Comparing the business model of Tesla and Ford

master
dc.abstract.enIn practice business models are significant and possibly one of the most widely discussed and yet least understood terminologies in the business world (Teece 2010). Business models are not well explored or defined in the literature, but within the last few years, they have a focus on approaching the business model dynamically been emphasized. This has though not solved the problem of understanding interrelations between the business model and success. The case study of this research emphasizes a need for a business model for any corporate. Companies create, define, and innovate their models subconsciously from the start of business. This case study research escalates the level of achievement and success of the company and how they act in the critical time according to their business model and would like to mention that how strategies are crucial for the company’s being.pl
dc.abstract.plW praktyce modele biznesowe są znaczącymi i być może jedną z najczęściej dyskutowanych i najmniej rozumianych terminologii w świecie biznesu (Teece 2010). Modele biznesowe nie są dobrze zbadane ani zdefiniowane w literaturze, ale w ciągu ostatnich kilku lat kładziono nacisk na dynamiczne podejście do modelu biznesowego. Nie rozwiązało to jednak problemu zrozumienia zależności między modelem biznesowym a sukcesem. Studium przypadku tego badania podkreśla potrzebę modelu biznesowego dla każdej firmy. Firmy tworzą, definiują i unowocześniają swoje modele podświadomie od samego początku działalności. To studium przypadku eskaluje poziom osiągnięć i sukcesu firmy oraz sposób, w jaki działa ona w krytycznym czasie zgodnie z jej modelem biznesowym i chciałbym wspomnieć, że strategie są kluczowe dla istnienia firmy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzakon, Wojciechpl
dc.contributor.authorGhavidel, Fatemehpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerCzakon, Wojciechpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T19:15:39Z
dc.date.available2020-10-20T19:15:39Z
dc.date.submitted2020-10-08pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyBusiness and Finance Managementpl
dc.identifier.apddiploma-141010-266414pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249099
dc.languageengpl
dc.subject.enBusiness model – Canvas - customer relationship - distribution channels - customer segments - value propositions - key resources - key activities – partners - cost structure - revenue streams – Tesla – Fordpl
dc.subject.plModel biznesowy - płótno - relacje z klientami - kanały dystrybucji - segmenty klientów - propozycje wartości - kluczowe zasoby - kluczowe działania - partnerzy - struktura kosztów - strumienie przychodów - Tesla - Fordpl
dc.titleComparing the business model of Tesla and Fordpl
dc.title.alternativePorównanie modelu biznesowego Tesli i Fordapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In practice business models are significant and possibly one of the most widely discussed and yet least understood terminologies in the business world (Teece 2010). Business models are not well explored or defined in the literature, but within the last few years, they have a focus on approaching the business model dynamically been emphasized. This has though not solved the problem of understanding interrelations between the business model and success. The case study of this research emphasizes a need for a business model for any corporate. Companies create, define, and innovate their models subconsciously from the start of business. This case study research escalates the level of achievement and success of the company and how they act in the critical time according to their business model and would like to mention that how strategies are crucial for the company’s being.
dc.abstract.plpl
W praktyce modele biznesowe są znaczącymi i być może jedną z najczęściej dyskutowanych i najmniej rozumianych terminologii w świecie biznesu (Teece 2010). Modele biznesowe nie są dobrze zbadane ani zdefiniowane w literaturze, ale w ciągu ostatnich kilku lat kładziono nacisk na dynamiczne podejście do modelu biznesowego. Nie rozwiązało to jednak problemu zrozumienia zależności między modelem biznesowym a sukcesem. Studium przypadku tego badania podkreśla potrzebę modelu biznesowego dla każdej firmy. Firmy tworzą, definiują i unowocześniają swoje modele podświadomie od samego początku działalności. To studium przypadku eskaluje poziom osiągnięć i sukcesu firmy oraz sposób, w jaki działa ona w krytycznym czasie zgodnie z jej modelem biznesowym i chciałbym wspomnieć, że strategie są kluczowe dla istnienia firmy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czakon, Wojciech
dc.contributor.authorpl
Ghavidel, Fatemeh
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Czakon, Wojciech
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.date.accessioned
2020-10-20T19:15:39Z
dc.date.available
2020-10-20T19:15:39Z
dc.date.submittedpl
2020-10-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
Business and Finance Management
dc.identifier.apdpl
diploma-141010-266414
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249099
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Business model – Canvas - customer relationship - distribution channels - customer segments - value propositions - key resources - key activities – partners - cost structure - revenue streams – Tesla – Ford
dc.subject.plpl
Model biznesowy - płótno - relacje z klientami - kanały dystrybucji - segmenty klientów - propozycje wartości - kluczowe zasoby - kluczowe działania - partnerzy - struktura kosztów - strumienie przychodów - Tesla - Ford
dc.titlepl
Comparing the business model of Tesla and Ford
dc.title.alternativepl
Porównanie modelu biznesowego Tesli i Forda
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
199
Views per month
Views per city
Huddersfield
11
Brisbane
6
Manchester
6
Warsaw
6
Edinburgh
5
Richardson
5
Tappahannock
5
Birmingham
4
Bydgoszcz
4
La Paz
4

No access

No Thumbnail Available