Świadomość młodzieży gimnazjalnej o prokreacji i jej wpływ na zdrowie.

master
dc.abstract.enHealth education of youth in a culturally diverse environment , based on the object education program in lower secondary schools. A significant problem of incorrect health behaviors among adolescents , despite widely developed and prepared educational programs in the field of health care and prevention . Lack of awareness in the field of physiological changes occurring in young people , an ad-verse impact on future health in terms of procreation and for morbidity for sexual-ly transmitted diseases .Job Research - Descriptive supported anonymous survey conducted among the students of the first class of high school, and a summary of achievements hitherto time pedagogical and medical sector in terms of prohealth promotion and proper health behaviors among youth. The results of the study showed a low level of knowledge and gaps educations, sustained over the years , even well educated medical and sexual counseling for young people. Conclusions that emerge are an important element of the subsequent amendment properly understood in terms of health education of young people , in particular the medical sector .pl
dc.abstract.plEdukacja zdrowotna młodzieży w zróżnicowanym kulturowo śro-dowisku, w oparciu o program edukacji przedmiotu WDŻ (Wychowanie do Życia w Rodzinie) [1], [2], w szkołach gimnazjalnych. Jako istotny problem nieprawidłowych zachowań zdrowotnych wśród dorastającej młodzieży, mimo szeroko opracowanych i przygotowanych programów edukacyjnych w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia. Brak świadomości w zakresie za-chodzących zmian fizjologicznych u młodych osób, stanowi niekorzystny wpływ na przyszłe zdrowie w zakresie prokreacji i zachorowalności na choro-by przenoszone drogą płciową [3]. Praca badawczo – opisowa poparta przeprowadzoną anonimowo ankietą, wśród uczniów pierwszych klas szkoły średniej, oraz podsumowanie dotychczasowych osiągnięć sektora pedagogicznego i medycznego, w zakresie promocji zdrowia i prawidłowych zachowań zdrowotnych wśród młodzieży. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały niski poziom wiedzy oraz luki edukacyjne, utrzymujące się przez kolejne lata, mimo dobrze wykształconej kadry medycznej i poradnictwa seksualnego dla młodzieży. Nasuwające się wnioski, stanowią istotny element kolejnych nowelizacji w zakresie prawidłowo pojętej edukacji zdrowotnej młodzieży, w szczególności przez sektor medyczny.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKlimek, Marek - 130145 pl
dc.contributor.authorBogacz, Renatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerHuras, Hubert - 129736 pl
dc.contributor.reviewerKlimek, Marek - 130145 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:23:41Z
dc.date.available2020-07-24T23:23:41Z
dc.date.submitted2014-07-15pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-85595-63239pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194380
dc.languagepolpl
dc.subject.enWDZ , procreation , youth .pl
dc.subject.plWDŻ, prokreacja, młodzież.pl
dc.titleŚwiadomość młodzieży gimnazjalnej o prokreacji i jej wpływ na zdrowie.pl
dc.title.alternativeThe awareness of school children about procreation and its impact on health.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Health education of youth in a culturally diverse environment , based on the object education program in lower secondary schools. A significant problem of incorrect health behaviors among adolescents , despite widely developed and prepared educational programs in the field of health care and prevention . Lack of awareness in the field of physiological changes occurring in young people , an ad-verse impact on future health in terms of procreation and for morbidity for sexual-ly transmitted diseases .Job Research - Descriptive supported anonymous survey conducted among the students of the first class of high school, and a summary of achievements hitherto time pedagogical and medical sector in terms of prohealth promotion and proper health behaviors among youth. The results of the study showed a low level of knowledge and gaps educations, sustained over the years , even well educated medical and sexual counseling for young people. Conclusions that emerge are an important element of the subsequent amendment properly understood in terms of health education of young people , in particular the medical sector .
dc.abstract.plpl
Edukacja zdrowotna młodzieży w zróżnicowanym kulturowo śro-dowisku, w oparciu o program edukacji przedmiotu WDŻ (Wychowanie do Życia w Rodzinie) [1], [2], w szkołach gimnazjalnych. Jako istotny problem nieprawidłowych zachowań zdrowotnych wśród dorastającej młodzieży, mimo szeroko opracowanych i przygotowanych programów edukacyjnych w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia. Brak świadomości w zakresie za-chodzących zmian fizjologicznych u młodych osób, stanowi niekorzystny wpływ na przyszłe zdrowie w zakresie prokreacji i zachorowalności na choro-by przenoszone drogą płciową [3]. Praca badawczo – opisowa poparta przeprowadzoną anonimowo ankietą, wśród uczniów pierwszych klas szkoły średniej, oraz podsumowanie dotychczasowych osiągnięć sektora pedagogicznego i medycznego, w zakresie promocji zdrowia i prawidłowych zachowań zdrowotnych wśród młodzieży. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały niski poziom wiedzy oraz luki edukacyjne, utrzymujące się przez kolejne lata, mimo dobrze wykształconej kadry medycznej i poradnictwa seksualnego dla młodzieży. Nasuwające się wnioski, stanowią istotny element kolejnych nowelizacji w zakresie prawidłowo pojętej edukacji zdrowotnej młodzieży, w szczególności przez sektor medyczny.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Klimek, Marek - 130145
dc.contributor.authorpl
Bogacz, Renata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Huras, Hubert - 129736
dc.contributor.reviewerpl
Klimek, Marek - 130145
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:23:41Z
dc.date.available
2020-07-24T23:23:41Z
dc.date.submittedpl
2014-07-15
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-85595-63239
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194380
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
WDZ , procreation , youth .
dc.subject.plpl
WDŻ, prokreacja, młodzież.
dc.titlepl
Świadomość młodzieży gimnazjalnej o prokreacji i jej wpływ na zdrowie.
dc.title.alternativepl
The awareness of school children about procreation and its impact on health.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Warsaw
1
Wymiarki
1

No access

No Thumbnail Available