Specyfika pracy z dziećmi w praktyce ratownika medycznego - wybrane zagadnienia.

licenciate
dc.abstract.enThe work contains information on selected issues related to interpersonal communication and communication with the pediatric patient in the aspect of the work of the paramedic. The form and the most common causes of communication difficulties are mention. The basic rules of contact with sick child and their parents are described and the nature of the contact of a paramedic with children of different ages.pl
dc.abstract.plPraca zawiera wiadomości dotyczące wybranych zagadnień związanych z porozumiewaniem się międzyludzkim oraz z komunikowaniem się z pacjentem pediatrycznym w aspekcie pracy ratownika medycznego. W pracy zostały wymienione formy oraz najczęstsze przyczyny trudności w komunikacji. Opisane zostały podstawowe zasady kontaktu z chorym dzieckiem i jego rodzicami oraz specyfika charakteru kontaktu ratownika medycznego z dziećmi w różnym wieku.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKopański, Zbigniew - 130267 pl
dc.contributor.authorSzumna, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerTwarduś, Krystyna - 133699 pl
dc.contributor.reviewerKopański, Zbigniew - 130267 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:36:25Z
dc.date.available2020-07-27T04:36:25Z
dc.date.submitted2017-07-06pl
dc.fieldofstudyratownictwo medycznepl
dc.identifier.apddiploma-112058-194794pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217724
dc.languagepolpl
dc.subject.enemergency medical services, interpersonal communication, communication with a sick childpl
dc.subject.plratownictwo medyczne, komunikacja interpersonalna, komunikacja z chorym dzieckiempl
dc.titleSpecyfika pracy z dziećmi w praktyce ratownika medycznego - wybrane zagadnienia.pl
dc.title.alternativeSpecificity of working with children in the paramedic practice - selected issues.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work contains information on selected issues related to interpersonal communication and communication with the pediatric patient in the aspect of the work of the paramedic. The form and the most common causes of communication difficulties are mention. The basic rules of contact with sick child and their parents are described and the nature of the contact of a paramedic with children of different ages.
dc.abstract.plpl
Praca zawiera wiadomości dotyczące wybranych zagadnień związanych z porozumiewaniem się międzyludzkim oraz z komunikowaniem się z pacjentem pediatrycznym w aspekcie pracy ratownika medycznego. W pracy zostały wymienione formy oraz najczęstsze przyczyny trudności w komunikacji. Opisane zostały podstawowe zasady kontaktu z chorym dzieckiem i jego rodzicami oraz specyfika charakteru kontaktu ratownika medycznego z dziećmi w różnym wieku.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kopański, Zbigniew - 130267
dc.contributor.authorpl
Szumna, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Twarduś, Krystyna - 133699
dc.contributor.reviewerpl
Kopański, Zbigniew - 130267
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:36:25Z
dc.date.available
2020-07-27T04:36:25Z
dc.date.submittedpl
2017-07-06
dc.fieldofstudypl
ratownictwo medyczne
dc.identifier.apdpl
diploma-112058-194794
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217724
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
emergency medical services, interpersonal communication, communication with a sick child
dc.subject.plpl
ratownictwo medyczne, komunikacja interpersonalna, komunikacja z chorym dzieckiem
dc.titlepl
Specyfika pracy z dziećmi w praktyce ratownika medycznego - wybrane zagadnienia.
dc.title.alternativepl
Specificity of working with children in the paramedic practice - selected issues.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Lublin
7
Poznan
7
Warsaw
6
Wroclaw
6
Kielce
3
Gdynia
2
Bielsko-Biala
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gmina Śrem
1

No access

No Thumbnail Available