Współczesne koncepcje marketingowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

master
dc.abstract.enThe aim of this MA thesis is to present the essence of marketing and the essence of human resource management, as well as presenting classic and contemporary marketing tools aimed at staff. The job is to clarify what marketing is and to demonstrate that it is one of the motor forces that drives potential customers to purchase goods and services. Marketing is also one of the factors that determine the efficiency of your business. The work consists of the three theoretical chapters on and one empirical. The first chapter covers the essence of marketing. Contains basic concepts related to marketing, namely: marketing, marketing management, marketing concepts, marketing principles. The second chapter outlines the essence of human resource management, its two basic concepts and explains strategic management in personnel management. The third chapter is part of the evolution of marketing tools and their use in the organization. This work also proves that properly motivated employees are much more productive and efficient. In addition, it also triggers creativity and engagement that clearly gives the company a competitive edge in the marketplace.pl
dc.abstract.plCel niniejszej pracy magisterskie to przedstawienie istoty marketingu oraz istoty zarządzania zasobami ludzkimi, a także ukazanie klasycznych i współczesnych narzędzi marketingowych ukierunkowanych na personel. Praca ma na celu wyjaśnienie, czym jest marketing i wykazanie, że stanowi on jedną z sił motorycznych napędzających potencjalnych klientów do zakupu danych dóbr i usług. Marketing jest również jednym z czynników, które decydują o wzroście efektywności przedsiębiorstwa. Praca składa się z trzech rozdziałów o układzie problemowym oraz jednego o charakterze empirycznym. Pierwszy rozdział obejmuje treści z zakresu istoty marketingu. Zawiera podstawowe pojęcia dotyczące tematyki marketingu, to jest: marketing, zarządzanie marketingowe, koncepcje marketingowe, zasady marketingowe. W rozdziale drugim nakreślono istotę zarządzania zasobami ludzkimi, jego dwa podstawowe ujęcia oraz wyjaśniono zarządzanie strategiczne w zarządzaniu personelem. Trzeci rozdział stanowi część, w której omówiono ewolucję narzędzi marketingowych oraz ich wykorzystanie w funkcjonowaniu organizacji. Ta praca udowadnia również, że odpowiednio zmotywowani pracownicy są znacznie bardziej wydajni. Dodatkowo wyzwala w nich też kreatywność i zaangażowanie, która w sposób oczywisty daje konkurencyjną pozycję firmy na rynku.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorLeja, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerMiklaszewska, Ewa - 130599 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:11:16Z
dc.date.available2020-07-27T11:11:16Z
dc.date.submitted2017-10-18pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-118657-163164pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223704
dc.languagepolpl
dc.subject.enmarketing, marketing management, human resources management, marketing toolspl
dc.subject.plmarketing, zarządzanie marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, narzędzia marketingowepl
dc.titleWspółczesne koncepcje marketingowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi.pl
dc.title.alternativeContemporary marketing concepts in human resource management.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this MA thesis is to present the essence of marketing and the essence of human resource management, as well as presenting classic and contemporary marketing tools aimed at staff. The job is to clarify what marketing is and to demonstrate that it is one of the motor forces that drives potential customers to purchase goods and services. Marketing is also one of the factors that determine the efficiency of your business. The work consists of the three theoretical chapters on and one empirical. The first chapter covers the essence of marketing. Contains basic concepts related to marketing, namely: marketing, marketing management, marketing concepts, marketing principles. The second chapter outlines the essence of human resource management, its two basic concepts and explains strategic management in personnel management. The third chapter is part of the evolution of marketing tools and their use in the organization. This work also proves that properly motivated employees are much more productive and efficient. In addition, it also triggers creativity and engagement that clearly gives the company a competitive edge in the marketplace.
dc.abstract.plpl
Cel niniejszej pracy magisterskie to przedstawienie istoty marketingu oraz istoty zarządzania zasobami ludzkimi, a także ukazanie klasycznych i współczesnych narzędzi marketingowych ukierunkowanych na personel. Praca ma na celu wyjaśnienie, czym jest marketing i wykazanie, że stanowi on jedną z sił motorycznych napędzających potencjalnych klientów do zakupu danych dóbr i usług. Marketing jest również jednym z czynników, które decydują o wzroście efektywności przedsiębiorstwa. Praca składa się z trzech rozdziałów o układzie problemowym oraz jednego o charakterze empirycznym. Pierwszy rozdział obejmuje treści z zakresu istoty marketingu. Zawiera podstawowe pojęcia dotyczące tematyki marketingu, to jest: marketing, zarządzanie marketingowe, koncepcje marketingowe, zasady marketingowe. W rozdziale drugim nakreślono istotę zarządzania zasobami ludzkimi, jego dwa podstawowe ujęcia oraz wyjaśniono zarządzanie strategiczne w zarządzaniu personelem. Trzeci rozdział stanowi część, w której omówiono ewolucję narzędzi marketingowych oraz ich wykorzystanie w funkcjonowaniu organizacji. Ta praca udowadnia również, że odpowiednio zmotywowani pracownicy są znacznie bardziej wydajni. Dodatkowo wyzwala w nich też kreatywność i zaangażowanie, która w sposób oczywisty daje konkurencyjną pozycję firmy na rynku.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Leja, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Miklaszewska, Ewa - 130599
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:11:16Z
dc.date.available
2020-07-27T11:11:16Z
dc.date.submittedpl
2017-10-18
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-118657-163164
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223704
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
marketing, marketing management, human resources management, marketing tools
dc.subject.plpl
marketing, zarządzanie marketingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, narzędzia marketingowe
dc.titlepl
Współczesne koncepcje marketingowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
dc.title.alternativepl
Contemporary marketing concepts in human resource management.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
4
Krakow
2
Lodz
2
Orzesze
2
Szczecin
2
Torun
2
Bielsk Podlaski
1
Bydgoszcz
1
Caparrosa
1

No access

No Thumbnail Available