Działalność informacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie w latach 2015-2019

licenciate
dc.abstract.enThe work deals with issues related to the Muncipal Public Library in Skawina. The main purpose of the work was to characterize and analyze the functioning of the institution in 2015-2019, with particular emphasis on information activities. The description includes the following dimensions of this activity: information on the library and its collections, their sharing, and exhibition activities of the institution. The history of the library, its material foundations, forms of activity and the role it plays in the local community were also described. The analysis showed that the library makes good use of its potential in the implementation of its tasks and social functions, and organizes information activities efficiently, using both traditional and modern forms and means.pl
dc.abstract.plPraca podejmuje problematykę dotyczącą działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Głównym celem pracy była charakterystyka i analiza funkcjonowania instytucji w latach 2015-2019, ze szczególnym uwzględnieniem działalności informacyjnej. W opisie uwzględniono następujące wymiary tej działalności: informowanie o bibliotece i jej zbiorach, ich udostępnianie, działalność wystawienniczą instytucji. Opisano również historię biblioteki, jej podstawy materialne, formy działalności i rolę jaką odgrywa w społeczności lokalnej. Analiza wykazała, że biblioteka dobrze wykorzystuje swój potencjał w realizacji przypisanych jej zadań i funkcji społecznych, a działalność informacyjną organizuje efektywnie, przy wykorzystaniu zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych form i środków.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorLechowski, Piotr - 129884 pl
dc.contributor.authorPindel, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLechowski, Piotr - 129884 pl
dc.contributor.reviewerGruca, Anna - 128185 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:04:14Z
dc.date.available2020-07-28T06:04:14Z
dc.date.submitted2020-07-06pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-140390-246658pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240630
dc.languagepolpl
dc.subject.enpublic libraries, information activities, Muncipal Public Library in Skawinapl
dc.subject.plbiblioteki publiczne, działalność informacyjna, Miejska Biblioteka Publiczna w Skawiniepl
dc.titleDziałalność informacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie w latach 2015-2019pl
dc.title.alternativeInformation activities of the Municipal The Public Library in Skawina in years 2015- 2019.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work deals with issues related to the Muncipal Public Library in Skawina. The main purpose of the work was to characterize and analyze the functioning of the institution in 2015-2019, with particular emphasis on information activities. The description includes the following dimensions of this activity: information on the library and its collections, their sharing, and exhibition activities of the institution. The history of the library, its material foundations, forms of activity and the role it plays in the local community were also described. The analysis showed that the library makes good use of its potential in the implementation of its tasks and social functions, and organizes information activities efficiently, using both traditional and modern forms and means.
dc.abstract.plpl
Praca podejmuje problematykę dotyczącą działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Głównym celem pracy była charakterystyka i analiza funkcjonowania instytucji w latach 2015-2019, ze szczególnym uwzględnieniem działalności informacyjnej. W opisie uwzględniono następujące wymiary tej działalności: informowanie o bibliotece i jej zbiorach, ich udostępnianie, działalność wystawienniczą instytucji. Opisano również historię biblioteki, jej podstawy materialne, formy działalności i rolę jaką odgrywa w społeczności lokalnej. Analiza wykazała, że biblioteka dobrze wykorzystuje swój potencjał w realizacji przypisanych jej zadań i funkcji społecznych, a działalność informacyjną organizuje efektywnie, przy wykorzystaniu zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych form i środków.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Lechowski, Piotr - 129884
dc.contributor.authorpl
Pindel, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Lechowski, Piotr - 129884
dc.contributor.reviewerpl
Gruca, Anna - 128185
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:04:14Z
dc.date.available
2020-07-28T06:04:14Z
dc.date.submittedpl
2020-07-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-140390-246658
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240630
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
public libraries, information activities, Muncipal Public Library in Skawina
dc.subject.plpl
biblioteki publiczne, działalność informacyjna, Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie
dc.titlepl
Działalność informacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie w latach 2015-2019
dc.title.alternativepl
Information activities of the Municipal The Public Library in Skawina in years 2015- 2019.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Shanghai
1
Warsaw
1
Wołomin
1

No access

No Thumbnail Available