"Ocena rozmieszczenia, zmian histologicznych i biochemicznych u zwierząt po napadach drgawkowych"

master
dc.abstract.enProgress in experimental techniques enables more and more accurate study of diseases through the development of new experimental models. Because of that it is possible to reconstruct human diseases, especially those, whose etiopatogenesy is closely linked with neuronal degeneration. One of this model is kindling, which is induced by subliminal stimulation.The aim of the study was behavioral assessment and analysis of histological and biochemical changes in the hippocampus, as a result of the electric induction of epileptic seizures.The material consisted of 20 male Wistar rats, which were submitted electrical stimulation and as the consequence tonic and clonic type of seizures were induced. Then they were evaluated on the basis of the index seizure severity and Racine’s scale. After suitable preparation of tissue, preparats were stained for the presence of neurons (NeuN) and neuronal nitric oxide synthase (nNOS).In the conducted experiment in animals clonic type of seizures were observed more frequently, but they were weaker and less durable in comparison to the tonic one. The statistical analysis revealed statistically significant (p=0.0144) loss of neurons in the hippocampus in animals of the experimental group (Me = 15.30%) in comparison to the control group (Me = 20.41%). In the expression of neuronal nitric oxide synthase there were no differences between the groups. Additionally, analysis of concentration of elements was made in the hippocampus too, however no differences were detected.Based on the results, it is clear that the occurrence of epileptic seizures causes a loss of neurons in the hippocampus.pl
dc.abstract.plPostęp w dziedzinie technik eksperymentalnych pozwala na coraz dokładniejsze badanie chorób, poprzez opracowywanie nowych modeli doświadczalnych. Dzięki temu, możliwe jest odtwarzanie ludzkich chorób, zwłaszcza tych, których etiopatogeneza jest ściśle związana z degeneracją neuronów. Jednym z takich modeli są drgawki rozniecane, które są wywoływane pod wpływem stymulacji podprogowej. Celem przeprowadzonych badań była ocena behawioralna oraz analiza zmian histologicznych i biochemicznych w obrębie hipokampa, w wyniku elektrycznego wyindukowania drgawek epileptycznych. Materiał badawczy stanowiło 20 samców szczurów szczepu Wistar, u których poprzez elektrostymulację, wywołano napady drgawkowe typu tonicznego i klonicznego, a następnie oceniano w oparciu o indeks nasilenia drgawek i skalę Racina. Po odpowiednim przygotowaniu tkanki, preparaty zostały wybarwione na obecność neuronów (NeuN) oraz neuronalną syntazy tlenku azotu (nNOS).W przeprowadzonym doświadczeniu u zwierząt częściej zaobserwowano występowanie drgawek typu klonicznego, jednak były one słabsze, i trwały krócej w porównaniu do typu tonicznego. Analiza statystyczna wykazała istotny statystycznie (p=0,0144) ubytek neuronów w obrębie hipokampa u zwierząt grupy eksperymentalnej (Me=15,30%) w porównaniu do grupy kontrolnej (Me=20,41%). W ekspresji neuronalnej syntazy tlenku azotu nie zauważono różnic między grupami. Dodatkowo wykonano analizę koncentracji pierwiastków w obrębie hipokampa, jednak nie wykryto żadnych różnic między grupami.Na podstawie uzyskanych rezultatów, wyraźnie widać, że występowanie drgawek epileptycznych powoduje ubytek neuronów w obrębie hipokampa.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorSetkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836 pl
dc.contributor.authorŁopatka, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerSetkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836 pl
dc.contributor.reviewerTylko, Grzegorz - 132463 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:14:27Z
dc.date.available2020-07-25T00:14:27Z
dc.date.submitted2014-06-26pl
dc.fieldofstudyneurobiologiapl
dc.identifier.apddiploma-86528-94881pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195180
dc.languagepolpl
dc.subject.enepilepsy, kindling, immunocytochemistry stainingpl
dc.subject.plepilepsja, drgawki rozniecane, barwienie immunocytochemicznepl
dc.title"Ocena rozmieszczenia, zmian histologicznych i biochemicznych u zwierząt po napadach drgawkowych"pl
