Budżet Obywatelski - Charakterystyka prawna

licenciate
dc.abstract.enParticipatory budgets quickly gained popularity, entering all levels of local government. The tool, which six years ago existed in only a few Polish cities, is now indicated in the act as obligatory for cities with powiat rights, as well as being introduced in other communes, powiats and voivodships. In this work, the author tries to present the legal characteristics of participatory budgets at various levels, and how they have changed over the past few years, since they were introduced in first Polish cities - including Sopot or Poznan.pl
dc.abstract.plBudżety partycypacyjne bardzo szybko zyskały popularność wkraczając na wszystkie poziomy samorządu. Narzędzie, które jeszcze kilka lat temu występowało zaledwie w kilku polskich miastach, dziś jest wskazane w ustawie jako obligatoryjne dla miast na prawach powiatu, jak również wprowadzane jest w kolejnych gminach, powiatach i województwach. W niniejszej pracy autor stara się przedstawić charakterystykę prawną budżetów partycypacyjnych na różnych szczeblach, oraz jak zmieniały się one na przestrzeni tych zaledwie kilku lat, odkąd zostały wprowadzone w swoich polskich matecznikach – m.in. Sopocie czy Poznaniu.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMączyński, Marek - 130463 pl
dc.contributor.authorNowak, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMączyński, Marek - 130463 pl
dc.contributor.reviewerPłażek, Stefan - 131454 pl
dc.date.accessioned2020-08-05T13:56:34Z
dc.date.available2020-08-05T13:56:34Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-133252-226365pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243495
dc.languagepolpl
dc.subject.enCivic budget, participatory budget, public finances, social consultations, participation, local government, civil society, co-governancepl
dc.subject.plBudżet obywatelski, budżet partycypacyjny, finanse publiczne, konsultacje społeczne, partycypacja, samorząd terytorialny, społeczeństwo obywatelskie, współrządzeniepl
dc.titleBudżet Obywatelski - Charakterystyka prawnapl
dc.title.alternativeCivic Budget - Legal Characteristicspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Participatory budgets quickly gained popularity, entering all levels of local government. The tool, which six years ago existed in only a few Polish cities, is now indicated in the act as obligatory for cities with powiat rights, as well as being introduced in other communes, powiats and voivodships. In this work, the author tries to present the legal characteristics of participatory budgets at various levels, and how they have changed over the past few years, since they were introduced in first Polish cities - including Sopot or Poznan.
dc.abstract.plpl
Budżety partycypacyjne bardzo szybko zyskały popularność wkraczając na wszystkie poziomy samorządu. Narzędzie, które jeszcze kilka lat temu występowało zaledwie w kilku polskich miastach, dziś jest wskazane w ustawie jako obligatoryjne dla miast na prawach powiatu, jak również wprowadzane jest w kolejnych gminach, powiatach i województwach. W niniejszej pracy autor stara się przedstawić charakterystykę prawną budżetów partycypacyjnych na różnych szczeblach, oraz jak zmieniały się one na przestrzeni tych zaledwie kilku lat, odkąd zostały wprowadzone w swoich polskich matecznikach – m.in. Sopocie czy Poznaniu.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mączyński, Marek - 130463
dc.contributor.authorpl
Nowak, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mączyński, Marek - 130463
dc.contributor.reviewerpl
Płażek, Stefan - 131454
dc.date.accessioned
2020-08-05T13:56:34Z
dc.date.available
2020-08-05T13:56:34Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-133252-226365
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243495
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Civic budget, participatory budget, public finances, social consultations, participation, local government, civil society, co-governance
dc.subject.plpl
Budżet obywatelski, budżet partycypacyjny, finanse publiczne, konsultacje społeczne, partycypacja, samorząd terytorialny, społeczeństwo obywatelskie, współrządzenie
dc.titlepl
Budżet Obywatelski - Charakterystyka prawna
dc.title.alternativepl
Civic Budget - Legal Characteristics
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
39
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Hong Kong
4
Krakow
3
Bochnia
2
Dublin
2
Jazowsko
2
Olsztyn
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Des Moines
1

No access

No Thumbnail Available