Obraz sposobów zatrudnienia wśród dentystek.

master
dc.abstract.enThe subject of this paper is picture of ways of employment in the professional grup of women dentists. The purpose was to investigate whether there exists dependence between mental properties such as empathy, willingness to take risks, sense of self-efficacy, locus of control and the way of professional functioning expressed by form of employment. Hipothesis about impact of mental properties started above on form of employment of women dentists. It was assumed that levels of mental properties in question. The first four chapters discuss the following variables: empathy, willingness to take risks, sense of self-efficacy and locus of control. Definictions, mechanisms, development, function together with some theories are provided. Interactions with some other variables as well as some concepts and related theories are also mentioned. In further parts of the paper, purpose, description, analisis and interpretation of research and research results are presented. 90 women dentists participated in the research. In order to examine the level of empathy and willingness to take risks Inventory of Vertical Expression was used. Addictionally, questionnaire made by the writer was used to examine willingness to take a risks. In order to examine locus of control and sense of self-efficacy respectively Human at Work Scale and Generalized Self-Efficacy Scale were used. Research based on the writer’s questionnaire proved influence of willingness to take risks on the way of dentists professional functioning expressed by form of employment. Other variables: empathy, willingness to take risks, sense of self-efficacy and locus of control do not seem to correlate with decisions about the way of professional functioning.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest obraz sposobów zatrudnienia wśród dentystek. Jej celem było sprawdzenie, czy istnieje zależność pomiędzy właściwościami psychicznymi takimi jak: empatia, skłonność do podejmowania ryzyka, poczucie własnej skuteczności, poczucie umiejscowienia kontroli, a sposobem funkcjonowania zawodowego wyrażającego się formą zatrudnienia. Wysunięto hipotezy o wpływie wyżej wymienionych właściwości psychicznych na formę zatrudnienia dentystek. Założono, że dentystki samozatrudniające się, zatrudnione oraz samozatrudniające się i zatrudnione łącznie będą różnić się poziomem owych właściwości. W pierwszych czterech rozdziałach omówiony został temat zmiennych: empatii, skłonności do podejmowania ryzyka, poczucia umiejscowienia kontroli oraz poczucia skuteczności własnej. Opisano ich definicje, mechanizmy, rozwój, funkcje oraz dotyczące ich teorie. Wspomniano również o interakcjach z innymi zmiennymi, a także o pojęciach i teoriach pokrewnych oraz powiązanych z wymienionymi zmiennymi. W dalszej części pracy znalazły się cel i charakterystyka badań oraz analiza wyników badań i ich interpretacja. W badaniu wzięło udział 90 lekarek dentystek. Do zbadania poziomu empatii oraz skłonności do podejmowania ryzyka wykorzystano Kwestionariusz Impulsywności IVE (Inventory of Vertical Expression). Aby zbadać skłonność do ryzyka użyto również ankiety własnego autorstwa dotyczącą spostrzeganego poziomu ryzyka w pracy zawodowej. Do zbadania poczucia umiejscowienia kontroli oraz poczucia skuteczności własnej użyto kolejno: Skali Człowiek w Pracy oraz Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES (Generalized Self-Efficacy Scale). Badanie przeprowadzone przy pomocy ankiety autorstwa własnego wykazało wpływ podejmowanego ryzyka związanego z pracą wśród badanych dentystek na sposób funkcjonowania zawodowego wyrażający się formą zatrudnienia. Pozostałe zmienne, to znaczy empatia, skłonność do podejmowania ryzyka, poczucie własnej skuteczności i poczucie umiejscowienia kontroli wydają się nie korelować z decyzjami dotyczącymi sposobów zatrudnienia badanych osób.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorStach, Ryszard - 132037 pl
dc.contributor.authorWęgrzyk, Urszulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStach, Ryszard - 132037 pl
dc.contributor.reviewerSikorska, Iwona - 131868 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:34:00Z
dc.date.available2020-07-27T01:34:00Z
dc.date.submitted2016-09-22pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-108880-130511pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214985
dc.languagepolpl
dc.subject.enways of employment, professional functioning, women dentists, empathy, willingness to take risks, sense of self-efficacy, locus of control, Inventory of Vertical Expression, Human at Work Scale, Generalized Self-Efficacy Scale, questionnaire made by the writerpl
dc.subject.plsposoby zatrudnienia, dentystki, sposób funkcjonowania zawodowego, empatia, skłonność do podejmowania ryzyka, poczucie własnej skuteczności, poczucie umiejscowienia kontroli, Kwestionariusz Impulsywności IVE, Skala Człowiek w Pracy, Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES, ankieta własnego autorstwapl
dc.titleObraz sposobów zatrudnienia wśród dentystek.pl
