Wpływ hormonów steroidowych na ekspresję rezystyny w pęcherzyku jajnikowym

master
dc.abstract.enIntroduction: Resistin is a 12,5 kDa protein rich in cysteine, belonging to resistin-like molecules (RELMs) family. In particular, it is produced by adipocytes but it is also ex-pressed in numerous other tissue, e.g. in muscles, spleen or blood cells. Expression of resistin in adipose tissue cells is regulated by many various factors, among others by protein and steroid hormones or obesity. It is concerned that a major function of re-sistin is participation in development of insulin resistance and obesity, however, recent studies proved that it is an important factor regulating female reproductive functions. Gene and protein expression of resistin was observed in different ovarian structures in many animal species and in women. Moreover, as shown by recent studies, resistin regulated also ovary cells function.Aim: The aim of the master thesis was to verify if resistin expression in ovary follicles is regulated by steroid hormones: progesterone (P4), testosterone (T) and estradiol (E2).Materials and methods: Medium size ovarian follicles of sexually matured pigs were incubated in M199 medium and P4 or T or E2 in doses: a) 10-8 M, b) 10-7 M, c) 10-6 M. After 24 h of incubation resistin concentration in culture medium was assessed using ELISA method, while protein expression of resistin in ovarian tissue was determined using Western Blot method. Expression of resistin gene was analyzed using real time PCR method. Statistics were performed using Dunett’s test.Results: This results showed that P4 stimulated protein expression as well as resistin concentration in two doses 10-7 M and 10-6 M, however no effect on gene expression was observed. Resistin expression and concentration was significantly increased after T at doses 10-7 M and 10-6 M and E2 in all doses used treatment.Conclusion: Steroid hormones are factors which regulating resistin expression in porcine ovarian follicles.pl
dc.abstract.plWstęp: Rezystyna jest 12,5 kDa białkiem bogatym w cysteinę, należącym do rodziny rezystyno-podobnych molekuł - RELMs (ang. resistin-like molecules). W szczególności wytwarzana jest przez adipocyty, ale wykazuje również ekspresję w wielu innych miej-scach, np. mięśniach, śledzionie czy komórkach krwi. Ekspresja rezystyny w komórkach tkanki tłuszczowej regulowana jest przez szereg różnych czynników do których możemy zaliczyć między innymi hormony białkowe i steroidowe oraz otyłość. Uważa się, że główną funkcją rezystyny jest udział w rozwoju insuliooporności i otyłości, ale ostatnie badania dowodzą również, że jest ważnym czynnikiem regulującym funkcje rozrodcze. Ekspresję genu i białka rezystyny zaobserwowano w różnych strukturach jajnika u wielu gatunków zwierząt oraz u kobiet. Ponadto z przeprowadzonych dotąd badań wynika, iż rezystyna reguluje również funkcjonowanie komórek jajnika. Cel: Celem pracy magisterskiej było sprawdzenie, czy ekspresja rezystyny w pęcherzyku jajnikowym świń jest regulowana przez hormony steroidowe: progesteron (P4), testoste-ron (T) i estradiol (E2).Materiały i metody: Średnie pęcherzyki jajnikowe świń dojrzałych płciowo inkubowano w medium M199 oraz P4 lub T lub E2 w dawkach: a) 10-8 M, b) 10-7 M, c) 10-6 M. Po 24 godz. inkubacji do oznaczenia poziomu rezystyny w medium hodowlanym zastosowano metodę ELISA. Natomiast w celu określenia ekspresji białka dla rezystyny w badanych tkankach zastosowano metodę Western blot. Analizy ekspresji genu rezy-styny dokonano za pomocą metody real time PCR. Do analizy statystycznej wykorzy-stano test Dunetta.Wyniki: Wykazano, że P4 stymuluje zarówno ekspresję białka jak i stężenie rezystyny w dwóch badanych dawkach 10-7 M i 10-6 M, natomiast nie wpływa na ekspresję genu re-zystyny. T i E2 we wszystkich zastosowanych dawkach istotnie statystycznie podnosiły ekspresję genu rezystyny. Wzrost ekspresji i stężenia rezystyny zaobserwowano również w przypadku dodania T w dawkach 10-7 M i 10-6 M oraz E2 we wszystkich zastosowa-nych.Wniosek: Hormony steroidowe są czynnikami regulującymi ekspresję rezystyny w pę-cherzyku jajnikowym świni.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorRak, Agnieszka - 114405 pl
dc.contributor.authorOtrębska-Bochenek, Elwirapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerRak, Agnieszka - 114405 pl
dc.contributor.reviewerSłomczyńska, Maria - 131930 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:59:28Z
dc.date.available2020-07-25T06:59:28Z
dc.date.submitted2015-10-16pl
dc.fieldofstudygenetyka i biologia rozrodupl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-93666-132747pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201400
dc.languagepolpl
dc.subject.enresistin, steroid hormones, ovarian folliclepl
dc.subject.plrezystyna, hormony steroidowe, pęcherzyk jajnikowypl
dc.titleWpływ hormonów steroidowych na ekspresję rezystyny w pęcherzyku jajnikowympl
