Todas las madres están hechas de grito. El cuerpo materno en "La Virgen de las Antenas" de Begoña Ugalde

master
dc.abstract.enThe object of study of this work is the maternal body in the collection of poems "La Virgen de las Antenas" by the Chilean author Begoña Ugalde. In order to approach this subject, the author's book has been analysed with the aim of identifying, studying and characterising the poems that deal with the theme of the mother's corporeality. The work presents the history of Chilean women, drawing a brief panorama from the arrival of the first settlers in the territory to the present day. The corporeal aspects of motherhood are presented through an analysis of the experience of childbirth and breastfeeding in selected poems. In addition, the work explores the figure of the Virgin Mary and her role in shaping the identity of Chilean women. It is noted that Ugalde's verses emphasise the colonisation of the female subject in Latin America and the female body as a site of resistance. It is also concluded that the maternal body in Ugalde's poems is marked by the country's history, especially through the Conquest and evangelisation, while also departing significantly from the Marian model of femininity.pl
dc.abstract.otherEl objeto de estudio de este trabajo es el cuerpo materno en el libro "La Virgen de las Antenas" de la poeta chilena Begoña Ugalde. Para abordar este tema se ha analizado la obra de la autora con el fin de identificar, estudiar y caracterizar los poemas que tratan el tema de la corporalidad de la madre. El trabajo presenta la historia de la mujer chilena, trazando un breve panorama desde la llegada de los primeros pobladores al territorio hasta la actualidad. Los aspectos corpóreos de la maternidad se presentan a través de un análisis de la experiencia del parto y la lactancia en poemas seleccionados. Además, el trabajo explora la figura de la Virgen María y su papel en la conformación de la identidad de la mujer chilena. Se observa que los versos de Ugalde hacen hincapié en la colonización del sujeto femenino en América Latina y en el cuerpo femenino como lugar de resistencia. Asimismo, se concluye que el cuerpo materno en los poemas de Ugalde está marcado por la historia del país, especialmente a través de la Conquista y la evangelización, al tiempo que se aleja significativamente del modelo mariano de feminidad.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest ciało matki w książce „La Virgen de las Antenas” chilijskiej poetki Begoñii Ugalde. Aby zbliżyć się do tego tematu, przeanalizowano książkę autorki w celu zidentyfikowania, zbadania i scharakteryzowania wierszy, które poruszają temat cielesności matki. Praca przedstawia historię chilijskich kobiet, kreśląc zwięzłą panoramę od pojawienia się pierwszych osadników na tym terytorium do czasów współczesnych. Cielesne aspekty macierzyństwa zostały przedstawione za pomocą analizy doświadczeń porodu i karmienia piersią w wybranych wierszach. Ponadto praca bada postać Matki Boskiej i jej rolę w kształtowaniu tożsamości chilijskich kobiet. Zauważa się, że wiersze Ugalde pokazują kolonizację kobiecego podmiotu w Ameryce Łacińskiej oraz kobiece ciało jako miejsce oporu. Stwierdza się również, że matczyne ciało w wierszach Ugalde jest naznaczone historią kraju, zwłaszcza przez takie procesy jak konkwista i ewangelizacja, a jednocześnie znacząco różni się od maryjnego modelu kobiecości.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorJastrzębska, Adrianapl
dc.contributor.authorSzweda, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerPodleszańska, Ninapl
dc.contributor.reviewerJastrzębska, Adrianapl
dc.date.accessioned2023-10-26T22:01:39Z
dc.date.available2023-10-26T22:01:39Z
dc.date.submitted2023-10-25pl
dc.fieldofstudyprzekład literackipl
dc.identifier.apddiploma-170921-254301pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322348
dc.languagespapl
dc.subject.enChilean female poetry, La Virgen de las Antenas, Begoña Ugalde, mother's corporeality, Marian devotionpl
dc.subject.otherpoesía chilena de mujeres, La Virgen de las Antenas, Begoña Ugalde, corporalidad materna, devoción marianapl
dc.subject.plchilijska poezja kobieca, La Virgen de las Antenas, Begoña Ugalde, cielesność matki, kult maryjnypl
dc.titleTodas las madres están hechas de grito. El cuerpo materno en "La Virgen de las Antenas" de Begoña Ugaldepl
dc.title.alternativeWszystkie matki są stworzone z krzyku. Ciało matki w „La Virgen de las Antenas” Begoñii Ugaldepl
dc.title.alternativeAll mothers are made of scream. The maternal body in Begoña Ugalde's "La Virgen de las Antenas"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The object of study of this work is the maternal body in the collection of poems "La Virgen de las Antenas" by the Chilean author Begoña Ugalde. In order to approach this subject, the author's book has been analysed with the aim of identifying, studying and characterising the poems that deal with the theme of the mother's corporeality. The work presents the history of Chilean women, drawing a brief panorama from the arrival of the first settlers in the territory to the present day. The corporeal aspects of motherhood are presented through an analysis of the experience of childbirth and breastfeeding in selected poems. In addition, the work explores the figure of the Virgin Mary and her role in shaping the identity of Chilean women. It is noted that Ugalde's verses emphasise the colonisation of the female subject in Latin America and the female body as a site of resistance. It is also concluded that the maternal body in Ugalde's poems is marked by the country's history, especially through the Conquest and evangelisation, while also departing significantly from the Marian model of femininity.
