Analiza fizykochemiczna wód i osadów dennych Potoku Olczyskiego w Zakopanem.

licenciate
dc.abstract.enThe thesis consists two parts. The first consists concept of water, explains surface water, groundwater pollution and characterize ions included in a mountain torrents. Also this part presents short review of Zakopane, where samples were made. This city is describe in general in respect of natural conditions like for example: topographical feature, geological structure, hydrographic chain. This part consists information about Potok Olczyski, where the samples and precipitate of bottom was charged for an analysis and potential pollution sources. The second part shows places of samples, technique of making samples and methodology of experience. Also presents results of signs of water: marker Chemical Oxygen demand, measurement of pH, hardness of water, sings of content ions of magnesium, calcium ( classical method), nitrate (V), chloride, surfate (VI) and results for signs precipitate of bottom of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons ( chromatography method) content in scales and graphics.pl
dc.abstract.otherPraca licencjacka składa się z dwóch części. W pierwszej części literaturowej przedstawiono zagadnienia dotyczące wody, wyjaśniono czym są wody powierzchniowe i zanieczyszczenia wód, a także scharakteryzowano poszczególne jony wchodzące w skład wód potoków górskich. Ponadto w części teoretycznej przedstawiono krótką charakterystykę miasta Zakopane, w którym zostały przeprowadzone badania. Miejscowość ta została opisana głównie pod względem warunków przyrodniczych takich jak np. rzeźba terenu, budowa geologiczna, sieć hydrograficzna. W części literaturowej zawarto także informacje dotyczące samego Potoku Olczyskiego, z którego pobierano wodę i osady denne do analizy oraz potencjalnych źródeł skażenie dla tego potoku.W części drugiej doświadczalnej przedstawiono miejsca poboru prób, technikę poboru i metodykę wykonanych doświadczeń. Wyniki przeprowadzonych oznaczeń dla wód: oznaczenie ChZT, pomiar pH, oznaczenie twardości wody, oznaczenie zawartości jonów magnezu, wapnia (metody klasyczne) oraz jonów azotanowych(V), chlorkowych i siarczanowych(VI), a także dla osadów dennych wyniki oznaczeń zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych ( metody chromatograficzne) zaprezentowano w postaci tabel i wykresów.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorMeus, Marek - 130479 pl
dc.contributor.authorDobosz, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerWitek, Ewa - 132662 pl
dc.contributor.reviewerMeus, Marek - 130479 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:23:41Z
dc.date.available2020-07-14T21:23:41Z
dc.date.submitted2011-07-04pl
dc.fieldofstudyochrona środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-56993-96711pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171394
dc.subject.enPhysico-chemical analysis, Potok Olczyski , Zakopanepl
dc.subject.otherAnaliza fizykochemiczna, Potok Olczyski, Zakopanepl
dc.titleAnaliza fizykochemiczna wód i osadów dennych Potoku Olczyskiego w Zakopanem.pl
dc.title.alternativePhysico-chemical analysis of water and precipitate of bottom Potok Olczyski in Zakopanepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis consists two parts. The first consists concept of water, explains surface water, groundwater pollution and characterize ions included in a mountain torrents. Also this part presents short review of Zakopane, where samples were made. This city is describe in general in respect of natural conditions like for example: topographical feature, geological structure, hydrographic chain. This part consists information about Potok Olczyski, where the samples and precipitate of bottom was charged for an analysis and potential pollution sources. The second part shows places of samples, technique of making samples and methodology of experience. Also presents results of signs of water: marker Chemical Oxygen demand, measurement of pH, hardness of water, sings of content ions of magnesium, calcium ( classical method), nitrate (V), chloride, surfate (VI) and results for signs precipitate of bottom of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons ( chromatography method) content in scales and graphics.
dc.abstract.otherpl
Praca licencjacka składa się z dwóch części. W pierwszej części literaturowej przedstawiono zagadnienia dotyczące wody, wyjaśniono czym są wody powierzchniowe i zanieczyszczenia wód, a także scharakteryzowano poszczególne jony wchodzące w skład wód potoków górskich. Ponadto w części teoretycznej przedstawiono krótką charakterystykę miasta Zakopane, w którym zostały przeprowadzone badania. Miejscowość ta została opisana głównie pod względem warunków przyrodniczych takich jak np. rzeźba terenu, budowa geologiczna, sieć hydrograficzna. W części literaturowej zawarto także informacje dotyczące samego Potoku Olczyskiego, z którego pobierano wodę i osady denne do analizy oraz potencjalnych źródeł skażenie dla tego potoku.W części drugiej doświadczalnej przedstawiono miejsca poboru prób, technikę poboru i metodykę wykonanych doświadczeń. Wyniki przeprowadzonych oznaczeń dla wód: oznaczenie ChZT, pomiar pH, oznaczenie twardości wody, oznaczenie zawartości jonów magnezu, wapnia (metody klasyczne) oraz jonów azotanowych(V), chlorkowych i siarczanowych(VI), a także dla osadów dennych wyniki oznaczeń zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych ( metody chromatograficzne) zaprezentowano w postaci tabel i wykresów.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Meus, Marek - 130479
dc.contributor.authorpl
Dobosz, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Witek, Ewa - 132662
dc.contributor.reviewerpl
Meus, Marek - 130479
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:23:41Z
dc.date.available
2020-07-14T21:23:41Z
dc.date.submittedpl
2011-07-04
dc.fieldofstudypl
ochrona środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-56993-96711
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171394
dc.subject.enpl
Physico-chemical analysis, Potok Olczyski , Zakopane
dc.subject.otherpl
Analiza fizykochemiczna, Potok Olczyski, Zakopane
dc.titlepl
Analiza fizykochemiczna wód i osadów dennych Potoku Olczyskiego w Zakopanem.
dc.title.alternativepl
Physico-chemical analysis of water and precipitate of bottom Potok Olczyski in Zakopane
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Des Moines
2
Lebork
2
Tarnów
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Dublin
1
Lodz
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available