Cyfryzacja w administracji publicznej

licenciate
dc.abstract.enThe theme of the thesis is the informatization of public administration. The text contains basic issues related to the foundations of digitization of public space such as: information society, e-government. The thesis presents a legal principles of digitization in Poland and fundamental principles connected with the functioning of electronic administration. An important element of the work is the description of the Electronic Platform of Public Administration Services (e-PUAP) and the issues that make it possible to operate this system legally and effective. The aim of this thesis is to identify basic problems related to the e-government in Poland and to indicate the latest government solutions and recommendations to improve existing electronic administration.pl
dc.abstract.plTematem pracy licencjackiej jest informatyzacja administracji publicznej. Tekst zawiera podstawowe zagadnienia związane z fundamentami cyfryzacji przestrzeni publicznej takie jak: społeczeństwo informacyjne , e-government. W pracy zostały przybliżone podstawy prawne cyfryzacji w Polsce oraz fundamentalne zasady związane z funkcjonowaniem elektronicznej administracji. Ważnym elementem pracy jest opisanie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) oraz funkconalości umożliwiających działanie tego systemu w skuteczny oraz legalny sposób. Celem pracy jest wskazanie problemów związanych z przebiegiem informatyzacji administracji w Polsce oraz wskazanie na podstawie najnowszych rządowych programów rozwiązań i zaleceń, których zadaniem jest poprawa istniejącego stanu e-admnistracji.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMączyński, Marek - 130463 pl
dc.contributor.authorMrowiec, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMączyński, Marek - 130463 pl
dc.contributor.reviewerKulig, Andrzej - 129687 pl
dc.contributor.reviewerMikuli, Piotr - 130615 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:15:57Z
dc.date.available2020-07-27T07:15:57Z
dc.date.submitted2017-07-08pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-114808-198001pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220192
dc.languagepolpl
dc.subject.enpublic administration, digitization, infomatization, e-government, information society, ePUAP, electronic signature, informatization strategypl
dc.subject.pladmnistracja publiczna, cyfryzacja, informatyzacja, e-government, społeczeństwo informacyjne, ePUAP, podpis elektroniczny, plan informatyzacjipl
dc.titleCyfryzacja w administracji publicznejpl
dc.title.alternativeInformatization in public administrationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of the thesis is the informatization of public administration. The text contains basic issues related to the foundations of digitization of public space such as: information society, e-government. The thesis presents a legal principles of digitization in Poland and fundamental principles connected with the functioning of electronic administration. An important element of the work is the description of the Electronic Platform of Public Administration Services (e-PUAP) and the issues that make it possible to operate this system legally and effective. The aim of this thesis is to identify basic problems related to the e-government in Poland and to indicate the latest government solutions and recommendations to improve existing electronic administration.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy licencjackiej jest informatyzacja administracji publicznej. Tekst zawiera podstawowe zagadnienia związane z fundamentami cyfryzacji przestrzeni publicznej takie jak: społeczeństwo informacyjne , e-government. W pracy zostały przybliżone podstawy prawne cyfryzacji w Polsce oraz fundamentalne zasady związane z funkcjonowaniem elektronicznej administracji. Ważnym elementem pracy jest opisanie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) oraz funkconalości umożliwiających działanie tego systemu w skuteczny oraz legalny sposób. Celem pracy jest wskazanie problemów związanych z przebiegiem informatyzacji administracji w Polsce oraz wskazanie na podstawie najnowszych rządowych programów rozwiązań i zaleceń, których zadaniem jest poprawa istniejącego stanu e-admnistracji.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mączyński, Marek - 130463
dc.contributor.authorpl
Mrowiec, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mączyński, Marek - 130463
dc.contributor.reviewerpl
Kulig, Andrzej - 129687
dc.contributor.reviewerpl
Mikuli, Piotr - 130615
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:15:57Z
dc.date.available
2020-07-27T07:15:57Z
dc.date.submittedpl
2017-07-08
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-114808-198001
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220192
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
public administration, digitization, infomatization, e-government, information society, ePUAP, electronic signature, informatization strategy
dc.subject.plpl
admnistracja publiczna, cyfryzacja, informatyzacja, e-government, społeczeństwo informacyjne, ePUAP, podpis elektroniczny, plan informatyzacji
dc.titlepl
Cyfryzacja w administracji publicznej
dc.title.alternativepl
Informatization in public administration
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
370
Views per month
Views per city
Warsaw
84
Krakow
44
Wroclaw
23
Pysznica
12
Poznan
11
Lodz
8
Bydgoszcz
6
Gdynia
6
Gora
6
Katowice
5

No access

No Thumbnail Available