Funkcjonowanie poznawcze osób w wieku podeszłym po zabiegu przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej

master
dc.abstract.enThe treatment of cardiovascular diseases, which are among the most common diseases in the world, is developing intensively. Although scientists and specialists have managed to optimize methods, complications still exist, including the psychological aspects. The subject of this thesis is focused on the problems faced by cardiac patients regarding their mental health. The aim of the study was to analyze the influence of transcatheter aortic valve implantation (TAVI) on the cognitive functioning of patients suffering from aortic stenosis. The research has been done at the Department of Interventional Cardiology with the Department of Intensive Cardiac Surgeon at the Specialist Hospital John Paul II. Patients were examined twice: immediately after admission to the hospital and then during a monthly cardiac check.The methods used for the study are: G.Fillenbaum instrumental life assessment scale, EQSD EuroQol Group, Hospital Anxiety and Depression Scale A. Zigmond, R Snaith, 15 Rey Reality Test (RAVLT) A. Rey, Test Digit Symbols on the Intelligence scale D. Wechsler for adults (WAIS-R (PL) D. Wechsler, MMSE (Mini-Mental State Examination) MF Folstein, S Folstein, P McHugh and MoCA (The Montreal Cognitive Assessment) Z.Nasreddine.The analysis of the results allowed me to verify the hypotheses that I made regarding: the impact of TAVI on cognitive functioning, the impact of TAVI on the subjective sense of health and interdependence between age, depression, anxiety, irritability and the functioning of cognitive processes after surgery.Analysis of the obtained results did not statistically confirm the hypotheses, which indicates the lack of impact of the surgery itself on the functioning of psychological aspects.pl
dc.abstract.plLeczenie chorób układu krążenia, które są jednymi z najbardziej powszechnych schorzeń na świecie, intensywnie się rozwija. Choć naukowcy i specjaliści dążą do optymalizacji metod, nie są one wciąż wolne od powikłań, również w aspektach psychologicznych. Tematyka pracy magisterskiej zawiera się w tematyce psychologii zdrowia i poświęcona jest problemom pacjentów kardiologicznych. Celem badań była analiza wpływu zabiegu przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) na funkcjonowanie procesów poznawczych pacjentów chorujących na stenozę aortalną. Badania zostały przeprowadzone w Oddziale Klinicznej Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Pacjenci byli badani dwukrotnie: zaraz po przyjęciu do szpitala, a następnie podczas kontroli kardiologicznej po około miesiąca od zabiegu.Metody użyte do badania to: Skala oceny instrumentalnych czynności życia codziennego G.Fillenbaum, EQSD EuroQol Group, Szpitalna Skala Lęku i Depresji A. Zigmond, R Snaith, Test 15 słów Reya (RAVLT) A. Rey, Test Symbole cyfr ze skali inteligencji D Wechslera dla dorosłych (WAIS-R (PL) D. Wechsler, MMSE (Mini-Mental State Examination) MF. Folstein, S Folstein, P McHugh oraz MoCA (The Montreal Cognitive Assessment) Z.Nasreddine.Analiza wyników pozwoliła na weryfikację postawionych przeze mnie hipotez, które dotyczyły: wpływu zabiegu TAVI na funkcjonowanie procesów poznawczych, wpływu zabiegu TAVI na subiektywne poczucie zdrowia oraz współzależności pomiędzy wiekiem, depresją, lękiem, rozdrażnieniem, a funkcjonowaniem procesów poznawczych po zabiegu. Analiza uzyskanych wyników nie pozwoliła na potwierdzenie postawionych hipotez, co wskazuje na brak wpływu samego zabiegu na funkcjonowanie aspektów psychologicznych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOstrowski, Tadeusz - 102234 pl
dc.contributor.authorKrzykawska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerOstrowski, Tadeusz - 102234 pl
dc.contributor.reviewerSikorska, Iwona - 131868 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T17:24:01Z
dc.date.available2020-07-27T17:24:01Z
dc.date.submitted2018-07-09pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-124784-180348pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229050
dc.languagepolpl
dc.subject.enKEYWORDS: cognitive processes, subjective sense of health, aortic stenosis, transcatheter aortic valve implantation (TAVI), Self-Assessment of Health, TAVI, Elderly Peoplepl
dc.subject.plSŁOWA KLUCZOWE: procesy poznawcze, subiektywne poczucie zdrowia, stenoza aortalna, przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej, TAVI, wiek podeszłypl
dc.titleFunkcjonowanie poznawcze osób w wieku podeszłym po zabiegu przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnejpl
