Sekurytyzacja wierzytelności bankowych z udziałem funduszu sekurytyzacyjnego.

master
dc.abstract.enThis master’s thesis concerns the subject of securitization of debt when securitization fund issues investment certificates in order to accumulate funds for the acquisition of debt or of the rights to income from specific debts. Due to the binding force of the Act of Investment Funds, the thesis concerns the rules for operation of securitization fund. The thesis may be divided into four chapters in which are presented: general rules, structure of the securitization fund, contracts in securitization and legal nature of investment certificates.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca prezentuje temat sekurytyzacji wierzytelności bankowych z udziałem funduszu sekurytyzacyjnego emitującego certyfikaty inwestycyjne w celu zebrania środków na nabycie wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Ze względu na obowiązywanie już 8 lat ustawy o funduszach inwestycyjnych, praca skupia się na rozwiązaniach stanowiących ułatwienie prowadzenia sekurytyzacji w takiej formie. Pracę podzielono na 4 rozdziały, przedstawiające kolejno zagadnienia ogólne, konstrukcję prawną funduszu sekurytyzacyjnego, umowy w sekurytyzacji oraz charakter prawny certyfikatów inwestycyjnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPyzioł, Wojciech - 131606 pl
dc.contributor.authorDynak, Damianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSuliński, Grzegorz - 132160 pl
dc.contributor.reviewerPyzioł, Wojciech - 131606 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:43:35Z
dc.date.available2020-07-24T13:43:35Z
dc.date.submitted2012-12-19pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-72351-78104pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185349
dc.languagepolpl
dc.subject.ensecuritization, securitization fund, investement certificatespl
dc.subject.plsekurytyzacja, fundusz sekurytyzacyjny, certyfikat inwestycyjnypl
dc.titleSekurytyzacja wierzytelności bankowych z udziałem funduszu sekurytyzacyjnego.pl
dc.title.alternativeSecuritization fund in securitization of debt.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master’s thesis concerns the subject of securitization of debt when securitization fund issues investment certificates in order to accumulate funds for the acquisition of debt or of the rights to income from specific debts. Due to the binding force of the Act of Investment Funds, the thesis concerns the rules for operation of securitization fund. The thesis may be divided into four chapters in which are presented: general rules, structure of the securitization fund, contracts in securitization and legal nature of investment certificates.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca prezentuje temat sekurytyzacji wierzytelności bankowych z udziałem funduszu sekurytyzacyjnego emitującego certyfikaty inwestycyjne w celu zebrania środków na nabycie wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Ze względu na obowiązywanie już 8 lat ustawy o funduszach inwestycyjnych, praca skupia się na rozwiązaniach stanowiących ułatwienie prowadzenia sekurytyzacji w takiej formie. Pracę podzielono na 4 rozdziały, przedstawiające kolejno zagadnienia ogólne, konstrukcję prawną funduszu sekurytyzacyjnego, umowy w sekurytyzacji oraz charakter prawny certyfikatów inwestycyjnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pyzioł, Wojciech - 131606
dc.contributor.authorpl
Dynak, Damian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Suliński, Grzegorz - 132160
dc.contributor.reviewerpl
Pyzioł, Wojciech - 131606
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:43:35Z
dc.date.available
2020-07-24T13:43:35Z
dc.date.submittedpl
2012-12-19
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-72351-78104
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185349
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
securitization, securitization fund, investement certificates
dc.subject.plpl
sekurytyzacja, fundusz sekurytyzacyjny, certyfikat inwestycyjny
dc.titlepl
Sekurytyzacja wierzytelności bankowych z udziałem funduszu sekurytyzacyjnego.
dc.title.alternativepl
Securitization fund in securitization of debt.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available