Reagowanie na informację w kontekście afektywnych zachowań informacyjnych w mediach społecznościowych

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this study is human information behavior relating specifically to social media users' response to information in an affective perspective. The main objective of the study was to examine and characterize the main aspects, determinants and elements of these information behaviors among users of selected social media e.g. Facebook, Instagram. The paper uses the critical literature analysis method to define, characterize and extract the characteristics, emotions and information behaviors of social media users. It was defined what information behaviors are and what the affective dimension of these activities means in relation to information. The characteristics of social media influencing human information processes were highlighted and selected studies on social media information behavior were presented. A survey questionnaire tool was used and a thematic analysis of comments available under posts on the group was undertaken. A closed Facebook group "KRAINA SKŁADÓW - kosmetyki i pielęgnacja" was used, and then the results of the questionnaire and content analysis of selected posts were compared. The study showed that social media users exhibit different information behaviors. They depend on the person, the situation, as well as the pressure from the environment.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy są zachowania informacyjne człowieka odnoszące się szczególnie do reagowania użytkowników mediów społecznościowych na informację w perspektywie afektywnej. Głównym celem pracy było zbadanie i scharakteryzowanie głównych aspektów, determinantów i elementów tych zachowań informacyjnych wśród użytkowników wybranych social mediów, np. Facebook, Instagram. W pracy zastosowano metodę krytycznej analizy piśmiennictwa w celu zdefiniowania, scharakteryzowania oraz wyodrębnienia cech, emocji oraz zachowań informacyjnych użytkowników social mediów. Określono czym są zachowania informacyjne i co oznacza afektywny wymiar tych aktywności w odniesieniu do informacji. Zwrócono uwagę na charakterystykę mediów społecznościowych wpływających na procesy informacyjne podejmowane przez człowieka oraz przedstawiono wybrane badania dotyczące zachowań informacyjnych i reakcji na informacje w social mediach. Zastosowano narzędzie kwestionariusza ankiety oraz podjęto się analizy tematycznej komentarzy dostępnych pod postami na grupie. Wykorzystano zamkniętą grupę funkcjonującą na Facebooku „KRAINA SKŁADÓW- kosmetyki i pielęgnacja”, a następnie porównano wyniki ankiety oraz analizy zawartości wybranych postów. Badania wykazały, że użytkownicy mediów społecznościowych wykazują różne zachowania informacyjne. Zależą one od danej osoby, sytuacji, jak i presji ze strony otoczenia.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKrakowska, Monika - 129418 pl
dc.contributor.authorBłaut, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKrakowska, Monika - 129418 pl
dc.contributor.reviewerNahotko, Marek - 130864 pl
dc.date.accessioned2022-07-05T21:48:03Z
dc.date.available2022-07-05T21:48:03Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-156778-273982pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294652
dc.languagepolpl
dc.subject.enaffective information behavior, information behavior, responding to information, social media, userspl
dc.subject.plafektywne zachowania informacyjne, media społecznościowe, reagowanie na informację, użytkownicy, zachowania informacyjnepl
dc.titleReagowanie na informację w kontekście afektywnych zachowań informacyjnych w mediach społecznościowychpl
dc.title.alternativeResponding to information in the context of affective information behavior in social mediapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this study is human information behavior relating specifically to social media users' response to information in an affective perspective. The main objective of the study was to examine and characterize the main aspects, determinants and elements of these information behaviors among users of selected social media e.g. Facebook, Instagram. The paper uses the critical literature analysis method to define, characterize and extract the characteristics, emotions and information behaviors of social media users. It was defined what information behaviors are and what the affective dimension of these activities means in relation to information. The characteristics of social media influencing human information processes were highlighted and selected studies on social media information behavior were presented. A survey questionnaire tool was used and a thematic analysis of comments available under posts on the group was undertaken. A closed Facebook group "KRAINA SKŁADÓW - kosmetyki i pielęgnacja" was used, and then the results of the questionnaire and content analysis of selected posts were compared. The study showed that social media users exhibit different information behaviors. They depend on the person, the situation, as well as the pressure from the environment.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy są zachowania informacyjne człowieka odnoszące się szczególnie do reagowania użytkowników mediów społecznościowych na informację w perspektywie afektywnej. Głównym celem pracy było zbadanie i scharakteryzowanie głównych aspektów, determinantów i elementów tych zachowań informacyjnych wśród użytkowników wybranych social mediów, np. Facebook, Instagram. W pracy zastosowano metodę krytycznej analizy piśmiennictwa w celu zdefiniowania, scharakteryzowania oraz wyodrębnienia cech, emocji oraz zachowań informacyjnych użytkowników social mediów. Określono czym są zachowania informacyjne i co oznacza afektywny wymiar tych aktywności w odniesieniu do informacji. Zwrócono uwagę na charakterystykę mediów społecznościowych wpływających na procesy informacyjne podejmowane przez człowieka oraz przedstawiono wybrane badania dotyczące zachowań informacyjnych i reakcji na informacje w social mediach. Zastosowano narzędzie kwestionariusza ankiety oraz podjęto się analizy tematycznej komentarzy dostępnych pod postami na grupie. Wykorzystano zamkniętą grupę funkcjonującą na Facebooku „KRAINA SKŁADÓW- kosmetyki i pielęgnacja”, a następnie porównano wyniki ankiety oraz analizy zawartości wybranych postów. Badania wykazały, że użytkownicy mediów społecznościowych wykazują różne zachowania informacyjne. Zależą one od danej osoby, sytuacji, jak i presji ze strony otoczenia.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Krakowska, Monika - 129418
dc.contributor.authorpl
Błaut, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Krakowska, Monika - 129418
dc.contributor.reviewerpl
Nahotko, Marek - 130864
dc.date.accessioned
2022-07-05T21:48:03Z
dc.date.available
2022-07-05T21:48:03Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-156778-273982
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294652
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
affective information behavior, information behavior, responding to information, social media, users
dc.subject.plpl
afektywne zachowania informacyjne, media społecznościowe, reagowanie na informację, użytkownicy, zachowania informacyjne
dc.titlepl
Reagowanie na informację w kontekście afektywnych zachowań informacyjnych w mediach społecznościowych
dc.title.alternativepl
Responding to information in the context of affective information behavior in social media
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Lodz
1
Rybnik
1
Warsaw
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available