje zarządzania wiedzą, typologie, proces zarządzania wiedzą oraz trzy podejścia do omawianego zagadnienia. Następnie przeanalizowano narzędzia wspomagające proces zarządzania wiedzą z perspektywy: transferu wiedzy w aspekcie ludzkim, informatycznych narzędzi zarządzania wiedzą i pozostałych zintegrowanych metod i technik. Ostatnia część opracowania zawiera analizę zarządzania wiedzą w firmie z sektora dużych przedsiębiorstw- Grupie Kapitałowej PBG. Zawarto tam podstawowe informacje dotyczące firmy, politykę zarządzania informacją oraz stosowane metody i techniki zarządzania wiedzą.Wymienione aspekty zostały zaprezentowane w oparciu o polską i zagraniczną literaturę oraz dokumentację firmy PBG.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.authorNarczyk, Igapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:04:50Z
dc.date.available2020-07-25T02:04:50Z
dc.date.submitted2014-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-88368-147399pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196879
dc.languagepolpl
dc.subject.eninformation, knowledge, learning organization, stock, toolspl
dc.subject.plinformacja, narzędzia, organizacja ucząca się, wiedza, zasóbpl
dc.titleZarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach.pl
dc.title.alternativeKnowledge management in modern enterprises.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following thesis presents the phenomenon of the knowledge management, which is currently the basis of every enterprise’s functioning. The first chapter constitutes the theoretical base of the considerations. It shows the key aspects of the knowledge management, i.e. components of the knowledge, definitions of the knowledge management, typologies, process of knowledge management and three approaches to the subject. Then analyzed the tools supporting the process of the knowledge management from the perspective of the knowledge’s transfer in the human aspect, the IT tools of the knowledge management and the others integrated methods and techniques. The last part includes an analysis of the knowledge management in the large company – PBG Group. It contains the basic information about the firm, the information management policy and the applied methods and techniques of the knowledge management.The listed aspects have been presented on the basis of the polish and foreign literature and the PBG’s records.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca traktuje o zarządzaniu wiedzą, które jest obecnie podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Pierwszy rozdział stanowi bazę teoretyczną rozważań. Ukazano w nim kluczowe aspekty zarządzania wiedzą, tj. elementy wchodzące w skład wiedzy, definicje zarządzania wiedzą, typologie, proces zarządzania wiedzą oraz trzy podejścia do omawianego zagadnienia. Następnie przeanalizowano narzędzia wspomagające proces zarządzania wiedzą z perspektywy: transferu wiedzy w aspekcie ludzkim, informatycznych narzędzi zarządzania wiedzą i pozostałych zintegrowanych metod i technik. Ostatnia część opracowania zawiera analizę zarządzania wiedzą w firmie z sektora dużych przedsiębiorstw- Grupie Kapitałowej PBG. Zawarto tam podstawowe informacje dotyczące firmy, politykę zarządzania informacją oraz stosowane metody i techniki zarządzania wiedzą.Wymienione aspekty zostały zaprezentowane w oparciu o polską i zagraniczną literaturę oraz dokumentację firmy PBG.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.authorpl
Narczyk, Iga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:04:50Z
dc.date.available
2020-07-25T02:04:50Z
dc.date.submittedpl
2014-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-88368-147399
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196879
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
information, knowledge, learning organization, stock, tools
dc.subject.plpl
informacja, narzędzia, organizacja ucząca się, wiedza, zasób
dc.titlepl
Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach.
dc.title.alternativepl
Knowledge management in modern enterprises.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Wroclaw
5
Poznan
3
Bialystok
1
Cologne
1
Dublin
1
Lodz
1
Tarnów
1

No access

No Thumbnail Available