Immunologiczne podłoże choroby Parkinsona

licenciate
dc.abstract.enParkinson's disease (PD), one of the most common neurodegenerative disorders, is associated with the degradation of dopaminergic neurons in the substantia nigra of the midbrain, where deposition of α-synuclein - Lewy bodies takes place. The disease is manifested by a slowing and impoverishment movements, tremors and muscle stiffness. Although, the etiology of PD is not completely understood, it was proposed that it is connected with: exposure to dopaminergic neurotoxin, oxidative stress and/or genetic predisposition. There are also reports indicating a link between PD and the immune response. It is pointed out that a key role in the development of PD plays an ongoing inflammatory reaction, although it is difficult to determine whether raising level of pro-inflammatory mediators initiates a neurodegenerative processes or inflammation is initiated by factors secreted during the neurodegenerative process. Most probably, recognition of the Lewy bodies and/or free α-synuclein activates microglia, which then releases the pro-inflammatory cytokines (e.g. IL-1, TNF-), free radicals and nitric oxide. These factors exacerbate neurodegeneration, and increase the permeability of the blood-brain barrier, allowing the influx of activated lymphocytes to the brain. In PD patients and in animal models of the disease, the substantia nigra is infiltrated by cytotoxic (Tc) and helper T-cells (Th17). Moreover, it was noted that in patients with PD, regulatory lymphocytes (Treg) show lower regulatory capacity than in healthy people. It seems that the B-cells and antibodies are less involved in PD than T-cells.pl
dc.abstract.plZwiązana z degradacją neuronów dopaminergicznych istoty czarnej śródmózgowia, choroba Parkinsona (PD) jest jednym z najczęstszych schorzeń neurodegeneracyjnych. U chorych z PD, w tym obszarze mózgu, obserwuje się złogi α-synukleiny tzw. ciała Lewy’ego. Choroba objawia się spowolnieniem i zubożeniem ruchów, drżeniami spoczynkowymi i sztywnością mięśni. Etiologia PD nie została do końca poznana, zakłada się jednak, że ważną rolę odrywają tutaj: kontakt z neurotoksyną dopaminergiczną, stres oksydacyjny i predyspozycje genetyczne. Pojawiają się też doniesienia wskazujące na powiązania pomiędzy PD a układem odpornościowym. Wskazuje się, że kluczową rolę w rozwoju PD odgrywa toczący się odczyn zapalny, chociaż trudno jednoznacznie określić, czy podniesienie poziomu mediatorów pro-zapalnych inicjuje procesy neurodegeneracyjne, czy też stan zapalny jest inicjowany przez czynniki wydzielane podczas procesu neurodegeneracyjnego. Zaobserwowano, że po rozpoznaniu ciał Lewego i/lub uwolnionej α-synukleiny dochodzi do aktywacji mikrogleju, który następnie wydziela cytokiny pro-zapalne (m.in. IL-1β, TNF-α), wolne rodniki tlenowe i tlenek azotu. Czynniki te pogłębiają neurodegenerację, oraz zwiększają przepuszczalność bariery krew-mózg, umożliwiając napływ do mózgu aktywowanych limfocytów. U pacjentów z PD i w modelach zwierzęcych tej choroby, wykazano w istocie czarnej obecność nacieku limfocytów T cytotoksycznych i pomocniczych Th17. Zauważono także, że u pacjentów z PD, limfocyty regulatorowe w mniejszym stopniu hamują reakcje odpornościowe. Wydaje się, że udział limfocytów B i produkowanych przez nie przeciwciał jest w przebiegu PD mniejszy niż limfocytów T.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorChadzińska, Magdalena - 127521 pl
dc.contributor.authorDuda, Jagodapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerChadzińska, Magdalena - 127521 pl
dc.contributor.reviewerSetkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T07:07:14Z
dc.date.available2020-07-25T07:07:14Z
dc.date.submitted2015-09-16pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-93824-161239pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201523
dc.languagepolpl
dc.subject.enParkinson's disease, inflammation, microglia, T-cellspl
dc.subject.plchoroba Parkinsona, zapalenie, mikroglej, limfocyty Tpl
dc.titleImmunologiczne podłoże choroby Parkinsonapl