dc.title.alternativePicture of ways of employment in the professional group of women dentists.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this paper is picture of ways of employment in the professional grup of women dentists. The purpose was to investigate whether there exists dependence between mental properties such as empathy, willingness to take risks, sense of self-efficacy, locus of control and the way of professional functioning expressed by form of employment. Hipothesis about impact of mental properties started above on form of employment of women dentists. It was assumed that levels of mental properties in question. The first four chapters discuss the following variables: empathy, willingness to take risks, sense of self-efficacy and locus of control. Definictions, mechanisms, development, function together with some theories are provided. Interactions with some other variables as well as some concepts and related theories are also mentioned. In further parts of the paper, purpose, description, analisis and interpretation of research and research results are presented. 90 women dentists participated in the research. In order to examine the level of empathy and willingness to take risks Inventory of Vertical Expression was used. Addictionally, questionnaire made by the writer was used to examine willingness to take a risks. In order to examine locus of control and sense of self-efficacy respectively Human at Work Scale and Generalized Self-Efficacy Scale were used. Research based on the writer’s questionnaire proved influence of willingness to take risks on the way of dentists professional functioning expressed by form of employment. Other variables: empathy, willingness to take risks, sense of self-efficacy and locus of control do not seem to correlate with decisions about the way of professional functioning.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest obraz sposobów zatrudnienia wśród dentystek. Jej celem było sprawdzenie, czy istnieje zależność pomiędzy właściwościami psychicznymi takimi jak: empatia, skłonność do podejmowania ryzyka, poczucie własnej skuteczności, poczucie umiejscowienia kontroli, a sposobem funkcjonowania zawodowego wyrażającego się formą zatrudnienia. Wysunięto hipotezy o wpływie wyżej wymienionych właściwości psychicznych na formę zatrudnienia dentystek. Założono, że dentystki samozatrudniające się, zatrudnione oraz samozatrudniające się i zatrudnione łącznie będą różnić się poziomem owych właściwości. W pierwszych czterech rozdziałach omówiony został temat zmiennych: empatii, skłonności do podejmowania ryzyka, poczucia umiejscowienia kontroli oraz poczucia skuteczności własnej. Opisano ich definicje, mechanizmy, rozwój, funkcje oraz dotyczące ich teorie. Wspomniano również o interakcjach z innymi zmiennymi, a także o pojęciach i teoriach pokrewnych oraz powiązanych z wymienionymi zmiennymi. W dalszej części pracy znalazły się cel i charakterystyka badań oraz analiza wyników badań i ich interpretacja. W badaniu wzięło udział 90 lekarek dentystek. Do zbadania poziomu empatii oraz skłonności do podejmowania ryzyka wykorzystano Kwestionariusz Impulsywności IVE (Inventory of Vertical Expression). Aby zbadać skłonność do ryzyka użyto również ankiety własnego autorstwa dotyczącą spostrzeganego poziomu ryzyka w pracy zawodowej. Do zbadania poczucia umiejscowienia kontroli oraz poczucia skuteczności własnej użyto kolejno: Skali Człowiek w Pracy oraz Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES (Generalized Self-Efficacy Scale). Badanie przeprowadzone przy pomocy ankiety autorstwa własnego wykazało wpływ podejmowanego ryzyka związanego z pracą wśród badanych dentystek na sposób funkcjonowania zawodowego wyrażający się formą zatrudnienia. Pozostałe zmienne, to znaczy empatia, skłonność do podejmowania ryzyka, poczucie własnej skuteczności i poczucie umiejscowienia kontroli wydają się nie korelować z decyzjami dotyczącymi sposobów zatrudnienia badanych osób.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Stach, Ryszard - 132037
dc.contributor.authorpl
Węgrzyk, Urszula
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stach, Ryszard - 132037
dc.contributor.reviewerpl
Sikorska, Iwona - 131868
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:34:00Z
dc.date.available
2020-07-27T01:34:00Z
dc.date.submittedpl
2016-09-22
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-108880-130511
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214985
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ways of employment, professional functioning, women dentists, empathy, willingness to take risks, sense of self-efficacy, locus of control, Inventory of Vertical Expression, Human at Work Scale, Generalized Self-Efficacy Scale, questionnaire made by the writer
dc.subject.plpl
sposoby zatrudnienia, dentystki, sposób funkcjonowania zawodowego, empatia, skłonność do podejmowania ryzyka, poczucie własnej skuteczności, poczucie umiejscowienia kontroli, Kwestionariusz Impulsywności IVE, Skala Człowiek w Pracy, Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES, ankieta własnego autorstwa
dc.titlepl
Obraz sposobów zatrudnienia wśród dentystek.
dc.title.alternativepl
Picture of ways of employment in the professional group of women dentists.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
3
Katowice
1
Lublin
1
Opole
1
Reda
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available