dc.abstract.otherpl
El objeto de estudio de este trabajo es el cuerpo materno en el libro "La Virgen de las Antenas" de la poeta chilena Begoña Ugalde. Para abordar este tema se ha analizado la obra de la autora con el fin de identificar, estudiar y caracterizar los poemas que tratan el tema de la corporalidad de la madre. El trabajo presenta la historia de la mujer chilena, trazando un breve panorama desde la llegada de los primeros pobladores al territorio hasta la actualidad. Los aspectos corpóreos de la maternidad se presentan a través de un análisis de la experiencia del parto y la lactancia en poemas seleccionados. Además, el trabajo explora la figura de la Virgen María y su papel en la conformación de la identidad de la mujer chilena. Se observa que los versos de Ugalde hacen hincapié en la colonización del sujeto femenino en América Latina y en el cuerpo femenino como lugar de resistencia. Asimismo, se concluye que el cuerpo materno en los poemas de Ugalde está marcado por la historia del país, especialmente a través de la Conquista y la evangelización, al tiempo que se aleja significativamente del modelo mariano de feminidad.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest ciało matki w książce „La Virgen de las Antenas” chilijskiej poetki Begoñii Ugalde. Aby zbliżyć się do tego tematu, przeanalizowano książkę autorki w celu zidentyfikowania, zbadania i scharakteryzowania wierszy, które poruszają temat cielesności matki. Praca przedstawia historię chilijskich kobiet, kreśląc zwięzłą panoramę od pojawienia się pierwszych osadników na tym terytorium do czasów współczesnych. Cielesne aspekty macierzyństwa zostały przedstawione za pomocą analizy doświadczeń porodu i karmienia piersią w wybranych wierszach. Ponadto praca bada postać Matki Boskiej i jej rolę w kształtowaniu tożsamości chilijskich kobiet. Zauważa się, że wiersze Ugalde pokazują kolonizację kobiecego podmiotu w Ameryce Łacińskiej oraz kobiece ciało jako miejsce oporu. Stwierdza się również, że matczyne ciało w wierszach Ugalde jest naznaczone historią kraju, zwłaszcza przez takie procesy jak konkwista i ewangelizacja, a jednocześnie znacząco różni się od maryjnego modelu kobiecości.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Jastrzębska, Adriana
dc.contributor.authorpl
Szweda, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Podleszańska, Nina
dc.contributor.reviewerpl
Jastrzębska, Adriana
dc.date.accessioned
2023-10-26T22:01:39Z
dc.date.available
2023-10-26T22:01:39Z
dc.date.submittedpl
2023-10-25
dc.fieldofstudypl
przekład literacki
dc.identifier.apdpl
diploma-170921-254301
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322348
dc.languagepl
spa
dc.subject.enpl
Chilean female poetry, La Virgen de las Antenas, Begoña Ugalde, mother's corporeality, Marian devotion
dc.subject.otherpl
poesía chilena de mujeres, La Virgen de las Antenas, Begoña Ugalde, corporalidad materna, devoción mariana
dc.subject.plpl
chilijska poezja kobieca, La Virgen de las Antenas, Begoña Ugalde, cielesność matki, kult maryjny
dc.titlepl
Todas las madres están hechas de grito. El cuerpo materno en "La Virgen de las Antenas" de Begoña Ugalde
dc.title.alternativepl
Wszystkie matki są stworzone z krzyku. Ciało matki w „La Virgen de las Antenas” Begoñii Ugalde
dc.title.alternativepl
All mothers are made of scream. The maternal body in Begoña Ugalde's "La Virgen de las Antenas"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections