Pozamilitarne aspekty zaangażowania Rzeczpospolitej w misję stabilizacyjną w Iraku

master
dc.abstract.en"Chapter I" focuses on the internal situation in Iraq. Some aspects of Saddam Hussein reign , which had an impact on the state of society, the economy and infrastructure of the country, are shown. The following sections present the process of selection of the new, democratic authorities, as well as public attitudes towards the coalition forces and the involvement of the West. All these elements create the necessary background and allow to understand the processes affecting the operation of Polish entities."Chapter II" is devoted to the bilateral political and economic relations between Republic of Poland and the Republic of Iraq. To emphasize good pre-conditions of the cooperation, the interaction before 2003 were briefly described. The next section focuses on the analysis of the contribution of Poles in the formation of the new Iraqi administration, mutual visits, issue of Iraqi debt and development aid. In the section devoted to the economic issues, the compilation of Polish plans and hope to participate in the reconstruction of Iraq with the actual results was made."Chapter III" focuses on the activities aimed directly to the Iraqi society. The mechanism of civil-military cooperation is explained, as well as detailed actions of polish CIMIC unit. The contribution of Polish soldiers and civilians in the reconstruction of central-southern zone and improvement of the lives of Iraqi people inhabiting it is underlined.pl
dc.abstract.plW rozdziale I omowiona została sytuacja wewnętrzna w Iraku. Ukazane zostaną wybrane aspekty rządow Saddama Husajna, ktore wypłynęły na stan społeczeństwa,gospodarki i infrastruktury kraju w dniu przejęcia rządow przez władze okupacyjne. W kolejnych podrozdziałach zostanie przedstawiony proces wyboru nowych,demokratycznych władz, a także nastawienie opinii publicznej wobec wojsk koalicyjnych i zaangażowania Zachodu. Wszystkie te elementy stworzą, niezbędne dla zbadania polskich poczynań, tło i pozwolą zrozumieć, jakie procesy wpływały na działania polskich podmiotow.Rozdział II poświęcony został dwustronnym stosunkom politycznym i gospodarczym Polski i Iraku. Aby podkreślić wstępnie korzystne warunki wspołpracy,krotko opisane zostały wzajemne kontakty sprzed 2003 roku. W dalszej części rozdziału skupiono się na analizie wkładu Polakow w tworzenie nowej irackiej administracji,wzajemnych wizyt politycznych, kwestii irackiego zadłużenia i pomocy rozwojowej.Natomiast w podrozdziale poświęconym kwestiom gospodarczym, polskie plany i nadzieję na udział w odbudowie Iraku zostały zestawione z rzeczywistymi rezultatami.Nakreślona została także rola, jaką w tej kwestii przypisać trzeba Stanom Zjednoczonym.Rozdział III skupia się na działaniach polskich skierowanych bezpośrednio do irackiego społeczeństwa. Wyjaśniony zostaje mechanizm funkcjonowania wspołpracycywilno-wojskowej, a szczegołowemu omowieniu poddane zostają działania polskiej jednostki CIMIC. Podkreślony zostaje wkład polskich żołnierzy i cywilow w odbudowę strefy centralno-południowej oraz poprawę życia zamieszkujących ją Irakijczykow. Jednym z aspektow tych starań jest także, niesiona przez polskie podmioty pozarządowe,działalność humanitarna.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGłogowski, Aleksander - 128073 pl
dc.contributor.authorGwizdała, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerCzajkowski, Marek - 101092 pl
dc.contributor.reviewerGłogowski, Aleksander - 128073 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:42:27Z
dc.date.available2020-07-26T18:42:27Z
dc.date.submitted2015-10-26pl
dc.fieldofstudystudia strategicznepl
dc.identifier.apddiploma-101606-130224pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208594
dc.languagepolpl
dc.subject.enIraq, Poland, the Polish-Iraqi relations, Polish participation in the stabilization mission in Iraq, the stabilization mission in Iraq, CIMIC, Polish humanitarian aid, the reconstruction of Iraq, Polish-Arab relations, Polish relations with Iraq 2003-2008pl
dc.subject.plIrak, Polska, stosunki polsko-irackie, polski udział w misji stabilizacyjnej w Iraku, misja stabilizacyjna w Iraku, CIMIC, polska pomoc humanitarna, odbudowa Iraku, stosunki polsko-arabskie, stosunki Polski z Irakiem 2003-2008pl
dc.titlePozamilitarne aspekty zaangażowania Rzeczpospolitej w misję stabilizacyjną w Irakupl
dc.title.alternativeNon-military aspects of the involvement of the Republic of Poland in the stabilization mission in Iraqpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
"Chapter I" focuses on the internal situation in Iraq. Some aspects of Saddam Hussein reign , which had an impact on the state of society, the economy and infrastructure of the country, are shown. The following sections present the process of selection of the new, democratic authorities, as well as public attitudes towards the coalition forces and the involvement of the West. All these elements create the necessary background and allow to understand the processes affecting the operation of Polish entities."Chapter II" is devoted to the bilateral political and economic relations between Republic of Poland and the Republic of Iraq. To emphasize good pre-conditions of the cooperation, the interaction before 2003 were briefly described. The next section focuses on the analysis of the contribution of Poles in the formation of the new Iraqi administration, mutual visits, issue of Iraqi debt and development aid. In the section devoted to the economic issues, the compilation of Polish plans and hope to participate in the reconstruction of Iraq with the actual results was made."Chapter III" focuses on the activities aimed directly to the Iraqi society. The mechanism of civil-military cooperation is explained, as well as detailed actions of polish CIMIC unit. The contribution of Polish soldiers and civilians in the reconstruction of central-southern zone and improvement of the lives of Iraqi people inhabiting it is underlined.
dc.abstract.plpl
W rozdziale I omowiona została sytuacja wewnętrzna w Iraku. Ukazane zostaną wybrane aspekty rządow Saddama Husajna, ktore wypłynęły na stan społeczeństwa,gospodarki i infrastruktury kraju w dniu przejęcia rządow przez władze okupacyjne. W kolejnych podrozdziałach zostanie przedstawiony proces wyboru nowych,demokratycznych władz, a także nastawienie opinii publicznej wobec wojsk koalicyjnych i zaangażowania Zachodu. Wszystkie te elementy stworzą, niezbędne dla zbadania polskich poczynań, tło i pozwolą zrozumieć, jakie procesy wpływały na działania polskich podmiotow.Rozdział II poświęcony został dwustronnym stosunkom politycznym i gospodarczym Polski i Iraku. Aby podkreślić wstępnie korzystne warunki wspołpracy,krotko opisane zostały wzajemne kontakty sprzed 2003 roku. W dalszej części rozdziału skupiono się na analizie wkładu Polakow w tworzenie nowej irackiej administracji,wzajemnych wizyt politycznych, kwestii irackiego zadłużenia i pomocy rozwojowej.Natomiast w podrozdziale poświęconym kwestiom gospodarczym, polskie plany i nadzieję na udział w odbudowie Iraku zostały zestawione z rzeczywistymi rezultatami.Nakreślona została także rola, jaką w tej kwestii przypisać trzeba Stanom Zjednoczonym.Rozdział III skupia się na działaniach polskich skierowanych bezpośrednio do irackiego społeczeństwa. Wyjaśniony zostaje mechanizm funkcjonowania wspołpracycywilno-wojskowej, a szczegołowemu omowieniu poddane zostają działania polskiej jednostki CIMIC. Podkreślony zostaje wkład polskich żołnierzy i cywilow w odbudowę strefy centralno-południowej oraz poprawę życia zamieszkujących ją Irakijczykow. Jednym z aspektow tych starań jest także, niesiona przez polskie podmioty pozarządowe,działalność humanitarna.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Głogowski, Aleksander - 128073
dc.contributor.authorpl
Gwizdała, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Czajkowski, Marek - 101092
dc.contributor.reviewerpl
Głogowski, Aleksander - 128073
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:42:27Z
dc.date.available
2020-07-26T18:42:27Z
dc.date.submittedpl
2015-10-26
dc.fieldofstudypl
studia strategiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-101606-130224
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208594
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Iraq, Poland, the Polish-Iraqi relations, Polish participation in the stabilization mission in Iraq, the stabilization mission in Iraq, CIMIC, Polish humanitarian aid, the reconstruction of Iraq, Polish-Arab relations, Polish relations with Iraq 2003-2008
dc.subject.plpl
Irak, Polska, stosunki polsko-irackie, polski udział w misji stabilizacyjnej w Iraku, misja stabilizacyjna w Iraku, CIMIC, polska pomoc humanitarna, odbudowa Iraku, stosunki polsko-arabskie, stosunki Polski z Irakiem 2003-2008
dc.titlepl
Pozamilitarne aspekty zaangażowania Rzeczpospolitej w misję stabilizacyjną w Iraku
dc.title.alternativepl
Non-military aspects of the involvement of the Republic of Poland in the stabilization mission in Iraq
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
7
Dublin
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available