Marketing internetowy w czasie rzeczywistym w biurach podróży

master
dc.abstract.enRapid development in information and communication technologies has significantly changed how information is spread. Media undoubtedly operate in real-time. This also increasingly refers to marketing communication, because of growing emphasis on speed and flexibility in interactions between companies and customers. This is possible thanks to popularity of social media, instant messaging and the use of mobile devices. The Internet has given rise to new possibilities for marketers in time dimension that could not be reached before. This refers to real-time marketing- the subject of this paper.The first part defines marketing communications and shows its new forms. The second part describes the phenomenon of real-time marketing. Theoretical issues are the basis for the last chapter, which presents empirical studies of real-time marketing in travel agencies.pl
dc.abstract.plRozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych sprawił, że wszelkie informacje rozchodzą się w mgnieniu oka- media bez wątpienia działają w czasie rzeczywistym. Odnosi się to również do komunikacji marketingowej, w której coraz częściej podkreśla się znaczenie szybkości i elastyczności przedsiębiorstw w kontaktach z klientami. Jest to możliwe głównie dzięki popularności mediów społecznościowych i komunikatorów internetowych, a także szerokiemu wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Otwarły się zatem nowe możliwości dla marketingowców dotyczące aspektu czasowego, który nie był osiągalny wcześniej- dotyczy on marketingu internetowego w czasie rzeczywistym, który jest przedmiotem niniejszej pracy. W pierwszym rozdziale przedstawione zostało pojęcie komunikacji marketingowej oraz zaprezentowano jej nowe formy kształtujące się w Internecie. Drugi rozdział zawiera szczegółowy opis i charakterystykę marketingu w czasie rzeczywistym. Teoretyczna część posłużyła za podstawę do rozdziału trzeciego, gdzie zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono, by określić poziom wykorzystywania strategii real-time marketingu w działalności biur podróży.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorGłuc, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:55:34Z
dc.date.available2020-07-27T07:55:34Z
dc.date.submitted2017-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-115436-217161pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220785
dc.languagepolpl
dc.subject.enTRAVEL AGENCIES - MARKETING COMMUNICATION - INTERNET MARKETING - REAL-TIME MARKETING - RTMpl
dc.subject.plBIURA PODRÓŻY - KOMUNIKACJA MARKETINGOWA - MARKETING INTERNETOWY - REAL-TIME MARKETING - RTMpl
dc.titleMarketing internetowy w czasie rzeczywistym w biurach podróżypl
dc.title.alternativeReal-time marketing in travel agenciespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Rapid development in information and communication technologies has significantly changed how information is spread. Media undoubtedly operate in real-time. This also increasingly refers to marketing communication, because of growing emphasis on speed and flexibility in interactions between companies and customers. This is possible thanks to popularity of social media, instant messaging and the use of mobile devices. The Internet has given rise to new possibilities for marketers in time dimension that could not be reached before. This refers to real-time marketing- the subject of this paper.The first part defines marketing communications and shows its new forms. The second part describes the phenomenon of real-time marketing. Theoretical issues are the basis for the last chapter, which presents empirical studies of real-time marketing in travel agencies.
dc.abstract.plpl
Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych sprawił, że wszelkie informacje rozchodzą się w mgnieniu oka- media bez wątpienia działają w czasie rzeczywistym. Odnosi się to również do komunikacji marketingowej, w której coraz częściej podkreśla się znaczenie szybkości i elastyczności przedsiębiorstw w kontaktach z klientami. Jest to możliwe głównie dzięki popularności mediów społecznościowych i komunikatorów internetowych, a także szerokiemu wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Otwarły się zatem nowe możliwości dla marketingowców dotyczące aspektu czasowego, który nie był osiągalny wcześniej- dotyczy on marketingu internetowego w czasie rzeczywistym, który jest przedmiotem niniejszej pracy. W pierwszym rozdziale przedstawione zostało pojęcie komunikacji marketingowej oraz zaprezentowano jej nowe formy kształtujące się w Internecie. Drugi rozdział zawiera szczegółowy opis i charakterystykę marketingu w czasie rzeczywistym. Teoretyczna część posłużyła za podstawę do rozdziału trzeciego, gdzie zaprezentowano wyniki badań, które przeprowadzono, by określić poziom wykorzystywania strategii real-time marketingu w działalności biur podróży.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Głuc, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:55:34Z
dc.date.available
2020-07-27T07:55:34Z
dc.date.submittedpl
2017-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-115436-217161
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220785
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
TRAVEL AGENCIES - MARKETING COMMUNICATION - INTERNET MARKETING - REAL-TIME MARKETING - RTM
dc.subject.plpl
BIURA PODRÓŻY - KOMUNIKACJA MARKETINGOWA - MARKETING INTERNETOWY - REAL-TIME MARKETING - RTM
dc.titlepl
Marketing internetowy w czasie rzeczywistym w biurach podróży
dc.title.alternativepl
Real-time marketing in travel agencies
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
51
Views per month
Views per city
Krakow
7
Warsaw
7
Wroclaw
6
Częstochowa
3
Poznan
3
Bialystok
2
Adamowka
1
Brzesko
1
Bytom
1
Chrzanow Czwarty
1

No access

No Thumbnail Available