PHA-L i PHA-E pozytywne białka obecne w ektosomach izolowanych z komórek ludzkiego czerniaka

master
dc.abstract.enThe research over mechanisms that lead to acquisition of malignancy by tumor cells has been conducted for decades. Understanding these mechanisms is crucial for creating better diagnostic methods as well as the development of innovative therapy methods. In recent years, great attention was paid to study the glycosylation of proteins in cancer cells. It is already known that the changes of glycosylation play a significant role in the intercellular signalling. Previous studies have shown that the overexpression of structures such as β1,6-branched N-glycans and GlcNAc-bisecting, modulates the capacity of adhesion and migration of tumor cells, which may facilitate the formation of metastases. In the process of metastasing, what also play a significant role are microparticles that are released from tumor cells. Some of those microparticles are ectosomes. They play the transport and signaling roles. The research described in this thesis are aimed at checking whether the proteins transported by ectosomes released from human melanoma cells, present β1,6-branched structures that are complex type, and the oligosaccharides with GlcNAc-bisecting. For this purpose, tests with the use of PHA-L and PHA-E lectins were carried out. Those tests are among the first ones that were carried out on this subject. They may be a good introduction of the further studies over the role of glycosylation of proteins that are carried by ectosomes and other microparticles, as well as their effects on intercellular signaling in tumors.pl
dc.abstract.plOd lat prowadzone są badania nad mechanizmami prowadzącymi do nabywania złośliwości przez komórki nowotworowe. Poznanie tych mechanizmów jest kluczowe dla stworzenia lepszych metod diagnostycznych oraz pracowania innowacyjnych metod terapii. W ostatnich latach dużą uwagę poświęca się badaniu profilu glikozylacji białek w komórkach nowotworowych. Wiadomo już, że zmiany glikozylacji odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu komórki. Dotychczasowe badania wykazały, że nadekspresja struktur β1,6-rozgałęzionych N-glikanów oraz GlcNAc-przedzielająca moduluje zdolności adhezji i migracji komórek nowotworowych, co może ułatwiać powstawaniu przerzutów. W procesie przerzutowania istotną rolę odgrywają również mikrocząstki uwalniane z komórek guza. Do jednych z mikrocząstek należą ektosomy. Pełnią one role transportowe i sygnalizacyjne. Badania opisane w niniejszej pracy miały na celu sprawdzenie czy białka, transportowane przez ektosomy uwalniane z komórek czerniaka ludzkiego, prezentują β1,6-rozgałęzione struktury typu kompleksowego oraz oligosacharydy z GlcNAc przedzielającą. W tym celu wykonano badania z użyciem lektyn PHA-L i PHA-E. Niniejsze badania są jednymi z pierwszych badań o takiej tematyce. Mogą stanowić one dobry wstęp do dalszych badań nad rolą glikozylacji białek niesionych przez ektosomy i inne mikrocząstki oraz ich wpływem na sygnalizację międzykomórkową w nowotworach.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorPrzybyło, Małgorzata - 131574 pl
dc.contributor.authorWrona, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerPrzybyło, Małgorzata - 131574 pl
dc.contributor.reviewerHoja-Łukowicz, Dorota - 128335 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:21:34Z
dc.date.available2020-07-26T20:21:34Z
dc.date.submitted2016-07-08pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-103640-144316pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210136
dc.languagepolpl
dc.subject.enβ1,6-branched N-glycans, ectosomes, GlcNAc-bisecting, lectins, melanomapl
dc.subject.plβ1,6-rozgałęzionych N-glikany, czerniak, ektosomy, lektyny, oligosacharydy z GlcNAc przedzielającąpl
dc.titlePHA-L i PHA-E pozytywne białka obecne w ektosomach izolowanych z komórek ludzkiego czerniakapl
dc.title.alternativePHA-L and PHA-E positive proteins present in ectosomes isolated from human melanoma cellspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The research over mechanisms that lead to acquisition of malignancy by tumor cells has been conducted for decades. Understanding these mechanisms is crucial for creating better diagnostic methods as well as the development of innovative therapy methods. In recent years, great attention was paid to study the glycosylation of proteins in cancer cells. It is already known that the changes of glycosylation play a significant role in the intercellular signalling. Previous studies have shown that the overexpression of structures such as β1,6-branched N-glycans and GlcNAc-bisecting, modulates the capacity of adhesion and migration of tumor cells, which may facilitate the formation of metastases. In the process of metastasing, what also play a significant role are microparticles that are released from tumor cells. Some of those microparticles are ectosomes. They play the transport and signaling roles. The research described in this thesis are aimed at checking whether the proteins transported by ectosomes released from human melanoma cells, present β1,6-branched structures that are complex type, and the oligosaccharides with GlcNAc-bisecting. For this purpose, tests with the use of PHA-L and PHA-E lectins were carried out. Those tests are among the first ones that were carried out on this subject. They may be a good introduction of the further studies over the role of glycosylation of proteins that are carried by ectosomes and other microparticles, as well as their effects on intercellular signaling in tumors.
dc.abstract.plpl
Od lat prowadzone są badania nad mechanizmami prowadzącymi do nabywania złośliwości przez komórki nowotworowe. Poznanie tych mechanizmów jest kluczowe dla stworzenia lepszych metod diagnostycznych oraz pracowania innowacyjnych metod terapii. W ostatnich latach dużą uwagę poświęca się badaniu profilu glikozylacji białek w komórkach nowotworowych. Wiadomo już, że zmiany glikozylacji odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu komórki. Dotychczasowe badania wykazały, że nadekspresja struktur β1,6-rozgałęzionych N-glikanów oraz GlcNAc-przedzielająca moduluje zdolności adhezji i migracji komórek nowotworowych, co może ułatwiać powstawaniu przerzutów. W procesie przerzutowania istotną rolę odgrywają również mikrocząstki uwalniane z komórek guza. Do jednych z mikrocząstek należą ektosomy. Pełnią one role transportowe i sygnalizacyjne. Badania opisane w niniejszej pracy miały na celu sprawdzenie czy białka, transportowane przez ektosomy uwalniane z komórek czerniaka ludzkiego, prezentują β1,6-rozgałęzione struktury typu kompleksowego oraz oligosacharydy z GlcNAc przedzielającą. W tym celu wykonano badania z użyciem lektyn PHA-L i PHA-E. Niniejsze badania są jednymi z pierwszych badań o takiej tematyce. Mogą stanowić one dobry wstęp do dalszych badań nad rolą glikozylacji białek niesionych przez ektosomy i inne mikrocząstki oraz ich wpływem na sygnalizację międzykomórkową w nowotworach.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Przybyło, Małgorzata - 131574
dc.contributor.authorpl
Wrona, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Przybyło, Małgorzata - 131574
dc.contributor.reviewerpl
Hoja-Łukowicz, Dorota - 128335
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:21:34Z
dc.date.available
2020-07-26T20:21:34Z
dc.date.submittedpl
2016-07-08
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-103640-144316
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210136
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
β1,6-branched N-glycans, ectosomes, GlcNAc-bisecting, lectins, melanoma
dc.subject.plpl
β1,6-rozgałęzionych N-glikany, czerniak, ektosomy, lektyny, oligosacharydy z GlcNAc przedzielającą
dc.titlepl
PHA-L i PHA-E pozytywne białka obecne w ektosomach izolowanych z komórek ludzkiego czerniaka
dc.title.alternativepl
PHA-L and PHA-E positive proteins present in ectosomes isolated from human melanoma cells
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available