Wpływ marki na decyzje nabywcze konsumentów na rynku herbaty wysokogatunkowej.

master
dc.abstract.enMaster's thesis "Brand influence on consumer decisions on the market of high-quality tea" was devoted to determination of the strength of the brand as a purchasing determinant and approximation of the most important product brand factors influencing the consumers' purchasing decisions. In connection with the above, the author's goal was to describe the most important elements brand management, and then to identify the role of the commercial brandin the process of making decisions about purchasing specific products from the high-quality tea industry. For the maximum level of achievement of the aim of the work, the author decided to conduct a research survey among 100 tea consumers in Poland, in terms of analyzing the brand's influence on consumer purchasing decisions. Therefore, every person who decides to read this work will understand how the brand is built and learn the most important elements of it, and then analyze the practical of the brand's influence on purchasing decisions of consumers.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca pod tytułem „Wpływ marki na decyzje nabywcze konsumentów na rynku herbaty wysokogatunkowej” poświęcona została określeniu siły marki jako determinantu zakupowego oraz przybliżeniu najważniejszych czynników marki produktu wpływających na dokonanie decyzji zakupowej konsumentów. W związku z powyższym celem autorki pracy było opisanie najistotniejszych elementów składających się na zarządzanie marką, a następnie identyfikacja roli marki w procesie dokonywania decyzji o zakupie konkretnych produktów z branży herbat wysokogatunkowych. Dla maksymalnego poziomu realizacji celu pracy autorka postanowiła przeprowadzić ankietę badawczą wśród 100 konsumentów herbaty w Polsce, pod kątem analizy wpływu oddziaływania marki handlowej na decyzje zakupowe konsumentów. Dlatego też, każda osoba, która zdecyduje się na lekturę niniejszej pracy, zrozumie jak zbudowana jest marka i pozna najważniejsze jej elementy, a następnie przeanalizuje praktyczny przebieg oddziaływania marki na decyzje zakupowe konsumentów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBaran, Michał - 127217 pl
dc.contributor.authorRomanovska, Anzhelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBaran, Michał - 127217 pl
dc.contributor.reviewerMakieła, Zbigniewpl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:26:39Z
dc.date.available2020-07-27T20:26:39Z
dc.date.submitted2019-06-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-128033-217844pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231844
dc.languagepolpl
dc.subject.enbrand functions –– culture codes of product –– image and brand identitypl
dc.subject.plfunkcje marki –– kody kulturowe produktu –– wizerunek i tożsamość markipl
dc.titleWpływ marki na decyzje nabywcze konsumentów na rynku herbaty wysokogatunkowej.pl
dc.title.alternativeBrand influence on consumer decisions in the high-quality tea market.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Master's thesis "Brand influence on consumer decisions on the market of high-quality tea" was devoted to determination of the strength of the brand as a purchasing determinant and approximation of the most important product brand factors influencing the consumers' purchasing decisions. In connection with the above, the author's goal was to describe the most important elements brand management, and then to identify the role of the commercial brandin the process of making decisions about purchasing specific products from the high-quality tea industry. For the maximum level of achievement of the aim of the work, the author decided to conduct a research survey among 100 tea consumers in Poland, in terms of analyzing the brand's influence on consumer purchasing decisions. Therefore, every person who decides to read this work will understand how the brand is built and learn the most important elements of it, and then analyze the practical of the brand's influence on purchasing decisions of consumers.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca pod tytułem „Wpływ marki na decyzje nabywcze konsumentów na rynku herbaty wysokogatunkowej” poświęcona została określeniu siły marki jako determinantu zakupowego oraz przybliżeniu najważniejszych czynników marki produktu wpływających na dokonanie decyzji zakupowej konsumentów. W związku z powyższym celem autorki pracy było opisanie najistotniejszych elementów składających się na zarządzanie marką, a następnie identyfikacja roli marki w procesie dokonywania decyzji o zakupie konkretnych produktów z branży herbat wysokogatunkowych. Dla maksymalnego poziomu realizacji celu pracy autorka postanowiła przeprowadzić ankietę badawczą wśród 100 konsumentów herbaty w Polsce, pod kątem analizy wpływu oddziaływania marki handlowej na decyzje zakupowe konsumentów. Dlatego też, każda osoba, która zdecyduje się na lekturę niniejszej pracy, zrozumie jak zbudowana jest marka i pozna najważniejsze jej elementy, a następnie przeanalizuje praktyczny przebieg oddziaływania marki na decyzje zakupowe konsumentów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Baran, Michał - 127217
dc.contributor.authorpl
Romanovska, Anzhela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Michał - 127217
dc.contributor.reviewerpl
Makieła, Zbigniew
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:26:39Z
dc.date.available
2020-07-27T20:26:39Z
dc.date.submittedpl
2019-06-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-128033-217844
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231844
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
brand functions –– culture codes of product –– image and brand identity
dc.subject.plpl
funkcje marki –– kody kulturowe produktu –– wizerunek i tożsamość marki
dc.titlepl
Wpływ marki na decyzje nabywcze konsumentów na rynku herbaty wysokogatunkowej.
dc.title.alternativepl
Brand influence on consumer decisions in the high-quality tea market.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
97
Views per month
Views per city
Warsaw
25
Wroclaw
17
Jaworzno
9
Krakow
8
Lublin
5
Poznan
5
Gdansk
4
Szczecin
3
Gdynia
2
Gołdap
2

No access

No Thumbnail Available