Badanie wpływu inkorporacji trwałych zanieczyszczeń organicznych do modelowych błon grzybiczych na ich oddziaływanie z fosfolipazami

master
dc.abstract.enLipid Langmuir monolayers were applied as models of fungal plasma membranes in the studies of the effects of the incorporation of selected persistent organic pollutants (POP) to such membranes on the activity of phospholipases. The studies were aimed at the better understanding of bioaugmentation, that is the inoculation to the polluted soils selected POP-degrading microorganisms.In the introductory part the following issues were covered: POP-contamination of soils, POP-concerning international legislation, POP fungal degradation and POP accumulation in fungal membranes. Two multicomponent models were applied and the selected POPs: benzo[a]pyrene, endosulfan and two polychlorinated biphenyls were incorporated therein. The effects of POP incorporation on physical properties of the model membranes were characterized, then the studies of the susceptibility of these membranes to the action of phospholipases C and A1 were performed. It was proved that polychlorinated POPs slightly affect the activity of the phospholipases. It is beneficial from the bioaugmentation viewpoint, as it facilitates fast remodeling of the membrane phospholipid content after POP incorporation. However, benzo[a]pyrene significantly condensed the membranes and improved their resistance to the action of phospholipases. Thus, it can be inferred that selected POPs can be a special challenge for bioaugmentation.pl
dc.abstract.plW badaniach referowanych w niniejszej pracy magisterskiej zastosowano lipidowe monowarstwy Langmuira jako modele błon grzybiczych i przebadano wpływ inkorporacji trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) do takich membran na aktywność fosfolipaz. Badania dotyczyły lepszego zrozumienia zjawisk zachodzących w procesie bioaugmentacji polegającym na wprowadzeniu do skażonych gleb wybranych mikroorganizmów degradujących TZO. W części literaturowej omówiono: skażenie gleb TZO, międzynarodowe prawodawstwo ich dotyczące, degradację TZO prowadzoną przez grzyby nieligninolityczne oraz problemy związane z gromadzeniem się TZO w błonach. Zastosowano dwa wieloskładnikowe układy modelowe i wbudowywano do nich wybrane TZO: bezno[a]piren, endosulfan oraz dwa polichlorowane bifenyle. Po scharakteryzowaniu wpływu inkorporacji badanych TZO na właściwości fizyczne badanych membran przebadano ich podatność na działanie fosfolipaz C i A1. Badania dowiodły, że zastosowane polichlorowane TZO w niewielkim stopniu wpływają na aktywność fosfolipaz. Z punktu widzenia bioaugmentacj jest to korzystne, gdyż umożliwia szybkie remodelowanie składu fosfolipidowego membrany w odpowiedzi na inkorporację TZO. Jednakże benzo[a]piren znacznie zwiększał kondensację modelowych membran oraz ich oporność na działanie fosfolipaz, co pokazuje, że niektóre TZO mogą być szczególnym wyzwaniem podczas bioaugmentacji.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorBroniatowski, Marcin - 127429 pl
dc.contributor.authorMłyńczak, Majapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerMach, Marzenapl
dc.contributor.reviewerBroniatowski, Marcin - 127429 pl
dc.date.accessioned2022-07-07T21:34:04Z
dc.date.available2022-07-07T21:34:04Z
dc.date.submitted2022-07-07pl
dc.fieldofstudyochrona środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-155047-295472pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295195
dc.languagepolpl
dc.subject.enLangmuir monolayers; Model fungal membranes; Persistent organic pollutants; Phospholipasespl
dc.subject.plMonowarstwy Langmuira; Modelowe błony grzybicze; Trwałe zanieczyszczenia organiczne; Fosfolipazypl
dc.titleBadanie wpływu inkorporacji trwałych zanieczyszczeń organicznych do modelowych błon grzybiczych na ich oddziaływanie z fosfolipazamipl