dc.title.alternativeImmunological basis of Parkinson's diseasepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Parkinson's disease (PD), one of the most common neurodegenerative disorders, is associated with the degradation of dopaminergic neurons in the substantia nigra of the midbrain, where deposition of α-synuclein - Lewy bodies takes place. The disease is manifested by a slowing and impoverishment movements, tremors and muscle stiffness. Although, the etiology of PD is not completely understood, it was proposed that it is connected with: exposure to dopaminergic neurotoxin, oxidative stress and/or genetic predisposition. There are also reports indicating a link between PD and the immune response. It is pointed out that a key role in the development of PD plays an ongoing inflammatory reaction, although it is difficult to determine whether raising level of pro-inflammatory mediators initiates a neurodegenerative processes or inflammation is initiated by factors secreted during the neurodegenerative process. Most probably, recognition of the Lewy bodies and/or free α-synuclein activates microglia, which then releases the pro-inflammatory cytokines (e.g. IL-1, TNF-), free radicals and nitric oxide. These factors exacerbate neurodegeneration, and increase the permeability of the blood-brain barrier, allowing the influx of activated lymphocytes to the brain. In PD patients and in animal models of the disease, the substantia nigra is infiltrated by cytotoxic (Tc) and helper T-cells (Th17). Moreover, it was noted that in patients with PD, regulatory lymphocytes (Treg) show lower regulatory capacity than in healthy people. It seems that the B-cells and antibodies are less involved in PD than T-cells.
dc.abstract.plpl
Związana z degradacją neuronów dopaminergicznych istoty czarnej śródmózgowia, choroba Parkinsona (PD) jest jednym z najczęstszych schorzeń neurodegeneracyjnych. U chorych z PD, w tym obszarze mózgu, obserwuje się złogi α-synukleiny tzw. ciała Lewy’ego. Choroba objawia się spowolnieniem i zubożeniem ruchów, drżeniami spoczynkowymi i sztywnością mięśni. Etiologia PD nie została do końca poznana, zakłada się jednak, że ważną rolę odrywają tutaj: kontakt z neurotoksyną dopaminergiczną, stres oksydacyjny i predyspozycje genetyczne. Pojawiają się też doniesienia wskazujące na powiązania pomiędzy PD a układem odpornościowym. Wskazuje się, że kluczową rolę w rozwoju PD odgrywa toczący się odczyn zapalny, chociaż trudno jednoznacznie określić, czy podniesienie poziomu mediatorów pro-zapalnych inicjuje procesy neurodegeneracyjne, czy też stan zapalny jest inicjowany przez czynniki wydzielane podczas procesu neurodegeneracyjnego. Zaobserwowano, że po rozpoznaniu ciał Lewego i/lub uwolnionej α-synukleiny dochodzi do aktywacji mikrogleju, który następnie wydziela cytokiny pro-zapalne (m.in. IL-1β, TNF-α), wolne rodniki tlenowe i tlenek azotu. Czynniki te pogłębiają neurodegenerację, oraz zwiększają przepuszczalność bariery krew-mózg, umożliwiając napływ do mózgu aktywowanych limfocytów. U pacjentów z PD i w modelach zwierzęcych tej choroby, wykazano w istocie czarnej obecność nacieku limfocytów T cytotoksycznych i pomocniczych Th17. Zauważono także, że u pacjentów z PD, limfocyty regulatorowe w mniejszym stopniu hamują reakcje odpornościowe. Wydaje się, że udział limfocytów B i produkowanych przez nie przeciwciał jest w przebiegu PD mniejszy niż limfocytów T.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Chadzińska, Magdalena - 127521
dc.contributor.authorpl
Duda, Jagoda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Chadzińska, Magdalena - 127521
dc.contributor.reviewerpl
Setkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836
dc.date.accessioned
2020-07-25T07:07:14Z
dc.date.available
2020-07-25T07:07:14Z
dc.date.submittedpl
2015-09-16
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-93824-161239
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201523
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Parkinson's disease, inflammation, microglia, T-cells
dc.subject.plpl
choroba Parkinsona, zapalenie, mikroglej, limfocyty T
dc.titlepl
Immunologiczne podłoże choroby Parkinsona
dc.title.alternativepl
Immunological basis of Parkinson's disease
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
39
Views per month
Views per city
Krakow
9
Warsaw
6
Wroclaw
5
Sosnowiec
4
Katowice
2
Brzeszcze
1
Dublin
1
Niepolomice
1
Potepa
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available