Niedozwolony doping zagrożeniem dla bezpieczeństwa w sporcie

master
dc.abstract.enThe aim of this work is to show all kinds of danger resulting from stimulant use, as well as its ethic analysis. In his work, the author tries to explain the notion of sports event and refers to consecutive stages that shape professional sport. It also discuss in details the most popular kinds of stimulants together with the most far-famed examples of their use. The research goal of this work is to check the motivation that lead athletes to use doping. The author considers also whether sports ethic really exists, and whether the system of penalties for its break is adequate to the athlete’s misconduct. The research conducted for the purposes of this work, as well as formulated hypotheses confirmed the research goal. A vast majority of athletes that use doping do not take its far-reaching consequences into consideration. The desire for success seems to be more important for them than their own health. In this work the author also confirmed the hypothesis that people know a lot about doping, yet they claim that there is no efficient way to fight with doping.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest pokazanie wszystkich zagrożeń płynących ze stosowania niedozwolonego dopingu oraz jego analiza etyczna. Autor w swojej pracy przedstawił czym jest widowisko sportowe. Nawiązał także, do kolejnych etapów kształtowania się profesjonalnego sportu. W pracy szczegółowo omówiono najbardziej znane środki dopingu, oraz opisano najgłośniejsze przypadki jego stosowania. Celem badawczym pracy było sprawdzenie motywów jakim kierują się sportowcy zażywający doping. Autor sprawdził również, czy istnieje coś takiego jak etyka w sporcie i czy system kar ją naruszający jest adekwatny do przewinienia. Badania przeprowadzone na potrzeby pracy jak również sformułowane hipotezy badawcze potwierdziły cel badawczy pracy. Duża część sportowców sięga po doping nie zważając na konsekwencję. Chęć odniesienia sukcesu jest ważniejsza niż ich własne zdrowie. Jednocześnie autor potwierdził hipotezę, że społeczeństwo wie bardzo dużo na temat dopingu, jednak uważają oni, że nie ma sposobu na skuteczną walkę z dopingiem.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZawartka, Marekpl
dc.contributor.authorCiuba, Sławomirpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:54:43Z
dc.date.available2020-07-27T02:54:43Z
dc.date.submitted2016-10-19pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-110219-186383pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216230
dc.languagepolpl
dc.subject.enDOPING - ETHICS - FAIR PLAY- SPORTpl
dc.subject.plDOPING - ETYKA - FAIR PLAY - SPORTpl
dc.titleNiedozwolony doping zagrożeniem dla bezpieczeństwa w sporciepl
dc.title.alternativeIllegal doping as danger for sport securitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work is to show all kinds of danger resulting from stimulant use, as well as its ethic analysis. In his work, the author tries to explain the notion of sports event and refers to consecutive stages that shape professional sport. It also discuss in details the most popular kinds of stimulants together with the most far-famed examples of their use. The research goal of this work is to check the motivation that lead athletes to use doping. The author considers also whether sports ethic really exists, and whether the system of penalties for its break is adequate to the athlete’s misconduct. The research conducted for the purposes of this work, as well as formulated hypotheses confirmed the research goal. A vast majority of athletes that use doping do not take its far-reaching consequences into consideration. The desire for success seems to be more important for them than their own health. In this work the author also confirmed the hypothesis that people know a lot about doping, yet they claim that there is no efficient way to fight with doping.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest pokazanie wszystkich zagrożeń płynących ze stosowania niedozwolonego dopingu oraz jego analiza etyczna. Autor w swojej pracy przedstawił czym jest widowisko sportowe. Nawiązał także, do kolejnych etapów kształtowania się profesjonalnego sportu. W pracy szczegółowo omówiono najbardziej znane środki dopingu, oraz opisano najgłośniejsze przypadki jego stosowania. Celem badawczym pracy było sprawdzenie motywów jakim kierują się sportowcy zażywający doping. Autor sprawdził również, czy istnieje coś takiego jak etyka w sporcie i czy system kar ją naruszający jest adekwatny do przewinienia. Badania przeprowadzone na potrzeby pracy jak również sformułowane hipotezy badawcze potwierdziły cel badawczy pracy. Duża część sportowców sięga po doping nie zważając na konsekwencję. Chęć odniesienia sukcesu jest ważniejsza niż ich własne zdrowie. Jednocześnie autor potwierdził hipotezę, że społeczeństwo wie bardzo dużo na temat dopingu, jednak uważają oni, że nie ma sposobu na skuteczną walkę z dopingiem.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zawartka, Marek
dc.contributor.authorpl
Ciuba, Sławomir
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:54:43Z
dc.date.available
2020-07-27T02:54:43Z
dc.date.submittedpl
2016-10-19
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-110219-186383
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216230
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
DOPING - ETHICS - FAIR PLAY- SPORT
dc.subject.plpl
DOPING - ETYKA - FAIR PLAY - SPORT
dc.titlepl
Niedozwolony doping zagrożeniem dla bezpieczeństwa w sporcie
dc.title.alternativepl
Illegal doping as danger for sport security
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
81
Views per month
Views per city
Gdansk
10
Warsaw
9
Gdynia
7
Krakow
7
Poznan
5
Wroclaw
4
Gieraltowice
3
Sosnowiec
3
Zabrze
3
Dubiecko
2

No access

No Thumbnail Available