Próba oceny wpływu warunków meteorologicznych na występowanie zawałów serca w Krakowie

master
dc.abstract.enThe paper attempts to demonstrate the effect of atmospheric pressure systems, air masses and fronts, and air temperature and atmospheric pressure on the number of occurrence of heart attacks and deaths caused by them in Cracow in the years 2002-2010. The study included 3,379 patients with myocardial infarction and 179 deaths caused by them. Medical data derived from the Clinical Department of Cardiology II Clinic of the University Hospital in Cacow, and meteorological data were obtained from the Research Station of the Department of Climatology IGiGP Jagiellonian University in Cracow. Weather conditions may increase the risk of heart attacks, to a lesser extent, may influence the deaths caused by them. Showed a higher incidence of cardiac events during the growth dynamics of atmospheric processes, mainly due to changes in circulation or associated with the change of weather in the front areas.pl
dc.abstract.plW pracy podjęto próbę oceny wpływu układów barycznych, mas powietrznych i frontów atmosferycznych oraz temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego na występowanie zawałów serca i zgonów nimi spowodowanych w Krakowie w latach 2002-2010. Badania objęły 3379 chorych z zawałem serca i 179 przypadków zgonów nimi spowodowanych. Dane medyczne pochodziły z Oddziału Klinicznego II Kliniki Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Natomiast dane meteorologiczne uzyskano ze Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Krakowie. Warunki meteorologiczne mogą zwiększać ryzyko zawałów serca, w mniejszym stopniu mogą wpływać na zgony nimi spowodowane. Wykazano większą częstość zdarzeń kardiologicznych podczas wzrostu dynamiki procesów atmosferycznych, głównie związanych ze zmianą cyrkulacji czy też ze zmianą pogody w strefach frontowych.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.contributor.advisorTwardosz, Józef Robert - 102528 pl
dc.contributor.authorPiętak, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerMatuszko, Dorota - 102530 pl
dc.contributor.reviewerTwardosz, Józef Robert - 102528 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T21:40:35Z
dc.date.available2020-07-23T21:40:35Z
dc.date.submitted2012-10-09pl
dc.fieldofstudygeografia fizycznapl
dc.identifier.apddiploma-63378-78109pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177029
dc.languagepolpl
dc.subject.enweather, heart attacks, deaths, biometeorologypl
dc.subject.plpogoda, zawały serca, zgony, biometeorologiapl
dc.titlePróba oceny wpływu warunków meteorologicznych na występowanie zawałów serca w Krakowiepl
dc.title.alternativeAn attempt to assess the impact of weather conditions on the occurrence heart attacks in Cracowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper attempts to demonstrate the effect of atmospheric pressure systems, air masses and fronts, and air temperature and atmospheric pressure on the number of occurrence of heart attacks and deaths caused by them in Cracow in the years 2002-2010. The study included 3,379 patients with myocardial infarction and 179 deaths caused by them. Medical data derived from the Clinical Department of Cardiology II Clinic of the University Hospital in Cacow, and meteorological data were obtained from the Research Station of the Department of Climatology IGiGP Jagiellonian University in Cracow. Weather conditions may increase the risk of heart attacks, to a lesser extent, may influence the deaths caused by them. Showed a higher incidence of cardiac events during the growth dynamics of atmospheric processes, mainly due to changes in circulation or associated with the change of weather in the front areas.
dc.abstract.plpl
W pracy podjęto próbę oceny wpływu układów barycznych, mas powietrznych i frontów atmosferycznych oraz temperatury powietrza i ciśnienia atmosferycznego na występowanie zawałów serca i zgonów nimi spowodowanych w Krakowie w latach 2002-2010. Badania objęły 3379 chorych z zawałem serca i 179 przypadków zgonów nimi spowodowanych. Dane medyczne pochodziły z Oddziału Klinicznego II Kliniki Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Natomiast dane meteorologiczne uzyskano ze Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Krakowie. Warunki meteorologiczne mogą zwiększać ryzyko zawałów serca, w mniejszym stopniu mogą wpływać na zgony nimi spowodowane. Wykazano większą częstość zdarzeń kardiologicznych podczas wzrostu dynamiki procesów atmosferycznych, głównie związanych ze zmianą cyrkulacji czy też ze zmianą pogody w strefach frontowych.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.contributor.advisorpl
Twardosz, Józef Robert - 102528
dc.contributor.authorpl
Piętak, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Matuszko, Dorota - 102530
dc.contributor.reviewerpl
Twardosz, Józef Robert - 102528
dc.date.accessioned
2020-07-23T21:40:35Z
dc.date.available
2020-07-23T21:40:35Z
dc.date.submittedpl
2012-10-09
dc.fieldofstudypl
geografia fizyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-63378-78109
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177029
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
weather, heart attacks, deaths, biometeorology
dc.subject.plpl
pogoda, zawały serca, zgony, biometeorologia
dc.titlepl
Próba oceny wpływu warunków meteorologicznych na występowanie zawałów serca w Krakowie
dc.title.alternativepl
An attempt to assess the impact of weather conditions on the occurrence heart attacks in Cracow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Krakow
1
Krosno
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available