Podstawy funkcjonowania jednostek ratownictwa górskiego.

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this paper is present the principles of operation mountains rescue groups in Poland. Admission includes an analysis of legal regulations concerning safety and rescue in the mountains. The paper presents realization of the tasks of emergency medical services in comparison to the statutory tasks of association like Górskie and Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe and the role of paramedics in these groups, taking into account their responsibilities and entitlements. Additionally, the paper includes an analysis of statistics about rescue activities GOPR and TOPR.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie zasad funkcjonowania jednostek uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego. Wstęp zawiera analizę regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i ratownictwa w górach. Praca prezentuje realizacje zadań z zakresu ratownictwa medycznego w ramach założeń statutowych stowarzyszeń tj. Górskiego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Została omówiona także rola ratowników medycznych w tych jednostkach, uwzględniając ich obowiązki i zakres medycznych czynności ratunkowych jakie mogą wykonywać zgodnie z uprawnieniami nadanymi na mocy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dodatkowo przeanalizowane zostały statystyki działań ratowniczych GOPR i TOPR.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGajdosz, Ryszard - 129430 pl
dc.contributor.authorPalmowska, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGajdosz, Ryszard - 129430 pl
dc.contributor.reviewerNessler, Bohdan - 131111 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T07:09:16Z
dc.date.available2020-07-25T07:09:16Z
dc.date.submitted2015-07-15pl
dc.fieldofstudyratownictwo medycznepl
dc.identifier.apddiploma-93865-160593pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201555
dc.languagepolpl
dc.subject.enmountains rescue, GOPR, TOPR, paramedic, operationpl
dc.subject.plratownictwo górskie, GOPR, TOPR, ratownik medyczny, funkcjonowaniepl
dc.titlePodstawy funkcjonowania jednostek ratownictwa górskiego.pl
dc.title.alternativeThe basis of functioning of mountain rescue groups.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is present the principles of operation mountains rescue groups in Poland. Admission includes an analysis of legal regulations concerning safety and rescue in the mountains. The paper presents realization of the tasks of emergency medical services in comparison to the statutory tasks of association like Górskie and Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe and the role of paramedics in these groups, taking into account their responsibilities and entitlements. Additionally, the paper includes an analysis of statistics about rescue activities GOPR and TOPR.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zasad funkcjonowania jednostek uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego. Wstęp zawiera analizę regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i ratownictwa w górach. Praca prezentuje realizacje zadań z zakresu ratownictwa medycznego w ramach założeń statutowych stowarzyszeń tj. Górskiego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Została omówiona także rola ratowników medycznych w tych jednostkach, uwzględniając ich obowiązki i zakres medycznych czynności ratunkowych jakie mogą wykonywać zgodnie z uprawnieniami nadanymi na mocy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dodatkowo przeanalizowane zostały statystyki działań ratowniczych GOPR i TOPR.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gajdosz, Ryszard - 129430
dc.contributor.authorpl
Palmowska, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gajdosz, Ryszard - 129430
dc.contributor.reviewerpl
Nessler, Bohdan - 131111
dc.date.accessioned
2020-07-25T07:09:16Z
dc.date.available
2020-07-25T07:09:16Z
dc.date.submittedpl
2015-07-15
dc.fieldofstudypl
ratownictwo medyczne
dc.identifier.apdpl
diploma-93865-160593
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201555
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
mountains rescue, GOPR, TOPR, paramedic, operation
dc.subject.plpl
ratownictwo górskie, GOPR, TOPR, ratownik medyczny, funkcjonowanie
dc.titlepl
Podstawy funkcjonowania jednostek ratownictwa górskiego.
dc.title.alternativepl
The basis of functioning of mountain rescue groups.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
209
Views per month
Views per city
Warsaw
46
Krakow
34
Wroclaw
15
Rzeszów
12
Poznan
7
Bełchatów
6
Ostrowite
6
Lodz
5
Radzyn Podlaski
4
Siedlce
4

No access

No Thumbnail Available