Kreowanie świadomości marki przy użyciu marketingu sensorycznego jako nowe podejście do wyróżniania się na rynku

master
dc.abstract.enIn the following master’s thesis has been described the sensory marketing in creating of brand’s awareness process. The sensory marketing enables to acquire the competitive advantage in the market and distinguish among competitors. Hence, the aim of the thesis is to evaluate the incentives which influence on consumers’ behavior and their choices. The thesis describes how important the human senses are in experience of brand and creating its positive brand image. It has been presented a description of each one of human senses and their influence on consumers’ choices. Moreover, it has been investigated the factors which help to chose the brand and create positive brand image in consumers’ minds. It proved that senses such as sense of sight, sense of hear, sense of touch, sense of smell and sense of taste allow to creating experiences during the shopping and consumption. Undoubtedly, this is the fact that using of sensory elements in a right way influence on emotions and consumers’ mood. Moreover, they create of brand’s awareness and allegiance to its. The sensory marketing allow to ascertain that the new concept is used in many places more and more often. It leads to creating of brand’s image.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy poruszono tematykę marketingu sensorycznego w procesie kreowania świadomości marki, która pozwala uzyskać przewagę na rynku oraz wyróżnić się na tle konkurencji. Cel pracy zakłada określenie bodźców wpływające na zachowania konsumentów oraz ich decyzje zakupowe. Praca prezentuje jak istotne znaczenie mają ludzkie zmysły w doświadczaniu marki i tworzeniu jej pozytywnego wizerunku. Przedstawiono opis każdego ze zmysłów oraz ich wpływ na wybór konsumentów. Dodatkowo przeanalizowano jakie elementy sensoryczne zachęcają klientów do odwiedzenia sklepu oraz zakupu konkretnej marki. Zbadano czynniki kierujące wyborem danej marki oraz budowaniu pozytywnego obrazu marki w umysłach konsumentów. Udowodniono, że zmysły węchu, słuchu, smaku, wzroku i dotyku kreują doświadczenia w trakcie zakupów oraz konsumpcji. Niewątpliwie faktem stało się, że umiejętnie wykorzystanie elementów sensorycznych wpływa na emocje i nastrój konsumentów oraz kreują świadomość marki i przywiązanie do niej. Przeanalizowanie marketingu sensorycznego z perspektywy teoretycznej oraz praktycznej pozwala stwierdzić, że nowo narodzona koncepcja jest coraz częściej stosowana w miejscach handlu i przekłada się na kształtowanie wizerunku marki.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.authorFurman, Ilonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.reviewerMarzec, Małgorzata - 130370 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:47:37Z
dc.date.available2020-07-27T01:47:37Z
dc.date.submitted2016-10-26pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-109112-200796pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215195
dc.languagepolpl
dc.subject.enSENSORY MARKETING, CUSTOMER, SENSES, IMAGE, BRANDpl
dc.subject.plMARKETING SENSORYCZNY, KLIENT, ZMYSŁY, WIZERUNEK, MARKApl
dc.titleKreowanie świadomości marki przy użyciu marketingu sensorycznego jako nowe podejście do wyróżniania się na rynkupl
dc.title.alternativeCreating of brand’s awareness using sensory marketing as a new way to distinguishing in the market.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the following master’s thesis has been described the sensory marketing in creating of brand’s awareness process. The sensory marketing enables to acquire the competitive advantage in the market and distinguish among competitors. Hence, the aim of the thesis is to evaluate the incentives which influence on consumers’ behavior and their choices. The thesis describes how important the human senses are in experience of brand and creating its positive brand image. It has been presented a description of each one of human senses and their influence on consumers’ choices. Moreover, it has been investigated the factors which help to chose the brand and create positive brand image in consumers’ minds. It proved that senses such as sense of sight, sense of hear, sense of touch, sense of smell and sense of taste allow to creating experiences during the shopping and consumption. Undoubtedly, this is the fact that using of sensory elements in a right way influence on emotions and consumers’ mood. Moreover, they create of brand’s awareness and allegiance to its. The sensory marketing allow to ascertain that the new concept is used in many places more and more often. It leads to creating of brand’s image.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy poruszono tematykę marketingu sensorycznego w procesie kreowania świadomości marki, która pozwala uzyskać przewagę na rynku oraz wyróżnić się na tle konkurencji. Cel pracy zakłada określenie bodźców wpływające na zachowania konsumentów oraz ich decyzje zakupowe. Praca prezentuje jak istotne znaczenie mają ludzkie zmysły w doświadczaniu marki i tworzeniu jej pozytywnego wizerunku. Przedstawiono opis każdego ze zmysłów oraz ich wpływ na wybór konsumentów. Dodatkowo przeanalizowano jakie elementy sensoryczne zachęcają klientów do odwiedzenia sklepu oraz zakupu konkretnej marki. Zbadano czynniki kierujące wyborem danej marki oraz budowaniu pozytywnego obrazu marki w umysłach konsumentów. Udowodniono, że zmysły węchu, słuchu, smaku, wzroku i dotyku kreują doświadczenia w trakcie zakupów oraz konsumpcji. Niewątpliwie faktem stało się, że umiejętnie wykorzystanie elementów sensorycznych wpływa na emocje i nastrój konsumentów oraz kreują świadomość marki i przywiązanie do niej. Przeanalizowanie marketingu sensorycznego z perspektywy teoretycznej oraz praktycznej pozwala stwierdzić, że nowo narodzona koncepcja jest coraz częściej stosowana w miejscach handlu i przekłada się na kształtowanie wizerunku marki.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.authorpl
Furman, Ilona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.reviewerpl
Marzec, Małgorzata - 130370
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:47:37Z
dc.date.available
2020-07-27T01:47:37Z
dc.date.submittedpl
2016-10-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-109112-200796
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215195
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
SENSORY MARKETING, CUSTOMER, SENSES, IMAGE, BRAND
dc.subject.plpl
MARKETING SENSORYCZNY, KLIENT, ZMYSŁY, WIZERUNEK, MARKA
dc.titlepl
Kreowanie świadomości marki przy użyciu marketingu sensorycznego jako nowe podejście do wyróżniania się na rynku
dc.title.alternativepl
Creating of brand’s awareness using sensory marketing as a new way to distinguishing in the market.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
59
Views per month
Views per city
Krakow
15
Warsaw
10
Poznan
4
Dublin
3
Lublin
3
Katowice
2
Lodz
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available