dc.title.alternativeStudy of the impact of incorporation of persistent organic pollutants into model fungal membranes on their interaction with phospholipasespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Lipid Langmuir monolayers were applied as models of fungal plasma membranes in the studies of the effects of the incorporation of selected persistent organic pollutants (POP) to such membranes on the activity of phospholipases. The studies were aimed at the better understanding of bioaugmentation, that is the inoculation to the polluted soils selected POP-degrading microorganisms.In the introductory part the following issues were covered: POP-contamination of soils, POP-concerning international legislation, POP fungal degradation and POP accumulation in fungal membranes. Two multicomponent models were applied and the selected POPs: benzo[a]pyrene, endosulfan and two polychlorinated biphenyls were incorporated therein. The effects of POP incorporation on physical properties of the model membranes were characterized, then the studies of the susceptibility of these membranes to the action of phospholipases C and A1 were performed. It was proved that polychlorinated POPs slightly affect the activity of the phospholipases. It is beneficial from the bioaugmentation viewpoint, as it facilitates fast remodeling of the membrane phospholipid content after POP incorporation. However, benzo[a]pyrene significantly condensed the membranes and improved their resistance to the action of phospholipases. Thus, it can be inferred that selected POPs can be a special challenge for bioaugmentation.
dc.abstract.plpl
W badaniach referowanych w niniejszej pracy magisterskiej zastosowano lipidowe monowarstwy Langmuira jako modele błon grzybiczych i przebadano wpływ inkorporacji trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) do takich membran na aktywność fosfolipaz. Badania dotyczyły lepszego zrozumienia zjawisk zachodzących w procesie bioaugmentacji polegającym na wprowadzeniu do skażonych gleb wybranych mikroorganizmów degradujących TZO. W części literaturowej omówiono: skażenie gleb TZO, międzynarodowe prawodawstwo ich dotyczące, degradację TZO prowadzoną przez grzyby nieligninolityczne oraz problemy związane z gromadzeniem się TZO w błonach. Zastosowano dwa wieloskładnikowe układy modelowe i wbudowywano do nich wybrane TZO: bezno[a]piren, endosulfan oraz dwa polichlorowane bifenyle. Po scharakteryzowaniu wpływu inkorporacji badanych TZO na właściwości fizyczne badanych membran przebadano ich podatność na działanie fosfolipaz C i A1. Badania dowiodły, że zastosowane polichlorowane TZO w niewielkim stopniu wpływają na aktywność fosfolipaz. Z punktu widzenia bioaugmentacj jest to korzystne, gdyż umożliwia szybkie remodelowanie składu fosfolipidowego membrany w odpowiedzi na inkorporację TZO. Jednakże benzo[a]piren znacznie zwiększał kondensację modelowych membran oraz ich oporność na działanie fosfolipaz, co pokazuje, że niektóre TZO mogą być szczególnym wyzwaniem podczas bioaugmentacji.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Broniatowski, Marcin - 127429
dc.contributor.authorpl
Młyńczak, Maja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Mach, Marzena
dc.contributor.reviewerpl
Broniatowski, Marcin - 127429
dc.date.accessioned
2022-07-07T21:34:04Z
dc.date.available
2022-07-07T21:34:04Z
dc.date.submittedpl
2022-07-07
dc.fieldofstudypl
ochrona środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-155047-295472
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295195
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Langmuir monolayers; Model fungal membranes; Persistent organic pollutants; Phospholipases
dc.subject.plpl
Monowarstwy Langmuira; Modelowe błony grzybicze; Trwałe zanieczyszczenia organiczne; Fosfolipazy
dc.titlepl
Badanie wpływu inkorporacji trwałych zanieczyszczeń organicznych do modelowych błon grzybiczych na ich oddziaływanie z fosfolipazami
dc.title.alternativepl
Study of the impact of incorporation of persistent organic pollutants into model fungal membranes on their interaction with phospholipases
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections