Misja w Afganistanie oczami Sił Zbrojnych RP

master
dc.abstract.enThe work aims to show the problem of participation of the mission in Afghanistan through the prism of the army. Hard conditions were described that awaited the Polish army and tasks performed by soldiers. It emphasizes the contribution Poland has made thanks to its armed forces to the reconstruction of the Afghanistan destroyed by the war, and the actions taken to build the Afghan security system from scratch. Also, controversial issues have not been omitted, which are often presented in a subjective way, but by comparing them with other facts, we get an objectified image. An important reason for the creation of this work was the desire to commemorate soldiers serving on the mission, as well as those killed in the name of the homeland.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu ukazanie problematyki udziału misji w Afganistanie przez pryzmat wojska. Zostały opisane trudne warunki w jakich przyszło działać polskiemu wojsku oraz zadania jakie wykonywali żołnierze. Podkreślony został wkład jaki miała Polska przez swoje ramię zbrojne w odbudowę zniszczonego wojną Afganistanu, oraz wymienione działania w celu budowy od podstaw afgańskiego systemu bezpieczeństwa. Nie zostały także pominięte kwestie kontrowersyjne, które często są przedstawiane w sposób subiektywny, jednak zestawiając je z innymi faktami otrzymujemy obraz zobiektywizowany. Ważnym powodem do powstania tej pracy była chęć upamiętnienia żołnierzy służących na misji, a także poległych w imię ojczyzny.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMajchrowski, Jacek - 130208 pl
dc.contributor.authorJabłoński, Adampl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerMajchrowski, Jacek - 130208 pl
dc.contributor.reviewerGrott, Olgierd - 128184 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T18:03:38Z
dc.date.available2020-07-27T18:03:38Z
dc.date.submitted2018-07-24pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-125452-230234pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229648
dc.languagepolpl
dc.subject.enPolish Armed Forces - military activities - terrorism - international security - military interventions - humanitarian reliefpl
dc.subject.plSiły Zbrojne RP - działania wojskowe - terroryzm - bezpieczeństwo międzynarodowe - interwencje militarne - pomoc humanitarnapl
dc.titleMisja w Afganistanie oczami Sił Zbrojnych RPpl
dc.title.alternativeMission in Afghanistan through the eyes of the Polish Armed Forcespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work aims to show the problem of participation of the mission in Afghanistan through the prism of the army. Hard conditions were described that awaited the Polish army and tasks performed by soldiers. It emphasizes the contribution Poland has made thanks to its armed forces to the reconstruction of the Afghanistan destroyed by the war, and the actions taken to build the Afghan security system from scratch. Also, controversial issues have not been omitted, which are often presented in a subjective way, but by comparing them with other facts, we get an objectified image. An important reason for the creation of this work was the desire to commemorate soldiers serving on the mission, as well as those killed in the name of the homeland.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu ukazanie problematyki udziału misji w Afganistanie przez pryzmat wojska. Zostały opisane trudne warunki w jakich przyszło działać polskiemu wojsku oraz zadania jakie wykonywali żołnierze. Podkreślony został wkład jaki miała Polska przez swoje ramię zbrojne w odbudowę zniszczonego wojną Afganistanu, oraz wymienione działania w celu budowy od podstaw afgańskiego systemu bezpieczeństwa. Nie zostały także pominięte kwestie kontrowersyjne, które często są przedstawiane w sposób subiektywny, jednak zestawiając je z innymi faktami otrzymujemy obraz zobiektywizowany. Ważnym powodem do powstania tej pracy była chęć upamiętnienia żołnierzy służących na misji, a także poległych w imię ojczyzny.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Majchrowski, Jacek - 130208
dc.contributor.authorpl
Jabłoński, Adam
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Majchrowski, Jacek - 130208
dc.contributor.reviewerpl
Grott, Olgierd - 128184
dc.date.accessioned
2020-07-27T18:03:38Z
dc.date.available
2020-07-27T18:03:38Z
dc.date.submittedpl
2018-07-24
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-125452-230234
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229648
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Polish Armed Forces - military activities - terrorism - international security - military interventions - humanitarian relief
dc.subject.plpl
Siły Zbrojne RP - działania wojskowe - terroryzm - bezpieczeństwo międzynarodowe - interwencje militarne - pomoc humanitarna
dc.titlepl
Misja w Afganistanie oczami Sił Zbrojnych RP
dc.title.alternativepl
Mission in Afghanistan through the eyes of the Polish Armed Forces
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Gdansk
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Bukowno
1
Dublin
1
Lublin
1
Pisz
1
Siedlce
1

No access

No Thumbnail Available