Uchwały krajobrazowe narzędziem walki z gettoizacją przestrzeni miejskiej w Polsce

2018
journal article
article
dc.abstract.enUrban development is undeniably connected with deciding about the direction of changes that take place in the urban space. Currently, the challenge for local decision-makers is to create an attractive urban space, free from negative phenomena among which one of the most disturbing is ghettoization. The aim of this article is to present the subject of the progressive ghettoization of the Polish cities’ space and try to stop this process by local authorities with the use of legislative tools, such as so-called landscape resolutions. It supplements the discourse over public policies carried out by public administration bodies in counteracting the negative effects of the appropriation of urban space. The article was based on the analysis of selected domestic and foreign literature as well as the analysis of the content of legal acts and their projects. It fits into the research gap, consisting in the lack of a synthetic approach to the issue of ghettoization, presenting the current state of work on solutions in this area in selected Polish cities.pl
dc.abstract.otherRozwój miast zawsze wiąże się koniecznością podejmowania decyzji o kierunku zmian w przestrzeni miejskiej. Obecnie wyzwaniem dla decydentów jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, wolnej od negatywnych zjawisk, spośród których jednym z najbardziej niepokojących jest gettoizacja. Celem artykułu jest przybliżenie tematyki postępującej gettoizacji przestrzeni polskich miast oraz prób powstrzymania tego procesu przez władze lokalne za pomocą narzędzi legislacyjnych, jakimi są tzw. uchwały krajobrazowe. Stanowi on uzupełnienie dyskursu nad politykami publicznymi organów administracji publicznej w przedmiocie przeciwdziałania negatywnym skutkom zawłaszczania przestrzeni miejskiej. Artykuł powstał na podstawie analizy wybranej literatury krajowej i zagranicznej, a także treści aktów prawnych i ich projektów. Powinien choć trochę zmniejszyć lukę badawczą, jaką stanowi brak syntetycznego ujęcia problematyki gettoizacji prezentującego aktualny stan prac nad rozwiązaniami w tym obszarze w wybranych miastach Polski.pl
dc.contributor.authorGłogowski, Maciej - 361452 pl
dc.date.accession2018-11-28pl
dc.date.accessioned2018-11-30T15:07:44Z
dc.date.available2018-11-30T15:07:44Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess6
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.number3 (43)pl
dc.description.physical349-360pl
dc.description.points11pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.4467/20843968ZP.18.023.8809pl
dc.identifier.eissn2084-3968pl
dc.identifier.issn1896-0200pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/62254
dc.identifier.weblinkhttp://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2018/Zarzadzanie-Publiczne-3-2018/art/12432/pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.plpl
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enurban spacepl
dc.subject.enlandscape resolutionspl
dc.subject.enghettoizationpl
dc.subject.engated communitiespl
dc.subject.enpublic policiespl
dc.subject.plprzestrzeń miejskapl
dc.subject.pluchwały krajobrazowepl
dc.subject.plgettoizacjapl
dc.subject.plosiedla zamkniętepl
dc.subject.plpolityki publicznepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleUchwały krajobrazowe narzędziem walki z gettoizacją przestrzeni miejskiej w Polscepl
dc.title.alternativeLandscape resolutions, as a tool for counteracting ghettoization of urban spaces in Polandpl
dc.title.journalZarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Urban development is undeniably connected with deciding about the direction of changes that take place in the urban space. Currently, the challenge for local decision-makers is to create an attractive urban space, free from negative phenomena among which one of the most disturbing is ghettoization. The aim of this article is to present the subject of the progressive ghettoization of the Polish cities’ space and try to stop this process by local authorities with the use of legislative tools, such as so-called landscape resolutions. It supplements the discourse over public policies carried out by public administration bodies in counteracting the negative effects of the appropriation of urban space. The article was based on the analysis of selected domestic and foreign literature as well as the analysis of the content of legal acts and their projects. It fits into the research gap, consisting in the lack of a synthetic approach to the issue of ghettoization, presenting the current state of work on solutions in this area in selected Polish cities.
dc.abstract.otherpl
Rozwój miast zawsze wiąże się koniecznością podejmowania decyzji o kierunku zmian w przestrzeni miejskiej. Obecnie wyzwaniem dla decydentów jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, wolnej od negatywnych zjawisk, spośród których jednym z najbardziej niepokojących jest gettoizacja. Celem artykułu jest przybliżenie tematyki postępującej gettoizacji przestrzeni polskich miast oraz prób powstrzymania tego procesu przez władze lokalne za pomocą narzędzi legislacyjnych, jakimi są tzw. uchwały krajobrazowe. Stanowi on uzupełnienie dyskursu nad politykami publicznymi organów administracji publicznej w przedmiocie przeciwdziałania negatywnym skutkom zawłaszczania przestrzeni miejskiej. Artykuł powstał na podstawie analizy wybranej literatury krajowej i zagranicznej, a także treści aktów prawnych i ich projektów. Powinien choć trochę zmniejszyć lukę badawczą, jaką stanowi brak syntetycznego ujęcia problematyki gettoizacji prezentującego aktualny stan prac nad rozwiązaniami w tym obszarze w wybranych miastach Polski.
dc.contributor.authorpl
Głogowski, Maciej - 361452
dc.date.accessionpl
2018-11-28
dc.date.accessioned
2018-11-30T15:07:44Z
dc.date.available
2018-11-30T15:07:44Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
6
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.numberpl
3 (43)
dc.description.physicalpl
349-360
dc.description.pointspl
11
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.4467/20843968ZP.18.023.8809
dc.identifier.eissnpl
2084-3968
dc.identifier.issnpl
1896-0200
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/62254
dc.identifier.weblinkpl
http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2018/Zarzadzanie-Publiczne-3-2018/art/12432/
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uripl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
urban space
dc.subject.enpl
landscape resolutions
dc.subject.enpl
ghettoization
dc.subject.enpl
gated communities
dc.subject.enpl
public policies
dc.subject.plpl
przestrzeń miejska
dc.subject.plpl
uchwały krajobrazowe
dc.subject.plpl
gettoizacja
dc.subject.plpl
osiedla zamknięte
dc.subject.plpl
polityki publiczne
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Uchwały krajobrazowe narzędziem walki z gettoizacją przestrzeni miejskiej w Polsce
dc.title.alternativepl
Landscape resolutions, as a tool for counteracting ghettoization of urban spaces in Poland
dc.title.journalpl
Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Ashburn
1
Lodz
1
Downloads
glogowski_uchwaly_krajobrazowe_narzedziem_walki_2-18.pdf
21