dc.title.alternativeEffect of steroid hormones on resistin expression in ovarian folliclepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Resistin is a 12,5 kDa protein rich in cysteine, belonging to resistin-like molecules (RELMs) family. In particular, it is produced by adipocytes but it is also ex-pressed in numerous other tissue, e.g. in muscles, spleen or blood cells. Expression of resistin in adipose tissue cells is regulated by many various factors, among others by protein and steroid hormones or obesity. It is concerned that a major function of re-sistin is participation in development of insulin resistance and obesity, however, recent studies proved that it is an important factor regulating female reproductive functions. Gene and protein expression of resistin was observed in different ovarian structures in many animal species and in women. Moreover, as shown by recent studies, resistin regulated also ovary cells function.Aim: The aim of the master thesis was to verify if resistin expression in ovary follicles is regulated by steroid hormones: progesterone (P4), testosterone (T) and estradiol (E2).Materials and methods: Medium size ovarian follicles of sexually matured pigs were incubated in M199 medium and P4 or T or E2 in doses: a) 10-8 M, b) 10-7 M, c) 10-6 M. After 24 h of incubation resistin concentration in culture medium was assessed using ELISA method, while protein expression of resistin in ovarian tissue was determined using Western Blot method. Expression of resistin gene was analyzed using real time PCR method. Statistics were performed using Dunett’s test.Results: This results showed that P4 stimulated protein expression as well as resistin concentration in two doses 10-7 M and 10-6 M, however no effect on gene expression was observed. Resistin expression and concentration was significantly increased after T at doses 10-7 M and 10-6 M and E2 in all doses used treatment.Conclusion: Steroid hormones are factors which regulating resistin expression in porcine ovarian follicles.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Rezystyna jest 12,5 kDa białkiem bogatym w cysteinę, należącym do rodziny rezystyno-podobnych molekuł - RELMs (ang. resistin-like molecules). W szczególności wytwarzana jest przez adipocyty, ale wykazuje również ekspresję w wielu innych miej-scach, np. mięśniach, śledzionie czy komórkach krwi. Ekspresja rezystyny w komórkach tkanki tłuszczowej regulowana jest przez szereg różnych czynników do których możemy zaliczyć między innymi hormony białkowe i steroidowe oraz otyłość. Uważa się, że główną funkcją rezystyny jest udział w rozwoju insuliooporności i otyłości, ale ostatnie badania dowodzą również, że jest ważnym czynnikiem regulującym funkcje rozrodcze. Ekspresję genu i białka rezystyny zaobserwowano w różnych strukturach jajnika u wielu gatunków zwierząt oraz u kobiet. Ponadto z przeprowadzonych dotąd badań wynika, iż rezystyna reguluje również funkcjonowanie komórek jajnika. Cel: Celem pracy magisterskiej było sprawdzenie, czy ekspresja rezystyny w pęcherzyku jajnikowym świń jest regulowana przez hormony steroidowe: progesteron (P4), testoste-ron (T) i estradiol (E2).Materiały i metody: Średnie pęcherzyki jajnikowe świń dojrzałych płciowo inkubowano w medium M199 oraz P4 lub T lub E2 w dawkach: a) 10-8 M, b) 10-7 M, c) 10-6 M. Po 24 godz. inkubacji do oznaczenia poziomu rezystyny w medium hodowlanym zastosowano metodę ELISA. Natomiast w celu określenia ekspresji białka dla rezystyny w badanych tkankach zastosowano metodę Western blot. Analizy ekspresji genu rezy-styny dokonano za pomocą metody real time PCR. Do analizy statystycznej wykorzy-stano test Dunetta.Wyniki: Wykazano, że P4 stymuluje zarówno ekspresję białka jak i stężenie rezystyny w dwóch badanych dawkach 10-7 M i 10-6 M, natomiast nie wpływa na ekspresję genu re-zystyny. T i E2 we wszystkich zastosowanych dawkach istotnie statystycznie podnosiły ekspresję genu rezystyny. Wzrost ekspresji i stężenia rezystyny zaobserwowano również w przypadku dodania T w dawkach 10-7 M i 10-6 M oraz E2 we wszystkich zastosowa-nych.Wniosek: Hormony steroidowe są czynnikami regulującymi ekspresję rezystyny w pę-cherzyku jajnikowym świni.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Rak, Agnieszka - 114405
dc.contributor.authorpl
Otrębska-Bochenek, Elwira
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Rak, Agnieszka - 114405
dc.contributor.reviewerpl
Słomczyńska, Maria - 131930
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:59:28Z
dc.date.available
2020-07-25T06:59:28Z
dc.date.submittedpl
2015-10-16
dc.fieldofstudypl
genetyka i biologia rozrodu
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-93666-132747
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201400
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
resistin, steroid hormones, ovarian follicle
dc.subject.plpl
rezystyna, hormony steroidowe, pęcherzyk jajnikowy
dc.titlepl
Wpływ hormonów steroidowych na ekspresję rezystyny w pęcherzyku jajnikowym
dc.title.alternativepl
Effect of steroid hormones on resistin expression in ovarian follicle
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Zgierz
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Gliwice
1
Gmina Książ Wielkopolski
1
Krakow
1
Poznan
1
Rzeszów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available