Specjalistyczne forum internetowe jako źródło informacji. Analiza i ocena zawartości informacyjnej na przykładzie wybranych polskich forów medycznych

licenciate
dc.abstract.enThe thesis discusses, basing on the literature and on the analysis of selected websites, information content and usefulness of specialized online medical forums. The aim was to show their specifity as sources of information. First, the paper describes Internet forums as such and outlines what is the difference between specialized and not specialized forums (including the medical ones). Secondly, on the basis of the subject literature, selected attributes and criteria for the evaluation of information (information content) on the Internet were identified. These elements were used, thirdly, to analyze the chosen "cases" of specialized online forums, namely http://pochp.mp.pl/lista.html and https://portal.abczdrowie.pl/zapytaj (and two other within the website abcZdrowie.pl). On this ground, the list of properties, specific for specialized Internet forums as information sources, was developed; and those were: being up to date, relevance, credibility, readability, accessibility. Nevertheless, one cannot generalize these features to all specialized (non-medical) Internet forums, as this would need additional research.pl
dc.abstract.plPraca licencjacka omawia, na podstawie literatury przedmiotu oraz w oparciu o analizę wybranych serwisów WWW, zawartość informacyjną i przydatność dla użytkowników specjalistycznych internetowych forów medycznych. Celem było ukazanie ich specyfiki jako źródeł informacji. Po pierwsze, opisano fora internetowe jako takie oraz nakreślono, czym różnią się fora ogólnotematyczne od specjalistycznych (w tym medycznych). Po drugie, na podstawie adekwatnego piśmiennictwa wyodrębniono (niektóre) atrybuty i kryteria oceny informacji (zawartości informacyjnej) w Internecie. Elementy te posłużyły, po trzecie, do analizy wybranych "przypadków" specjalistycznych forów online, mianowicie http://pochp.mp.pl/lista.html oraz https://portal.abczdrowie.pl/zapytaj (i dwa inne w serwisie abcZdrowie,pl). na tej podstawie sformułowano wykaz właściwości, którymi cechują się specjalistyczne fora internetowe jako źródła informacji, a są m.in. to aktualność, relewancja, wiarygodność, czytelność oraz dostępność. Nie należy jednak generalizować tych cech do wszystkich (nie-medycznych) specjalistycznych forów, to wymagałoby osobnego badania.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorCisek, Sabina - 127597 pl
dc.contributor.authorDominiec, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerCisek, Sabina - 127597 pl
dc.contributor.reviewerPróchnicka, Maria - 131555 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T23:20:38Z
dc.date.available2020-07-26T23:20:38Z
dc.date.submitted2016-06-28pl
dc.fieldofstudyinformacja naukowa i bibliotekoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-106600-184235pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212914
dc.languagepolpl
dc.subject.enhealth, information evaluation, information users, online forum, medical information, online medical forumpl
dc.subject.plforum internetowe, forum medyczne, informacja medyczna, ocena informacji, użytkownicy informacji, zdrowiepl
dc.titleSpecjalistyczne forum internetowe jako źródło informacji. Analiza i ocena zawartości informacyjnej na przykładzie wybranych polskich forów medycznychpl
dc.title.alternativeA specialized Internet forum as a source of information. Analysis and evaluation of information content on the example of Polish medical forums.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis discusses, basing on the literature and on the analysis of selected websites, information content and usefulness of specialized online medical forums. The aim was to show their specifity as sources of information. First, the paper describes Internet forums as such and outlines what is the difference between specialized and not specialized forums (including the medical ones). Secondly, on the basis of the subject literature, selected attributes and criteria for the evaluation of information (information content) on the Internet were identified. These elements were used, thirdly, to analyze the chosen "cases" of specialized online forums, namely http://pochp.mp.pl/lista.html and https://portal.abczdrowie.pl/zapytaj (and two other within the website abcZdrowie.pl). On this ground, the list of properties, specific for specialized Internet forums as information sources, was developed; and those were: being up to date, relevance, credibility, readability, accessibility. Nevertheless, one cannot generalize these features to all specialized (non-medical) Internet forums, as this would need additional research.
dc.abstract.plpl
Praca licencjacka omawia, na podstawie literatury przedmiotu oraz w oparciu o analizę wybranych serwisów WWW, zawartość informacyjną i przydatność dla użytkowników specjalistycznych internetowych forów medycznych. Celem było ukazanie ich specyfiki jako źródeł informacji. Po pierwsze, opisano fora internetowe jako takie oraz nakreślono, czym różnią się fora ogólnotematyczne od specjalistycznych (w tym medycznych). Po drugie, na podstawie adekwatnego piśmiennictwa wyodrębniono (niektóre) atrybuty i kryteria oceny informacji (zawartości informacyjnej) w Internecie. Elementy te posłużyły, po trzecie, do analizy wybranych "przypadków" specjalistycznych forów online, mianowicie http://pochp.mp.pl/lista.html oraz https://portal.abczdrowie.pl/zapytaj (i dwa inne w serwisie abcZdrowie,pl). na tej podstawie sformułowano wykaz właściwości, którymi cechują się specjalistyczne fora internetowe jako źródła informacji, a są m.in. to aktualność, relewancja, wiarygodność, czytelność oraz dostępność. Nie należy jednak generalizować tych cech do wszystkich (nie-medycznych) specjalistycznych forów, to wymagałoby osobnego badania.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Cisek, Sabina - 127597
dc.contributor.authorpl
Dominiec, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Cisek, Sabina - 127597
dc.contributor.reviewerpl
Próchnicka, Maria - 131555
dc.date.accessioned
2020-07-26T23:20:38Z
dc.date.available
2020-07-26T23:20:38Z
dc.date.submittedpl
2016-06-28
dc.fieldofstudypl
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-106600-184235
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212914
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
health, information evaluation, information users, online forum, medical information, online medical forum
dc.subject.plpl
forum internetowe, forum medyczne, informacja medyczna, ocena informacji, użytkownicy informacji, zdrowie
dc.titlepl
Specjalistyczne forum internetowe jako źródło informacji. Analiza i ocena zawartości informacyjnej na przykładzie wybranych polskich forów medycznych
dc.title.alternativepl
A specialized Internet forum as a source of information. Analysis and evaluation of information content on the example of Polish medical forums.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Gdansk
5
Sosnowiec
4
Wroclaw
4
Warsaw
2
Adamowka
1
Dublin
1
Krakow
1
Lublin
1
Olsztyn
1
Piekary Slaskie
1

No access

No Thumbnail Available