Przyczyny wypalenia zawodowego w grupie zawodowej pielęgniarek.

licenciate
dc.abstract.enThis paper aims to identify the main determinants influencing the occurrence of burnout syndrome in the professional group of nurses. The paper contains an analysis of own research conducted on a group of 150 respondents. Some of the research comes from the dialysis facility, most of it was collected by placing the survey in social media. The topics discussed also include human resources management, description and specificity of medical professions. The obtained results indicate that the main reason for burnout is being overloaded with a large number of duties.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca ma na celu określenie głównych determinant wpływających na występowanie syndromu wypalenia zawodowego w grupie zawodowej pielęgniarek. W pracy zawarta jest analiza badań własnych przeprowadzonych na grupie 150 respondentów. Część badań pochodzi ze stacji dializ, większość została zebrana przez umieszczenie ankiety w mediach społecznościowych. Poruszane tematy to również m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, opis oraz specyfika zawodów medycznych. Uzyskane wyniki wskazują jako główną przyczynę wypalenia zawodowego przeciążenie dużą ilością obowiązków.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTutko, Marta - 161487 pl
dc.contributor.authorRodak, Magdapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTutko, Marta - 161487 pl
dc.contributor.reviewerDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:06:48Z
dc.date.available2020-07-27T23:06:48Z
dc.date.submitted2019-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-131686-226297pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234304
dc.languagepolpl
dc.subject.enburnout- professional burnout- human resources management- medical professions- health servicepl
dc.subject.plwypalenie- wypalenie zawodowe- zarządzanie zasobami ludzkimi- zawody medyczne- służba zdrowiapl
dc.titlePrzyczyny wypalenia zawodowego w grupie zawodowej pielęgniarek.pl
dc.title.alternativeReasons for burnout in the professional group of nurses.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper aims to identify the main determinants influencing the occurrence of burnout syndrome in the professional group of nurses. The paper contains an analysis of own research conducted on a group of 150 respondents. Some of the research comes from the dialysis facility, most of it was collected by placing the survey in social media. The topics discussed also include human resources management, description and specificity of medical professions. The obtained results indicate that the main reason for burnout is being overloaded with a large number of duties.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca ma na celu określenie głównych determinant wpływających na występowanie syndromu wypalenia zawodowego w grupie zawodowej pielęgniarek. W pracy zawarta jest analiza badań własnych przeprowadzonych na grupie 150 respondentów. Część badań pochodzi ze stacji dializ, większość została zebrana przez umieszczenie ankiety w mediach społecznościowych. Poruszane tematy to również m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, opis oraz specyfika zawodów medycznych. Uzyskane wyniki wskazują jako główną przyczynę wypalenia zawodowego przeciążenie dużą ilością obowiązków.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tutko, Marta - 161487
dc.contributor.authorpl
Rodak, Magda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Tutko, Marta - 161487
dc.contributor.reviewerpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:06:48Z
dc.date.available
2020-07-27T23:06:48Z
dc.date.submittedpl
2019-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-131686-226297
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234304
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
burnout- professional burnout- human resources management- medical professions- health service
dc.subject.plpl
wypalenie- wypalenie zawodowe- zarządzanie zasobami ludzkimi- zawody medyczne- służba zdrowia
dc.titlepl
Przyczyny wypalenia zawodowego w grupie zawodowej pielęgniarek.
dc.title.alternativepl
Reasons for burnout in the professional group of nurses.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
92
Views per month
Views per city
Warsaw
25
Krakow
9
Wroclaw
6
Gorlice
4
Bialystok
3
Katowice
3
Łęgajny
3
Gdansk
2
Kielce
2
Lodz
2

No access

No Thumbnail Available