Aktywność analgetyczno-przeciwzapalna nowych pochodnych metyloksantyn

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to determine analgesic and anti-inflammatory activity of the new derivatives of methylxanthine. Pharmacological studies included the determination of: anti-inflammatory and analgesic activity of the "formalin test", anti-inflammatory activity (anti-edematous) in carrageenan-induced edema model, analgesic activity of the "hot plate test" and the effect on spontaneous locomotor activity in mice.In a model of chronic pain induced by administration of formalin, a statistically significant anti-inflammatory and analgesic activity was shown by all methylxanthine derivatives being structural analogs of TRPA1 ion channel antagonist - a compound HC 030031. Antinociceptive effect was evident only in the second phase of the test, which confirms their anti-inflammatory activity.Compounds marked as GR - 869 and GR - 859 reduced the volume of the edema induced by subcutaneous injection of carrageenan into the hind limb of the rat.Compounds GR - 858 and GR - 869 produced analgesic effect in a model of acute pain induced by thermal stimulation.All tested methylxanthines derivatives reduced the spontaneous locomotor activity in mice. Therefore, the analgesic effect of the new hydrazide methylxanthine derivatives may cause a false-positive and the prolongation of the nociceptive response latency can only stem from excessive sedation of animals and not from the antinociceptive activity of the compounds.The results of screening assays may indicate that the tested compounds show analgesic and anti-inflammatory activity, which may result from antagonism to TRPA1 channels. However, determining the precise mechanism of action requires further expanded experimental research, including determination of the affinity for TRPA1 ion channel receptors, the influence on cyclo-oxygenase and inflammatory mediators.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było oznaczenie aktywności analgetycznej i przeciwzapalnej nowych pochodnych metyloksantyn. Badania farmakologiczne objęły oznaczenie: aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej w teście „formalinowym”, aktywności przeciwzapalnej (przeciwobrzękowej) w modelu obrzęku karageninowego, aktywności przeciwbólowej w teście „gorącej płytki” oraz badanie wpływu na ruchliwość spontaniczną myszy.W modelu bólu przewlekłego indukowanego podaniem roztworu formaliny, znamienną statystycznie aktywność przeciwbólową i przeciwzapalną wykazały wszystkie pochodne metyloksantyn, będące strukturalnymi analogami antagonisty kanałów jonowych TRPA1 – związku HC 030031. Efekt antynocyceptywny był jedynie widoczny w II fazie testu, co potwierdza ich aktywności przeciwzapalną.Związki oznaczone symbolem GR-869 i GR-859 zmniejszały objętość obrzęku, wywołanego podskórnym wstrzyknięciem karagenu do tylnej kończyny szczura.Związki GR-858 oraz GR-869 działały analgetycznie w modelu bólu ostrego indukowanego bodźcem termicznym.Wszystkie badane pochodne metyloksantyn redukowały ruchliwość spontaniczną myszy. W związku z tym efekt analgetyczny nowych hydrazydowych pochodnych metyloksantyn, może być fałszywie dodatni, a wydłużenie latencji reakcji nocyceptywnej może jedynie wynikać z nadmiernej sedacji zwierząt, a nie z antynocyceptywnego działania związków.Wyniki przeprowadzonych testów skriningowych mogą wskazywać, iż badane związki wykazują działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne, które może wynikać z antagonizmu w stosunku do kanałów TRPA1. Określenie precyzyjnego mechanizmu działania wymaga jednak dalszych poszerzonych badań eksperymentalnych, w tym m.in. oznaczenia powinowactwa do receptorów kanału jonowego TRPA1, wpływu na cyklooksygenazę oraz mediatory zapalne.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSapa, Jacek - 133358 pl
dc.contributor.authorLechocka, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerZygmunt, Małgorzata - 133939 pl
dc.contributor.reviewerSapa, Jacek - 133358 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:21:15Z
dc.date.available2020-07-27T01:21:15Z
dc.date.submitted2016-09-08pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-108655-142130pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214795
dc.languagepolpl
dc.subject.enanti-inflammatory, analgesic, derivatives of methylxanthine, painpl
dc.subject.plprzeciwzapalna, przeciwbólowa, pochodne metyloksantyn, bólpl
dc.titleAktywność analgetyczno-przeciwzapalna nowych pochodnych metyloksantynpl
dc.title.alternativeAnalgesic and anti-inflammatory activity of the new derivatives of methylxanthinepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to determine analgesic and anti-inflammatory activity of the new derivatives of methylxanthine. Pharmacological studies included the determination of: anti-inflammatory and analgesic activity of the "formalin test", anti-inflammatory activity (anti-edematous) in carrageenan-induced edema model, analgesic activity of the "hot plate test" and the effect on spontaneous locomotor activity in mice.In a model of chronic pain induced by administration of formalin, a statistically significant anti-inflammatory and analgesic activity was shown by all methylxanthine derivatives being structural analogs of TRPA1 ion channel antagonist - a compound HC 030031. Antinociceptive effect was evident only in the second phase of the test, which confirms their anti-inflammatory activity.Compounds marked as GR - 869 and GR - 859 reduced the volume of the edema induced by subcutaneous injection of carrageenan into the hind limb of the rat.Compounds GR - 858 and GR - 869 produced analgesic effect in a model of acute pain induced by thermal stimulation.All tested methylxanthines derivatives reduced the spontaneous locomotor activity in mice. Therefore, the analgesic effect of the new hydrazide methylxanthine derivatives may cause a false-positive and the prolongation of the nociceptive response latency can only stem from excessive sedation of animals and not from the antinociceptive activity of the compounds.The results of screening assays may indicate that the tested compounds show analgesic and anti-inflammatory activity, which may result from antagonism to TRPA1 channels. However, determining the precise mechanism of action requires further expanded experimental research, including determination of the affinity for TRPA1 ion channel receptors, the influence on cyclo-oxygenase and inflammatory mediators.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było oznaczenie aktywności analgetycznej i przeciwzapalnej nowych pochodnych metyloksantyn. Badania farmakologiczne objęły oznaczenie: aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej w teście „formalinowym”, aktywności przeciwzapalnej (przeciwobrzękowej) w modelu obrzęku karageninowego, aktywności przeciwbólowej w teście „gorącej płytki” oraz badanie wpływu na ruchliwość spontaniczną myszy.W modelu bólu przewlekłego indukowanego podaniem roztworu formaliny, znamienną statystycznie aktywność przeciwbólową i przeciwzapalną wykazały wszystkie pochodne metyloksantyn, będące strukturalnymi analogami antagonisty kanałów jonowych TRPA1 – związku HC 030031. Efekt antynocyceptywny był jedynie widoczny w II fazie testu, co potwierdza ich aktywności przeciwzapalną.Związki oznaczone symbolem GR-869 i GR-859 zmniejszały objętość obrzęku, wywołanego podskórnym wstrzyknięciem karagenu do tylnej kończyny szczura.Związki GR-858 oraz GR-869 działały analgetycznie w modelu bólu ostrego indukowanego bodźcem termicznym.Wszystkie badane pochodne metyloksantyn redukowały ruchliwość spontaniczną myszy. W związku z tym efekt analgetyczny nowych hydrazydowych pochodnych metyloksantyn, może być fałszywie dodatni, a wydłużenie latencji reakcji nocyceptywnej może jedynie wynikać z nadmiernej sedacji zwierząt, a nie z antynocyceptywnego działania związków.Wyniki przeprowadzonych testów skriningowych mogą wskazywać, iż badane związki wykazują działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne, które może wynikać z antagonizmu w stosunku do kanałów TRPA1. Określenie precyzyjnego mechanizmu działania wymaga jednak dalszych poszerzonych badań eksperymentalnych, w tym m.in. oznaczenia powinowactwa do receptorów kanału jonowego TRPA1, wpływu na cyklooksygenazę oraz mediatory zapalne.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Sapa, Jacek - 133358
dc.contributor.authorpl
Lechocka, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Zygmunt, Małgorzata - 133939
dc.contributor.reviewerpl
Sapa, Jacek - 133358
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:21:15Z
dc.date.available
2020-07-27T01:21:15Z
dc.date.submittedpl
2016-09-08
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-108655-142130
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214795
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
anti-inflammatory, analgesic, derivatives of methylxanthine, pain
dc.subject.plpl
przeciwzapalna, przeciwbólowa, pochodne metyloksantyn, ból
dc.titlepl
Aktywność analgetyczno-przeciwzapalna nowych pochodnych metyloksantyn
dc.title.alternativepl
Analgesic and anti-inflammatory activity of the new derivatives of methylxanthine
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Kamienica Polska
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available