Działalność gospodarcza fundacji

licenciate
dc.abstract.enThis thesis is about running a business by foundations. It defines the basic features and objectives of the foundation and its role in society. The author focused on the conditions of doing business by this institution. It was also discussed basics of running a foundation, its activities in relation to the tax system and its control and supervisory rights. This thesis also covers the subject of the Public Benefit Organization and its links with economic activity. In addition, the privileges and responsibilities of the OPP organization organization were taken into account.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje. Określone zostały podstawowe cechy i cele fundacji oraz jej rola w społeczeństwie. Autorka skupiła się na warunkach prowadzenia działalności gospodarczej przez tę instytucję. Omówione zostały również podstawy prowadzenia fundacji, jej działalność w odniesieniu do systemu podatkowego oraz uprawnienia kontrolne i nadzorcze. Praca obejmuje także tematykę Organizacji Pożytku Publicznego i jej powiązań z działalnością gospodarczą. Ponadto rozważaniu zostały poddane przywileje i obowiązki organizacji posiadającej status OPP.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBiliński, Michał - 200666 pl
dc.contributor.authorMikociak, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBiliński, Michał - 200666 pl
dc.contributor.reviewerSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:50:39Z
dc.date.available2020-07-27T16:50:39Z
dc.date.submitted2018-07-03pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-124244-210468pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228541
dc.languagepolpl
dc.subject.enfoundation, public benefit organization, economic activity, statute, non-governmental organizationpl
dc.subject.plfundacja, Organizacja Pożytku Publicznego, działalność gospodarcza, statut, organizacja pozarządowapl
dc.titleDziałalność gospodarcza fundacjipl
dc.title.alternativeBusiness activities of the foundationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is about running a business by foundations. It defines the basic features and objectives of the foundation and its role in society. The author focused on the conditions of doing business by this institution. It was also discussed basics of running a foundation, its activities in relation to the tax system and its control and supervisory rights. This thesis also covers the subject of the Public Benefit Organization and its links with economic activity. In addition, the privileges and responsibilities of the OPP organization organization were taken into account.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje. Określone zostały podstawowe cechy i cele fundacji oraz jej rola w społeczeństwie. Autorka skupiła się na warunkach prowadzenia działalności gospodarczej przez tę instytucję. Omówione zostały również podstawy prowadzenia fundacji, jej działalność w odniesieniu do systemu podatkowego oraz uprawnienia kontrolne i nadzorcze. Praca obejmuje także tematykę Organizacji Pożytku Publicznego i jej powiązań z działalnością gospodarczą. Ponadto rozważaniu zostały poddane przywileje i obowiązki organizacji posiadającej status OPP.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Biliński, Michał - 200666
dc.contributor.authorpl
Mikociak, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Biliński, Michał - 200666
dc.contributor.reviewerpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:50:39Z
dc.date.available
2020-07-27T16:50:39Z
dc.date.submittedpl
2018-07-03
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-124244-210468
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228541
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
foundation, public benefit organization, economic activity, statute, non-governmental organization
dc.subject.plpl
fundacja, Organizacja Pożytku Publicznego, działalność gospodarcza, statut, organizacja pozarządowa
dc.titlepl
Działalność gospodarcza fundacji
dc.title.alternativepl
Business activities of the foundation
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Krakow
4
Lublin
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Bielsko-Biala
1
Bydgoszcz
1
Gdansk
1
Kielce
1
Krzeszowice
1

No access

No Thumbnail Available