dc.title.alternativeAssesment of distribution, histological and biochemical changes in animals after epileptic seizures.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Progress in experimental techniques enables more and more accurate study of diseases through the development of new experimental models. Because of that it is possible to reconstruct human diseases, especially those, whose etiopatogenesy is closely linked with neuronal degeneration. One of this model is kindling, which is induced by subliminal stimulation.The aim of the study was behavioral assessment and analysis of histological and biochemical changes in the hippocampus, as a result of the electric induction of epileptic seizures.The material consisted of 20 male Wistar rats, which were submitted electrical stimulation and as the consequence tonic and clonic type of seizures were induced. Then they were evaluated on the basis of the index seizure severity and Racine’s scale. After suitable preparation of tissue, preparats were stained for the presence of neurons (NeuN) and neuronal nitric oxide synthase (nNOS).In the conducted experiment in animals clonic type of seizures were observed more frequently, but they were weaker and less durable in comparison to the tonic one. The statistical analysis revealed statistically significant (p=0.0144) loss of neurons in the hippocampus in animals of the experimental group (Me = 15.30%) in comparison to the control group (Me = 20.41%). In the expression of neuronal nitric oxide synthase there were no differences between the groups. Additionally, analysis of concentration of elements was made in the hippocampus too, however no differences were detected.Based on the results, it is clear that the occurrence of epileptic seizures causes a loss of neurons in the hippocampus.
dc.abstract.plpl
Postęp w dziedzinie technik eksperymentalnych pozwala na coraz dokładniejsze badanie chorób, poprzez opracowywanie nowych modeli doświadczalnych. Dzięki temu, możliwe jest odtwarzanie ludzkich chorób, zwłaszcza tych, których etiopatogeneza jest ściśle związana z degeneracją neuronów. Jednym z takich modeli są drgawki rozniecane, które są wywoływane pod wpływem stymulacji podprogowej. Celem przeprowadzonych badań była ocena behawioralna oraz analiza zmian histologicznych i biochemicznych w obrębie hipokampa, w wyniku elektrycznego wyindukowania drgawek epileptycznych. Materiał badawczy stanowiło 20 samców szczurów szczepu Wistar, u których poprzez elektrostymulację, wywołano napady drgawkowe typu tonicznego i klonicznego, a następnie oceniano w oparciu o indeks nasilenia drgawek i skalę Racina. Po odpowiednim przygotowaniu tkanki, preparaty zostały wybarwione na obecność neuronów (NeuN) oraz neuronalną syntazy tlenku azotu (nNOS).W przeprowadzonym doświadczeniu u zwierząt częściej zaobserwowano występowanie drgawek typu klonicznego, jednak były one słabsze, i trwały krócej w porównaniu do typu tonicznego. Analiza statystyczna wykazała istotny statystycznie (p=0,0144) ubytek neuronów w obrębie hipokampa u zwierząt grupy eksperymentalnej (Me=15,30%) w porównaniu do grupy kontrolnej (Me=20,41%). W ekspresji neuronalnej syntazy tlenku azotu nie zauważono różnic między grupami. Dodatkowo wykonano analizę koncentracji pierwiastków w obrębie hipokampa, jednak nie wykryto żadnych różnic między grupami.Na podstawie uzyskanych rezultatów, wyraźnie widać, że występowanie drgawek epileptycznych powoduje ubytek neuronów w obrębie hipokampa.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Setkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836
dc.contributor.authorpl
Łopatka, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Setkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836
dc.contributor.reviewerpl
Tylko, Grzegorz - 132463
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:14:27Z
dc.date.available
2020-07-25T00:14:27Z
dc.date.submittedpl
2014-06-26
dc.fieldofstudypl
neurobiologia
dc.identifier.apdpl
diploma-86528-94881
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195180
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
epilepsy, kindling, immunocytochemistry staining
dc.subject.plpl
epilepsja, drgawki rozniecane, barwienie immunocytochemiczne
dc.titlepl
"Ocena rozmieszczenia, zmian histologicznych i biochemicznych u zwierząt po napadach drgawkowych"
dc.title.alternativepl
Assesment of distribution, histological and biochemical changes in animals after epileptic seizures.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Elblag
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available