dc.title.alternativeCognitive functioning of elderly people after a Transcatheter Aortic Valve Implantationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The treatment of cardiovascular diseases, which are among the most common diseases in the world, is developing intensively. Although scientists and specialists have managed to optimize methods, complications still exist, including the psychological aspects. The subject of this thesis is focused on the problems faced by cardiac patients regarding their mental health. The aim of the study was to analyze the influence of transcatheter aortic valve implantation (TAVI) on the cognitive functioning of patients suffering from aortic stenosis. The research has been done at the Department of Interventional Cardiology with the Department of Intensive Cardiac Surgeon at the Specialist Hospital John Paul II. Patients were examined twice: immediately after admission to the hospital and then during a monthly cardiac check.The methods used for the study are: G.Fillenbaum instrumental life assessment scale, EQSD EuroQol Group, Hospital Anxiety and Depression Scale A. Zigmond, R Snaith, 15 Rey Reality Test (RAVLT) A. Rey, Test Digit Symbols on the Intelligence scale D. Wechsler for adults (WAIS-R (PL) D. Wechsler, MMSE (Mini-Mental State Examination) MF Folstein, S Folstein, P McHugh and MoCA (The Montreal Cognitive Assessment) Z.Nasreddine.The analysis of the results allowed me to verify the hypotheses that I made regarding: the impact of TAVI on cognitive functioning, the impact of TAVI on the subjective sense of health and interdependence between age, depression, anxiety, irritability and the functioning of cognitive processes after surgery.Analysis of the obtained results did not statistically confirm the hypotheses, which indicates the lack of impact of the surgery itself on the functioning of psychological aspects.
dc.abstract.plpl
Leczenie chorób układu krążenia, które są jednymi z najbardziej powszechnych schorzeń na świecie, intensywnie się rozwija. Choć naukowcy i specjaliści dążą do optymalizacji metod, nie są one wciąż wolne od powikłań, również w aspektach psychologicznych. Tematyka pracy magisterskiej zawiera się w tematyce psychologii zdrowia i poświęcona jest problemom pacjentów kardiologicznych. Celem badań była analiza wpływu zabiegu przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) na funkcjonowanie procesów poznawczych pacjentów chorujących na stenozę aortalną. Badania zostały przeprowadzone w Oddziale Klinicznej Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Pacjenci byli badani dwukrotnie: zaraz po przyjęciu do szpitala, a następnie podczas kontroli kardiologicznej po około miesiąca od zabiegu.Metody użyte do badania to: Skala oceny instrumentalnych czynności życia codziennego G.Fillenbaum, EQSD EuroQol Group, Szpitalna Skala Lęku i Depresji A. Zigmond, R Snaith, Test 15 słów Reya (RAVLT) A. Rey, Test Symbole cyfr ze skali inteligencji D Wechslera dla dorosłych (WAIS-R (PL) D. Wechsler, MMSE (Mini-Mental State Examination) MF. Folstein, S Folstein, P McHugh oraz MoCA (The Montreal Cognitive Assessment) Z.Nasreddine.Analiza wyników pozwoliła na weryfikację postawionych przeze mnie hipotez, które dotyczyły: wpływu zabiegu TAVI na funkcjonowanie procesów poznawczych, wpływu zabiegu TAVI na subiektywne poczucie zdrowia oraz współzależności pomiędzy wiekiem, depresją, lękiem, rozdrażnieniem, a funkcjonowaniem procesów poznawczych po zabiegu. Analiza uzyskanych wyników nie pozwoliła na potwierdzenie postawionych hipotez, co wskazuje na brak wpływu samego zabiegu na funkcjonowanie aspektów psychologicznych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ostrowski, Tadeusz - 102234
dc.contributor.authorpl
Krzykawska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Ostrowski, Tadeusz - 102234
dc.contributor.reviewerpl
Sikorska, Iwona - 131868
dc.date.accessioned
2020-07-27T17:24:01Z
dc.date.available
2020-07-27T17:24:01Z
dc.date.submittedpl
2018-07-09
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-124784-180348
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229050
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
KEYWORDS: cognitive processes, subjective sense of health, aortic stenosis, transcatheter aortic valve implantation (TAVI), Self-Assessment of Health, TAVI, Elderly People
dc.subject.plpl
SŁOWA KLUCZOWE: procesy poznawcze, subiektywne poczucie zdrowia, stenoza aortalna, przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej, TAVI, wiek podeszły
dc.titlepl
Funkcjonowanie poznawcze osób w wieku podeszłym po zabiegu przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej
dc.title.alternativepl
Cognitive functioning of elderly people after a Transcatheter Aortic Valve Implantation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Gliwice
4
Krakow
4
Olsztyn
3
Wroclaw
3
Glucholazy
2
Brześć Kujawski
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available